Jak funguje splitové tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je topné zařízení, které využívá bezplatnou obnovitelnou energii, kterou je energie obsažená v okolním vzduchu. I při nízkých venkovních teplotách ji může tepelné čerpadlo efektivně využívat pro potřeby domu.

Tepelná čerpadla typu split se skládají ze dvou jednotek. Princip jejich funkce není komplikovaný. Energie z okolního vzduchu je přijímána výparníkem vnější jednotky (lamelový výměník) a předávána do chladiva. Přehřáté chladivo je nasáváno kompresorem, kde se stlačováním jeho teplota zvyšuje na požadovanou úroveň. Následně je horké chladivo přepraveno potrubím do vnitřní jednotky. Tam v kondenzátoru (deskový výměník) předává teplo, které je dále předáváno do domácí topné soustavy.

Splitové tepelné čerpadlo

Díky rozdělení tepelného čerpadla na dvě jednotky jsou v domě instalovány pouze prvky, které netvoří hluk a jsou chráněné proti zamrznutí. Ostatní důležité části se nachází mimo budovu. Splitový systém také umožňuje svobodnou volbu místa instalace tepelného čerpadla. Obě jednotky mají velmi kompaktní rozměry a díky tomu je snadné je instalovat. Vnitřní jednotku lze zavěsit na stěnu prakticky kdekoliv. Vnější jednotka může stát bezprostředně u zdi budovy nebo viset na fasádě domu, bez obav o akustický diskomfort obyvatel domu a sousedů. Moderní technologie garantují tichou práci zařízení. Vnější modul tepelného čerpadla Vitocal 200-S již ve vzdálenosti tří metrů dosahuje úrovně 35 dB(A), která je prakticky neslyšitelná. Díky tomu lze tepelné čerpadlo použít také v husté zástavbě, např. výstavba řadových domů.

Jaké jsou výhody pořízení tepelného čerpadla vzduch/voda?

  • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají sice o něco nižší účinnost než např. typ země/voda, přesto stejným ekologickým a levným způsobem využívají teplo obsažené v prostředí a zajišťují tak nízké náklady na vytápění budovy. 
  • Jejich výhodou oproti ostatním typům tepelných čerpadel je jejich atraktivnější cena.
  • Velkou výhodou tepelných čerpadel typu vzduch/voda je také snadná a rychlá montáž. Není podmíněna např. vhodnou velikostí parcely. Montáž takového čerpadla nevyžaduje zhotovení vrtů nebo rozsáhlých výkopů.
  • Moderní topný systém tedy vzniká bez devastace pozemku a drahých instalací. 
  • S ohledem na snadnou montáž takového čerpadla neexistuje také riziko vzniku nákladných realizačních chyb.
  • Zařízení tohoto typu lze instalovat do novostaveb i rekonstrukcí. 
  • Tepelná čerpadla jsou vybavena funkcí chlazení, nezajišťují tedy jen teplo v zimním období, ale také komfortní klima během letních dní.
  • V kombinaci s fotovoltaickou instalací může být tepelné čerpadlo napájeno proudem vlastní výroby a vytápět nebo chladit tak dům takřka zdarma.

 

Jaké jsou výhody pořízení tepelného čerpadla vzduch/voda?
Jaké jsou výhody pořízení tepelného čerpadla vzduch/voda?

Při rekonstrukci

Splitová tepelná čerpadla mohou účinně a levně vytápět téměř každou budovu – osvědčují se stejně dobře jak v nových, tak modernizovaných domech. Ačkoli v dokončené budově s upraveným okolím může být modernizace založená
na tepelném čerpadle typu země/voda komplikovaná, modernizace s tepelným čerpadlem vzduch/voda je prováděna rychleji a méně nákladněji.

Obě jednotky se osazují na určená místa a spojují se chlaďařskými trubkami malých průměrů. Zásah do budovy je tedy omezen na minimum. Tepelné čerpadlo při rekonstrukci může nahradit starý kotel nebo doplnit stávající topný systém. V druhém případě vzduchové tepelné čerpadlo pokryje většinu ročního požadavku na teplo budovy a stávající topné zařízení (např. původní kotel) bude pouze podporovat jeho práci při velmi nízkých teplotách v zimním období. Díky takové spolupráci značně narůstá účinnost celého systému. 

Díky atraktivním cenám tepelných čerpadel typu vzduch/voda a dodatečné formě podpory, např. v podobě státní dotace na jejich pořízení a montáž, jsou tepelná čerpadla vhodnou alternativou k tradičním topným zařízením.