Vyžádat bezplatné poradenství

Akumulační zásobník s izolací

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Akumulační nádrž s izolací je tlaková nádoba, která hromadí přebytečné teplo z topných zařízení jako jsou čerpadla, kotle, solární systémy a další zdroje. Úkolem akumulační nádrže je efektivnější hospodaření s tepelnou energií s cílem využít ji pro další vytápění.

  „Baterie“ skladující teplo

  Jak již název napovídá, akumulační zásobník slouží k  akumulaci většího množství topné, resp. teplé užitkové vody.

  Můžete si ho představit jako baterii, která dokáže  uskladnit tepelnou energii  v době, kdy jí je dostatek (tomuto procesu říkáme nabíjení) a poskytnout ji otopné soustavě později (tzv. proces vybíjení).

  Zabraňují tedy teplotním výkyvům ve vytápěném objektu a zvyšují tepelný komfort. Akumulační zásobník je nádoba z oceli, nejčastěji ve tvaru  vertikálně umístěného válce.

  V některých případech se však můžete setkat i se  zásobníky naležato nebo ve tvaru kvádru.

  Může jít o jednoduchou dutou nádrž na vodu, případně v ní může být umístěn  jeden nebo více tepelných výměníků.

  Počet výměníků a konstrukční provedení zásobníku závisí na zdroji vytápění a na jeho využití. V praxi se zásobníky používají pro  ohřev topné vody, teplé užitkové vody, případně na oba účely současně.

    

  Vyšší účinnost, životnost kotlů a lepší hydraulika v systému

  Největší výhodou akumulačních zásobníků je, že šetří energii a prodlužují životnost kotlů a jiných topných zdrojů. Ty díky akumulaci nemusí pracovat cyklicky (neustále se zapínat a vypínat), což snižuje účinnost vytápění a zkracuje jejich životnost.

  Pro správnou funkci některých zdrojů vytápění je akumulační nádrž s izolací nezbytná. Např. solární kolektory v noci netopí, některé kotle na tuhá paliva zase není možné jednoduše zapínat a vypínat tak jako např. plynový nebo elektrický kotel.

  Co se týče elektrických kotlů, akumulační zásobník umožní také využití levnější elektřiny (tzv. noční proud), bez kterého by se vytápění elektřinou prodražilo. Kromě toho s ním můžete spotřebovat i přebytečnou elektřinu z fotovoltaických panelů.

  Akumulační zásobník také zlepšuje hydraulickou stabilitu v systému, protože jednotlivé topné okruhy pracují nezávisle na sobě. 

  Obr.: Vitovent-300-W, Vitocal-300-G, Vitocell, Vitocharge-VX3: Viessmann.cz

  Desítky typů akumulačních nádrží, stovky vyhotovení

  Akumulační nádrže s izolací se vyrábějí v nesčetných provedeních, v závislosti na způsobu jejich použití i místu instalace. Různé typy zásobníků pak mohou mít různé provedení, co se týče objemu, tvaru, způsobu montáže, ale např. i počtu vývodů pro jednotlivé topné okruhy.

  Nejčastěji používané typy zásobníků

  Akumulační zásobník bez tepelných výměníků – Základní typ zásobníku, jde v podstatě jen o nádrž s přívody a vývody na potrubí. Používá se na akumulaci topné vody z kotle nebo kombinace topných zdrojů, ze společné nádrže se může připravovat i TV.

  Akumulační zásobník s výměníkem pro přípravu teplé vody – Na rozdíl od zásobníku bez výměníků se teplá voda určená ke spotřebě domácnosti ohřívá průchodem přes samostatný tepelný výměník (nejčastěji nerezový).

  Tento způsob ohřevu je hygieničtější a možná kontaminace systému mikroorganismy (např. legionella) je redukována na minimum.

  Akumulační zásobník pro solární systémy – Je vybaven nejméně jedním tepelným výměníkem, připojeným na samostatný okruh se solárními kolektory.

  Akumulační zásobník se stratifikací – Říká se mu i zásobník s vrstveným nabíjením. Je vybaven prvky, které zajišťují ukládání vody ve vrstvách, v závislosti na její teplotě. Na rozdíl od běžných zásobníků se voda tedy nepromíchává a při vybíjení se ochlazuje odspodu.

  Takový zásobník pak dokáže dodávat dostatečně teplou vodu i ve stavu téměř úplného vybití. Díky svému principu také zabraňuje tvorbě mikroorganismů.

  Akumulační zásobník s topným tělesem – Je vybaven elektrickým topným tělesem na dodatečný ohřev vody v zásobníku, funguje tedy podobně jako bojler. Jde o ideální řešení pro využití přebytečné elektřiny z fotovoltaických panelů nebo levného, tzv. nočního elektrického proudu.

  Důležitým prvkem akumulační nádrže s izolací je kvalitní vnější izolační vrstva. Od ní se odvíjí velikost tepelných ztrát nádrže v podobě tepla unikajícího z akumulované vody do okolí.

  Samozřejmě, na ztráty má vliv i teplota místnosti – v chladných prostorách budou ztráty jednoduše vyšší. Na izolaci nádrží se nejčastěji používá polyuretanová pěna, izolační vrstva je chráněna vnějším pláštěm v podobě lakovaného plechu nebo plastového pláště. 

  Nevýhodou je, že akumulační zásobník zabere poměrně hodně prostoru. V závislosti na jeho velikosti můžete potřebovat samostatný prostor – sklep, technickou místnost nebo kotelnu.

  Počítejte s tím, že nádrž s kotlem pravděpodobně neskryjete pod schody nebo do malé koupelny tak jako samostatný elektrický či plynový kotel.

  Jak velkou akumulačční nádrž? Výběr přenechte odborníkovi!

  Jak vidíte, situace kolem zásobníků není vůbec jednoduchá. Výběr správného typu a parametrů akumulační nádrže s izolací by tedy měl provést projektant otopné soustavy nebo topenář.

  Měl by přitom brát do úvahy množství parametrů, jako např. použité topné zdroje, podlahovou plochu budovy, objem soustavy, výkon topných těles atd.

  Na jejich základě pak provede výpočet, případně počítačové simulace. Pro jednoduchý odhad můžete použít následující tabulku.

  Topný zdrojPřibližný objem akumulačního zásobníku
  Kotel na dřevo55–80 l na každý kW výkonu
  Tepelné čerpadlo bez invertoru20–25 l na každý kW výkonu
  Tepelné čerpadlo s invertoremběžně neuzavíratelný objem 50 l (doporučováno 100–200 l dle tech. údajů)
  Solární systém s ohřevem teplé vody60–80 l na každý m2 plochy kolektorů
  Solární podpora vytápění50–100 l na každý m2 solárního systému

  Tabulka 1 – Přibližný objem akumulačního zásobníku pro vybrané topné zdroje Kromě určení parametrů je důležité i samotné umístění akumulačního zásobníku, na které byste měli myslet už předem při projektování stavby či rekonstrukce.

   

  Důležitá je teplota místnosti – čím je menší, tím rychleji bude teplo ze zásobníku unikat. Z tohoto pohledu je lepší temperovaná, resp. zateplená místnost než sklep.

  Umístění je ale důležité i z hlediska hydraulických poměrů v systému. Co se týče TV, u dlouhých rozvodů je třeba zajistit dostatečnou cirkulaci vody a nejpoužívanější spotřebič umístit co nejblíže k zásobníku (většinou je jím umyvadlo).

  Důležitá je kromě izolace akumulační nádrže i kvalitní izolace potrubí, která zabrání zbytečným tepelným ztrátám.

  Užitečné odkazy