Vyžádat bezplatné poradenství
Sponkovací systém Vitoset

Sponkovací systém

Topné trubky položené ve volitelných roztečích s pomocí předtištěného rastru. Umožňuje snadnou instalaci i při složitějším půdorysném tvaru místností.

Snadná instalace
Bezpečné upevnění potrubí
Kročejový útlum
Nízkoodpadová instalace

Váš místní obchodní partner Viessmann vám poskytne individuální poradenství.

Najděte si obchodního partnera
Snadná instalace

I při složitějších půdorysných tvarech místností

Textilní tkanina

K pevnému uchycení sponek

Kročejový útlum

Ve spojení s dodatečnou tepelnou izolací

Nízkoodpadová instalace

Pro optimální použití materiálu

Podélný přesah tkaniny

Pro jednoduché spojení jednotlivých systémových pásů

Podlahové vytápění: sponkovací systém a jeho výhody

Existují dva způsoby, jak instalovat podlahové vytápění Viessmann. Odborníci rozlišují mezi systémem nopovým a sponkovacím systémem. Vysvětlíme vám, na co je třeba pamatovat při práci se sponkovacím systémem Viessmann a jaké jsou výhody tohoto typu instalace.

Čím se sponkovací systém vyznačuje?

Sponkovací systém pro teplovodní podlahové vytápění se vyznačuje především tím, že topné trubky jsou položeny na izolačních deskách s povrchovou úpravou. Nakonec jsou trubky zajištěny sponkami. 

Izolační vrstva je k dispozici ve formě systémového pásu. Ten se skládá z pěnového polystyrenu s membránou z textilní tkaniny. Systém není určen pouze k upevnění topných trubek. Systémový pás má také kročejový útlum. Na tkanině je také natištěn instalační rastr. Rozměr roztečí rastru: 50 milimetrů.

Celková tloušťka izolace závisí na místě instalace a tamních požadavcích. Může být zapotřebí další izolační vrstva. Ta se určí v rámci důkladného plánování. V ideálním případě se v této věci obraťte na obchodního partnera Viessmann.

Sponkovací systém podlahového vytápění Vitoset

Jak se provádí instalace sponkovacího systému?

Instalace sponkovacího systému je poměrně rychlá. Na rozdíl od nopového systému však nelze systém instalovat svépomocí. Jedna osoba musí topné trubky položit ve správné rozteči od sebe a druhá osoba je musí připevnit pomocí sponek.

Čtyři kroky k podlahovému vytápění

Podklad by měl být vždy rovný a čistě zametený. Případné nerovnosti je třeba před instalací odstranit. V závislosti na požadavcích stavby může být nutné použít další izolační vrstvu. Nejprve se naistaluje okrajový izolační pás (před poslední vrstvou izolace). Poté instalatér topného systému položí systémový pás na předem připravený podklad. 

Po dokončení těchto přípravných kroků je možné instalovat podlahové vytápění Viessmann. Poté se topné trubky položí podél instalačního rastru a pomocí sponek se přichytí k systémovému pásu. Topné trubky se pak musí připojit k rozdělovači, následně se provede tlaková zkouška a poté může být systém zalit stěrkou. Posledním krokem je uvedení podlahového vytápění do provozu.

Specifikace sponkovacího systému 

Vlastnosti Systémový pás VNM 30
   
Tepelný odpor [(m² . K/W)] 0.75    
Maximální provozní zatížení (kN/m²) ≤ 6,5    
Efektivní montážní plocha (m²) 10    
Rozměry (mm) 1000 x 10 000 x 30    
Třída stavebního materiálu podle DIN 4102 B2    
       

Doporučené rozteče pokládky při instalaci

Pro topné trubky systému Vitoset 16x2 mm (empirické hodnoty)

Místnost/typ použití Rozteč pro instalaci sponkovacího systému (cm)
Vany a okrajové zóny 10.0
Kuchyně 15.0
Obývací pokoje 15,0 až 20,0
Kancelářské budovy, hotely atd. 20,0 až 25,0
Užitečné odkazy