Akumulační vyrovnávací nádrže pro topnou vodu

Akumulace tepla a jeho uložení do zásoby na pozdější použití: Přesně to je úkolem vyrovnávací akumulační nádrže – meziskladování tepelné energie, tedy její vyrovnávací akumulace z tepelných zdrojů jako jsou tepelná čerpadla, plynové kotle či kotle na biomasu.

Toto teplo může principiálně sloužit k výrobě topného tepla i teplé vody. Akumulační zásobníky Viessmann mají s ohledem na jejich hlavní úkoly a dle individuálních potřeb různé vybavení.

Heizwasser-Pufferspeicher.jpg

Akumulační zásobníky teplé vody vyžadují pouze malý prostor. Díky svému působivému designu mohou být kdykoliv instalovány i ve víceúčelových prostorech.

Akumulační nádoby drží teplo a šetří náklady

Hlavní úkol vyrovnávacího akumulačního zásobníku je přijímat teplo do akumulační nádoby a v případě potřeby ho opět odevzdávat. V mezidobí se tepelná energie skladuje. Tím je vyrovnávací akumulační zásobník skvělým doplňkem topení a je kombinovatelný s různými topnými systémy. Tak je možné použít různé zásobníky od firmy Viessmann v závislosti na modelu společně s kotli na tuhá paliva, s tepelnými čerpadly, ale i se solárními systémy.

Solární tepelný systém například vyrábí během dne obzvlášť velké množství tepelné energie v době kolem poledne. V této době však většina obyvatel domácnosti často vůbec není doma. Špičky ve spotřebě topného tepla a teplé vody jsou naproti tomu v ranních a večerních hodinách. Aby se energie neztratila, ukládá se do zásoby v solárním akumulačním zásobníku.

Obrázek ukazuje vyrovnávací akumulační zásobník topné vody se solární čerpací stanicí.

Akumulační nádrž nerezaví

Akumulační vyrovnávací zásobník v principu poskytuje topné teplo. Narozdíl od zásobníku teplé vody, který ukládá do zásoby také teplou pitnou vodu, akumulačním vyrovnávacím zásobníkem protéká topná voda. V té je nízký obsah kyslíku. Z tohoto důvodu zásobník nepotřebuje další ochranu proti korozi. Výjimkou jsou multivalentní vyrovnávací akumulační zásobníky topné vody Viessmann s ohřevem pitné vody.

Akumulační vyrovnávací zásobník s modulem čerstvé (pitné) vody

Pokud je vyrovnávací akumulační zásobník doplněn modulem čerstvé vody, ohřívá se pitná voda na principu průtokového ohřívače. Výhodou takového vyrovnávacího akumulačního zásobníku je, že může kdykoliv poskytnout čerstvou teplou vodu.

Skladování užitkové vody není nutné, díky tomu je příprava teplé vody velmi hygienická.

 

Objem nádrže od 46 l až po 2000 l

Řada Vitocell 100-E zde nabízí vyrovnávací akumulační zásobníky s objemem zásobníku od 46 litrů až po zásobníky s objemem 2 000 litrů. Pro kombinovanou přípravu pitné a topné vody se doplňuje modulem čerstvé vody Vitotrans 353 – kompaktní, kompletně předinstalovaná stanice čerstvé vody pro vysoký komfort teplé vody. Boduje svými deskovými výměníky tepla velkých rozměrů, které zajišťují nízkou teplotu vratného toku.

V kombinaci s modulem čerstvé vody lze použít také model Vitocell 140-E. Navíc nabízí topnou spirálu, například pro připojení solárních kolektorů. Díky tomu je tento vyrovnávací akumulační zásobník Viessmann vhodný také pro bivalentní topení.

 

Akumulační vyrovnávací zásobník s dodatečným systémem vrstveného nabíjení

Hustota vody se mění v závislosti na teplotě. To znamená, že teplá voda je vzhledem ke svému objemu lehčí a v souladu s tím ve stojící nádobě stoupá nahoru. Ve vyrovnávacím akumulačním zásobníku na základě tohoto efektu dochází zpravidla k mísení.

Pokud je takový zásobník, jako například Vitocell 160-E, vybaven vrstveným nabíjením, zůstává vracející se studená voda dole, zatímco přiváděnou horkou vodu lze stále odebírat shora. To s sebou přináší velkou výhodu, že zásobník nemusí být kompletně naplněn tepelnou energií, aby bylo možné z kohoutků, sprchy nebo vany odebírat teplou vodu.

Vedle zásobníku Vitocell 160-E s modulem čerstvé vody existuje toto doplnění systémem vrstveného nabíjení také pro multivalentní vyrovnávací akumulační zásobník topné vody Vitocell 360-M.

 

Multivalentní akumulační nádrže lze plnit z více zdrojů najednou

Multivalentní vyrovnávací akumulační zásobníky nekombinují jen přípravu topné vody a teplé vody. Kromě toho je lze plnit teplem z několika generátorů tepla.

Pokud například tepelné čerpadlo dodává příliš málo tepla pro aktuální potřebu, použije se doplňkový generátor tepla. Podobné je to, když vyrovnávací akumulační zásobník spojíte se solárním tepelným zařízením.

Kompaktní řešení šetřící místo přitom nabízí Vitocell 340-M – vyrovnávací akumulační zásobník s ohřevem pitné vody prostřednictvím elastické vlnité trubky bez pnutí z hygienické nerezové oceli a s integrovanou ocelovou topnou spirálou pro připojení solárních kolektorů.

Dodatečným zařízením vrstveného nabíjení pro vrstvení solární energie řízené dle teploty je vybaven Vitocell 360-M. Díky němu je solárně ohřátá pitná voda rychle dostupná.

Akumulační nádrže Viessmann:

Akumulační vyrovnávací nádrže topné vody jsou nádoby, ve kterých se dočasně ukládá momentálně nepotřebná přebytečná energie z tepelných zdrojů (topný kotel, tepelná čerpadla, kogenerační jednotka, mikrokogenerace, solární systémy) a v případě potřeby je opět odvedena do topného systému. Kombinovaný zásobník je kombinací akumulačního zásobníku topné vody a zásobníkového ohřívače vody. Odběr tepla pro ohřev pitné vody probíhá přes vestavěný tepelný výměník.