Úsporné vytápění s tepelným čerpadlem vzduch/voda

Pan Procházka je již několik let uživatelem vzduchového tepelného čerpadla. Vytápí mu 240 z celkových 300 m2 jeho domu. I přes dost velkou vytápěnou plochu jsou náklady na vytápění nízké. Jak toho dosáhl?

I přesto, že dům pana Procházky není pro energeticky úsporné stavitelství typický, požadavek jeho domu na teplo není vysoký. Je to výsledek solidního zateplení – podlah, stěn a střechy – a použití „těsných“ oken. Při zateplování budovy pan Procházka vsadil na méně populární řešení. Mimo jiné, s ohledem na dost komplikovanou konstrukci střechy, se rozhodl pro jeho zateplení stříkanou pěnou, ve vrstvě o tloušťce 25–35 cm. Tento materiál vyplní každý volný prostor, díky tomu se podařilo střechu zateplit bez tepelných mostů. Jako tepelnou izolaci podlah pan Procházka zvolil také pěnovou izolaci. Její 10 cm vrstva zajišťuje stejnou izolaci, jako téměř 30 cm polystyrenu. Použitá řešení byla dobrou volbou, neboť umožnila značné omezení tepelných ztrát z budovy. 

Proč tepelné čerpadlo?

Proč tepelné čerpadlo?

Zpočátku pan Procházka zvažoval použití kotle na tuhá paliva. Záleželo mu na nízkých nákladech vytápění. Chtěl však, aby jeho kotelna byla moderní. Po analýze všech pro a proti došel k závěru, že kotel na tuhá paliva má příliš mnoho nedostatků a zhotovení kotelny s použitím moderní verze tohoto topného zařízení nebude levné.

Po zhodnocení všech dostupných možností a informací se nakonec rozhodl pro instalaci tepelného čerpadla, protože právě to mu zajistí stejně nízké náklady na vytápění celého domu. Navíc rozdíl v investici nebyl příliš velký.

Za kotelnu založenou na uhlovém dvoukomorovém kotli s podavači by pan Procházka musel zaplatit 165.000 Kč, za instalaci s tepelným čerpadlem Viessman přibližně 195.000 Kč. Rozdíl v podobě jednorázového výdaje ve výši několik desítek tisíc korun považoval za svůj vklad do ekologie a ceny za komfort, který zajistí sobě a své rodině volbou bezobslužného topného zařízení. Výběrem tepelného čerpadla obdržel moderní kotelnu s velmi nizkými nároky na prostor a také zařízení, které se vyznačuje čistým provozem – bez spalin, obtížného kouře, prachu a popela.

Vytápění v energeticky úsporném domě

Pan Procházka chtěl omezit investiční náklady na vytápění domu, proto se rozhodl pro montáž tepelného čerpadla typu vzduch/voda. Díky jeho použití nemusel zhotovit drahé vrty, které by byly nezbytné, pokud by se rozhodl pro tepelné čerpadlo typu země/voda. I přesto, že vzduchové čerpadlo nepracuje až tak účinně, jako zemní, v případě jeho domu se ukázalo jako dostatečně efektivní řešení.

Pan Procházka si zvolil splitové tepelné čerpadlo Vitocal 222-S firmy Viessmann. Skládá se ze dvou jednotek kompaktních rozměrů – jedna byla instalována mimo budovu, druhá uvnitř. Oba moduly spojují tenké trubky, montáž zařízení tedy nebyla komplikovaná.

Použité tepelné čerpadlo má výkon 10,37 kW (díky invertorovému kompresoru se může plynule snižovat). Zařízení slouží k vytápění budovy a ohřevu teplé užitkové vody. V celé budově je instalováno podlahové vytápění, které nejefektivněji spolupracuje s tepelným čerpadlem. V topné sezóně pan Procházka udržuje teplotu budovy na úrovni 21,5 °C.

Vytápění v energeticky úsporném domě
4-3.jpg

Skutečné náklady na vytápění

Za dobu 4 topných sezón tepelné čerpadlo spotřebovalo 9600 kW elektrického proudu. V první sezóně pan Procházka zaplatil za vytápění 8.400 Kč. Tyto náklady však byly spojeny s vysoušením nových podlah a poznáváním nové topné soustavy. V dalších letech za vytápění a teplou vodu platil přibližně 7.800 Kč za sezónu. V letním období teplá voda stojí pana Procházku přibližně 180 Kč měsíčně.

Během dosavadního provozu tepelné čerpadlo pana Procházku nikdy nezamrzlo, navíc se ani jednou nezapnulo doplňkové elektrické topné těleso, ačkoli se stalo, že teplota vzduchu klesla krátkodobě na -18 °C. I přesto tepelné čerpadlo předávalo do domu teplo získané výhradně z energie okolního vzduchu.

Při rozhodování o volbě tepelného čerpadla mohl pan Procházka využít speciální nabídky od dodavatele proudu, určené pro uživatele tepelných čerpadel. Zatímco v původním tarifu činila koncová cena za kilowatthodinu téměř 4,9 Kč, pan Procházka platil celou dobu pouze 2,8 Kč/kWh. To také přispělo k dosažení tak nízkých nákladů na vytápění domu.

Pan Procházka však zdůrazňuje, že jsou výsledkem dvou důležitých faktorů:
- především použití řešení umožňujících snížení požadavku na teplo budovy, čili hlavně dobré zateplení domu,
- a vhodná volba tepelného čerpadla pro budovu.