Vyplatí se tepelné čerpadlo?

Mnoho investorů se zajímá o topná čerpadla, ale poměrně málo z nich si skutečně takový způsob vytápění zvolí. Proč?

Investici do tepelného čerpadla je nutné posuzovat individuálně pro každý dům: investiční náklady, náklady na vytápění, jiné výhody a dodatečné úspory. Každý investor by si to měl sám ověřit a lze tak učinit velmi snadno. Stačí pouze zaslat poptávku výrobci tepelných čerpadel, pak už to jde zlehka. Konzultant vás povede krok za krokem, to znamená: vyžádá si informace o vašem domě, vašich zvyklostech a požadavcích. Na základě těchto informací navrhne optimální řešení a předloží konkrétní nabídku. Na základě těchto informací lze také odhadnout, jaké náklady na vytápění můžete očekávat. Zájemce by měl dostat všechny nezbytné informace, které mu pomohou učinit rozhodnutí – pro nebo proti tepelnému čerpadlu.

Obavy z tepelného čerpadla?

Proč zákazníci poměrně zřídka volí tepelné čerpadlo? Jedním z důvodů může být skutečnost, že nejsou nakloněni tomu, co ještě dobře neznají. Několik příkladů...

Tepelné čerpadlo - investice do svého domu

Tepelné čerpadlo, to je drahá investice...

Pokud porovnáme celkové investiční náklady, může se ukázat, že nejsou až tak vysoké. Nemusíme zvětšovat plochu domu, abychom vytvořili typickou kotelnu, není problém se skladováním paliva, nemusíme stavět komín, plynové přípojky a plynovou instalaci uvnitř domu, atd. Je vhodné porovnávat celkové náklady na stavbu domu s instalacemi, které zohledňujeme – se vším, co s tím souvisí.

Tepelné čerpadlo je nové a v praxi neověřené řešení...

Tepelná čerpadla jsou známa již více než 100 let. Zpočátku jako zařízení k chlazení potravin. Firma Viessmann například první tepelná čerpadla nabízela již před 40 lety – od roku 1978. A byla to vzduchová čerpadla.

V České republice se tepelná čerpadla používají již několik desítek let. Každý rok stále více investorů volí právě tento způsob vytápění svého domu.

Tepelné čerpadlo samo neohřeje dům...

To vše záleží na tom, jaké použijeme tepelné čerpadlo a jak bude navržena topná soustava.

Tepelné čerpadlo typu země/voda může samostatně vytápět dům po celý rok, dokonce i během silných mrazů. Tepelné čerpadlo je navrhováno obvykle tak, aby do teploty vzduchu -5 až -10 °C pracovalo samo. Při nižších vnějších teplotách jej podporuje nejčastěji elektrické topné těleso nebo jiné topné zařízení. Ačkoli, když se podíváme na topnou charakteristiku tepelných čerpadel značky Viessmann, zjistíme, že čerpadlo si může snadno poradit i při vnějších teplotách až do -22 °C. Spotřebuje při tom méně než polovinu elektrické energie než tradiční elektrická topná tělesa.

Tepelné čerpadlo pouze s podlahovým vytápěním...

Nikoli nezbytně, neboť jakýkoliv druh moderního vytápění bude dobře spolupracovat s tepelným čerpadlem, např. podlahové, stěnové nebo stropní vytápění. Stejně dobře s čerpadlem spolupracují i otopná tělesa. Jak je vidět, máme na výběr... Dobrá spolupráce čerpadla s vytápěním domu se týká požadované teploty topné vody. Čím je nižší, tím tepelné čerpadlo spotřebovává méně proudu.
Každý z výše uvedených způsobů vytápění bude vhodný pro tepelné čerpadlo. Občas se jednotlivá řešení kombinují, např. v jedné místnosti vytápění podlahové a stěnové, nebo v jednom pokoji stěnové a v jiném podlahové, atd. Tepelné čerpadlo běžně spolupracuje i s tradičními radiátory – je vhodné je správně dimenzovat, aby měly co nejnižší vliv na účinnost a provozní náklady.

Tepelné čerpadlo samo neohřeje dům...
Tepelné čerpadlo nezajistí nízké náklady na vytápění...

