Ekologické a úsporné vytápění domu tepelným čerpadlem

Levné získání tepelné energie, omezení tepelných ztrát a nutnost ochrany životního prostředí, to jsou nejdůležitější stavební kameny moderního stavitelství. Pro dosažení úspor nákladů na vytápění se vyplatí vsadit na tepelné čerpadlo, které se skvěle osvědčí v moderním domě. 

Proč je dobré zvolit tepelné čerpadlo?

Proč je dobré zvolit tepelné čerpadlo?

Volba zdroje vytápění je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které musí investor učinit – právě na něm bude záviset větší část stálých výdajů souvisejících s provozem domu. Při volbě způsobu vytápění domu je nutné zohlednit účinnost celého systému, pohodlí obsluhy, cenu zařízení a provozní náklady. V rodinném domě se skvěle osvědčí tepelné čerpadlo, které na rozdíl od tradičních kotlů čerpá energii z obnovitelných zdrojů –půdy, vody nebo vzduchu, přičemž v místě instalace nevytváří žádné škodlivé CO2. Tento plně ekologický topný systém nevyžaduje připojení ke komínu, ani samostatné vzduchotechnické potrubí. Absence komínů snižuje náklady stavby, přispívá k zachování kompaktní konstrukce tělesa budovy a zvyšuje svobodu ve fázi projektování.

Bezobslužný provoz 

Další výhodou tepelného čerpadla je jeho bezobslužnost, kterou zajišťuje kompletní automatika. Modul WLAN, dostupný jako příslušenství, umožňuje kontrolu práce čerpadla přes internet. Po stažení bezplatné aplikace lze snadno ovládat užitkové parametry pomocí chytrého telefonu a bez problému uzpůsobit provoz čerpadla vlastním potřebám nebo rychle zareagovat, pokud dojde k jakékoliv poruše topného systému. Tepelné čerpadlo je dostupné v mnoha variantách, díky tomu jej lze snadno uzpůsobit individuálním požadavkům. Na výběr je standardní pro vytápění místností a ohřev teplé užitkové vody, nebo verze s dodatečnou funkcí „active cooling“ pro příjemné chlazení místností v letním období. Je vhodné dodat, že čerpadla nové generace pracují velmi tiše a moderní zařízení typu split jsou vhodná i do míst s hustou zástavbou, např. v řadových domech.

Bezobslužný provoz