Vyžádat bezplatné poradenství

Prázdninový program topného systému Viessmann

Požádejte o bezplatnou konzultaci

Kotle Viessmann se dodávají s širokou škálou výchozích továrních nastavení. Ta zvyšují komfort obsluhy a umožňují provádět na zdroji tepla jakékoli změny v několika jednoduchých krocích. Výchozí nastavení také pomáhají šetřit energii, a tím snižovat náklady na vytápění. Kromě topné křivky jsou k dispozici také různé časové programy. Mezi ně patří úsporný režim a prázdninový program.

Prázdninový program je přístupný pouze jako "časový program" prostřednictvím regulátoru vytápění. Osoby, které bydlí v pronajatém bytě nebo nemají z jiného důvodu přístup k výrobníku tepla, nemohou provádět žádné změny prázdninového programu.

Podrobný prázdninový program

Majitelé systému mohou naopak pomocí programu zadávat data příjezdu a odjezdu pro každý jednotlivý topný okruh. To znamená, že mohou aktivně ovlivňovat topné charakteristiky zdroje tepla. Prázdninový program topného systému Viessmann konkrétně ovlivňuje ústřední vytápění, ohřev TV, topný výkon a spotřebu energie:

Ústřední vytápění:

 • U topných okruhů v provozním programu "Vytápění a ohřev TV" vytápí prázdninový program místnosti na nastavenou sníženou pokojovou teplotu.
 • U topných okruhů v provozním programu "Pouze TV" nedochází k vytápění místností. Ochrana proti zamrznutí kotle a zásobníku TV je však aktivní.

Ohřev teplé vody:

 • Pokud je pro všechny topné okruhy aktivován prázdninový režim, nedochází k ohřevu TV. Ochrana proti zamrznutí zásobníku TV je však aktivní.

Upozornění: V továrním nastavení začíná prázdninový program v 00:00 h v den následující po vašem odjezdu a končí v 00:00 h v den vašeho návratu. To znamená, že nastavený časový program je aktivní v den odjezdu i návratu. U některých modelů lze čas nastavit také individuálně. Chcete-li program ukončit ručně, postupujte podle pokynů.

Program dovolená snižuje výkon vytápění

Když je aktivován prázdninový program, systém udržuje nižší nastavenou teplotu v místnosti. Vytápí pouze na dříve nastavenou sníženou pokojovou teplotu. Tato teplota by neměla klesnout pod 16 stupňů Celsia, jinak hrozí zvýšené riziko vzniku plísní. V našem průvodci prevencí vzniku plísní si můžete přečíst, jak toto riziko minimalizovat.

Prázdninový program pomáhá šetřit energii

Funkce prázdninového programu topného systému Viessmann dává majitelům systému možnost šetřit energii v době jejich nepřítomnosti tím, že vytápějí jen tolik, kolik je nutné. Na rozdíl od toho, co naznačuje název, není program určen výhradně pro použití během "několikatýdenních dovolených" v tradičním slova smyslu. Pokud majitelé systému vědí, že budou pryč – třeba jen na několik dní – mohou program pro dovolenou aktivovat a ušetřit tak náklady na vytápění.

Jak aktivovat prázdninový program

Časový program a s ním spojená funkce prázdninového programu u všech kotlů Viessmann s regulací Vitotronic (od roku 1999). Navigační cesta z hlavní nabídky k této funkci se však může lišit v závislosti na topném systému a roku výroby. Správný postup je popsán v dodaném návodu k obsluze, případně jej naleznete v servisním návodu. Pro lepší pochopení postupu jsou níže uvedeny pokyny pro čtyři různé tepelné zdroje. Patří sem např:

 • Vitodens 200 W s Vitotronic 200, pro provoz s kompenzací počasí, rok výroby 2018.
 • Vitoladens 300 C s Vitotronic 200, rok výroby 2018.
 • Vitocal 200 S s Vitotronic 200, rok výroby 2017
 • Vitoligno 300 C s Ecotronic, rok výroby 2017
 1. Klikněte na ikonu nabídky a poté na "Topení".
 2. Nyní vyberte požadovaný topný okruh.
 3. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
 4. Na displeji se nyní zobrazí "Prázdninový program".
 5. Pomocí šipek nastavte požadované datum odjezdu a návratu.
 6. Kliknutím na tlačítko OK aktivujte prázdninový program.

Informace o produktu Vitodens 200-W

Upozornění: Prázdninový program se vztahuje na všechny okruhy vytápění/chlazení. Váš dodavatel může toto tovární nastavení změnit. Pokud je k řídicí jednotce tepelného čerpadla připojena větrací jednotka, platí prázdninový program také pro mechanické větrání.

 1. Klikněte na ikonu nabídky.
 2. Zvolte "Vytápění" nebo vytápění/chlazení a poté "Prázdninový program".
 3. Nastavte požadované datum odjezdu a návratu.
 4. Kliknutím na tlačítko OK aktivujte prázdninový program.


Zobrazení v rozšířené nabídce

V rozšířené nabídce můžete zkontrolovat nastavení "Prázdninového programu" v části "Informace". Totéž platí pro Vitodens 200-W a Vitoladens 300-C.

Informace o výrobku Vitodal 200-S

Váš odborný partner Viessmann vám může pomoci s nastavením

Pokud si nejste jisti, jak nastavit požadovaný prázdninový program, obraťte se na odborného partnera Viessmann ve vaší blízkosti. Pomocí našeho vyhledávání místních obchodních partnerů najdete vhodného topenáře ve svém okolí na několik kliknutí.  

Užitečné odkazy