Tepelné čerpadlo nezajistí nízké náklady na vytápění...

Vše závisí na celkovém řešení vytápění domu. Nízká účinnost při provozu tepelného čerpadla nejčastěji znamená vyšší spotřebu proudu. Nesprávně navržená soustava vytápění domu bude mít vliv na provozní náklady.

Po 5 nebo 10 letech je nutné tepelné čerpadlo vyměnit...

A opět se vracíme k tématu kvality zařízení. Né každé tepelné čerpadlo je stejné – je vhodné podívat se podrobněji na jeho konstrukci a zjistit, co dané zařízení nabízí. Hlavně z hlediska účinnosti, životnosti a spolehlivosti. Tepelné čerpadlo by mělo bez problému pracovat minimálně 20 let. Kvalitní zařízení bude bez pochyby pracovat určitě déle. Pokud někdo musel měnit kompresor po 5ti letech, znamená to, že něco nebylo v pořádku – s tepelným čerpadlem nebo topnou soustavou domu.

Servis tepelného čerpadla je drahý...

Nikoli nezbytně, neboť dodavatel může zajišťovat také servis tepelného čerpadla a celé instalace v domě. A nemusí být drahý – lze to snadno zjistit a vyjednat cenu. Pomoci přitom může dálkový monitoring tepelného čerpadla díky němu dokáže servisní firma na dálku monitorovat práci celého topného systému v domě. Taková řešení jsou na trhu již standardem.

Známé i neznámé možnosti tepelného čerpadla

Podívejme se, co nabízí tepelné čerpadlo u nově stavěných domů a zda se vyplatí investovat právě do tohoto způsobu vytápění. Ne jenom pro vytápění...

Zaměříme se pouze na tepelná čerpadla typu vzduch/voda, která využívají teplo z okolního vzduchu. Stále více majitelů domů si pro svůj dům volí tento typ tepelného čerpadla. Často je to nejlepší poměr mezi rozumnými investičními náklady a nízkými náklady na vytápění. Stačí se podívat na prodej tepelných čerpadel nejen v České republice, který každým rokem roste. Zvyšuje se přitom podíl tepelných čerpadel vzduch/voda.

Tepelné čerpadlo vytápí dům a ohřívá vodu k mytí a koupání. Může také chladit dům během horkých letních dní prostřednictvím topné soustavy domu, např. podlahového vytápění.

Tepelné čerpadlo může ovládat i práci větracího zařízení (rekuperace). Díky tomu vznikne jeden topný a ventilační systém, který vzájemně spolupracuje a je obsluhován jednou regulací.

Tepelné čerpadlo může pomoci s předehřevem vzduchu přiváděného do budovy – místo tradičně používaného elektrického topného tělesa. 

Ihned nebo v budoucnu lze dům vybavit fotovoltaickou instalací, která vyrábí proud ze slunečního záření. Sluneční elektrickou energii lze využít k:

- napájení domácích spotřebičů, elektroniky, osvětlení, atd.,

- napájení tepelného čerpadla pro vytápění, přípravu TV a chlazení,

- napájení rekuperační jednotky.

Dodatečných výhod lze dosáhnout volbou tepelného čerpadla, které aktivně spolupracuje s fotovoltaickou instalací. Čerpadlo ví, kdy a kolik slunečního proudu má k dispozici a maximálně jej využívá pro potřeby domu. Nebo hledá místo, kam jej může uložit za účelem pozdějšího využití. Se systémem zvýhodněných akcí distributora lze vyrábět proud v létě, skladovat jej ve veřejné energetické síti a odebrat téměř zcela a zdarma v zimě.

Díky vhodné fotovoltaické instalaci, uzpůsobené potřebám domu, lze snížit náklady na proud a vytápění domu na minimum během celého roku.

Tepelné čerpadlo je ideální pro nový zateplený dům. Nabízí mnoho možností využití jak dnes, tak v budoucnu. A samozřejmě zvyšuje hodnotu nemovitosti. Je nutné přitom pamatovat, že tepelné čerpadlo je pouze jedním ze způsobů vytápění domu a s jistotou nebude nejlepší pro každého. Před finálním rozhodnutím je vhodné důkladně ověřit Vaší situaci.

Známé i neznámé možnosti tepelného čerpadla