Co je kotlíková dotace?

Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý jako kotlíkové dotace, umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva. Momentálně probíhá 3. a zároveň poslední etapa kotlíkových dotací. Máte tedy poslední šanci získat podporu pro výměnu topného kotle za ekologičtější zařízení.

Z dotace můžete uhradit nové topné zařízení, náklady na jeho instalaci, úpravu otopné soustavy, modernizaci topné soustavy včetně regulace, měření i úpravy spalinových cest a dokumentaci k projektu.

Kdo může požádat o kotlíkové dotace?

O kotlíkové dotace mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů se třemi či méně bytovými jednotkami. Podmínky pro získání kotlíkové dotace:

  • Kupované topné zařízení musí splňovat směrnici Ekodesignu a limitní hodnoty emisí.
  • Instalaci musí provádět kvalifikovaný odborník.
  • Proplacení kotlíkové dotace probíhá zpětně, po předložení dokumentů o úhradě.

Dodatečné podmínky jsou v režii krajů, proto se mohou mezi sebou lišit.

Kolik dotací lze získat?

Dotaci je možno získat na několik druhů topných zařízení a částka, kterou dotací obdržíte, se u každého liší. Konkrétní výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Kolik lze získat (zdroj):

Typ výrobku % způsobilých výdajů Výška dotace 
Tepelné čerpadlo až 95 % max. 180 000 Kč 
Kotel na biomasu
(samočiná dodávka paliva)
až 95 % max. 130 000 Kč 
Kotel na biomasu
(ruční dodávka paliva) 
až 95 % max. 130 000 Kč 
Plynový kondezační kotel až 95 % max. 100 000 Kč 

Jak požádat o dotaci?

Zažádat o kotlíkovou dotaci můžete na krajském úřadě v přesně určeném termínu (viz níže). V případě, že žijete v prioritní oblasti (viz níže), můžete rovněž získat dotační bonus 7 500 Kč. A pokud zkombinujete výměnu kotle se zateplením domu nebo instalací solárních systémů, můžete získat bonus Zelená úsporám až do výše 20 000 Kč.

Nevíte si s dotacemi rady?

Rádi byste podali žádost o dotaci, ale představa úsilí vynaloženého na byrokracii vás děsí? Pokud splňujete všechny podmínky k získání dotace, odborníci z partnerských firem Viessmannu vám rádi poskytnou poradenství a podporu s vyřízením vaší dotace.

Navíc vám najdou optimální řešení přesně na míru. Můžete si být jisti, že nezískáte jen efektivní zařízení pro vaši domácnost, ale také vše nezbytně nutné pro uvedení zařízení do provozu. Příprava místa ve vašem domě, doprava kotle, odborná instalace i zaškolení pro bezpečnou obsluhu jsou samozřejmostí.

Na jaká zařízení z nabídky Viessmann můžete získat dotace?

Až 342 našich výrobků je možné pořídit v rámci kotlíkových dotací. Mezi nejoblíbenější patří tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, produkty řady Vitodens a další. Jednotlivé produkty je možné nalézt i na našem webu: 

Kompletní seznam Viessmann produktů zařazených v zelené úsporám naleznete na:

Oficiálním webu státního fondu životního prostředí České republiky.

Informace ke kotlíkovým dotacím v jednotlivých krajích

Kotlíkové dotace Jihočeský kraj

Žádost o kotlíkovou dotaci musí být podána elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami. Výdaje za výměnu kotle je možno předložit zpětně od 15. 7. 2015, pokud splňujete podmínky dotačního programu.

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Jihočeském kraji jsou: Blatná, České Budějovice, Milevsko, Písek, Strakonice, Tábor a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj.

Kotlíkové dotace Jihomoravský kraj

Přesné podmínky pro kotlíkové dotace pro Jihomoravský kraj zatím nejsou stanoveny, zveřejněny budou pravděpodobně na začátku vyhlášení výzvy.

Vyhlášení krajské výzvy a zveřejnění konečné podoby podmínek programu je předběžně naplánováno na červen 2022, příjem žádostí na červenec a srpen 2022 (zdroj).

Automatickým kotlům spalujícím jak uhlí, tak biomasu, ovšem podpora poskytnuta nebude.

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Jihomoravském kraji jsou: Velké Opatovice, Kyjov, Slavkov u Brna, Javorník a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Jihomoravský kraj.

Kotlíkové dotace Karlovarský kraj

Občané, kteří podali elektronickou žádost o kotlíkovou dotaci v Karlovarském kraji, musí do 10 pracovních dnů bezpodmínečně doručit na Karlovarský krajský úřad listinnou část žádosti.

Kraj má na vyhodnocení 75 dní. Na krajském úřadu je možno rovněž zažádat o bezúročnou kotlíkovou půjčku, kdy část půjčky bude splacena z dotace. 

Více na webu kotlíkové dotace pro Karlovarský kraj.

Kotlíkové dotace Královehradecký kraj

O kotlíkovou dotaci v Královehradeckém kraji můžete požádat vyplněním formuláře apovinných příloh. Formulář si můžete stáhnout na stránkách krajského úřadu nebo si hofyzicky vyzvednout na recepci. Náklady na výměnu kotle budou akceptovány od data 15.7.2019 nebo novějšího.

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Královehradeckém kraji jsou: Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Jičína, Nová Paka a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Královehradecký kraj.

Kotlíkové dotace Liberecký kraj

Aktualizováno: příjem žádostí o kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji je ukončen (zdroj).

Žádost o kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji si stáhnete ze stránek krajského úřadu. Formulář vyplníte a zkompletujete včetně příloh. Listinnou verzi musíte doručit na podatelnu krajského úřadu nejdéle 10 pracovních dní od poslání elektronické verze. Pro starý kotel budete potřebovat doklad o likvidaci topného tělesa.

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Libereckém kraji jsou: Česká Lípa, Frýdlant, Liberec, Stráž nad Nisou, Semily, Turnov, Železný Brod a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Liberecký kraj.

Kotlíkové dotace Moravskoslezský kraj

Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 6. 2022 10:00 hodin do 31. 8. 2022. Od 11. 5. je pro žadatele zpřístupněna elektronická žádost.

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Moravskoslezském kraji jsou: Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Havířov, Jablunkov, Karviná, Krnov, Opava, Ostrava, Třinec a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Moravskoslezký kraj.

Kotlíkové dotace Olomoucký kraj

Evidence žádostí o kotlíkové dotace Olomouckého kraje bude probíhat od 10.6.2022 (od 10:00 hod.) do 24.8.2022 (17:00).

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Olomouckém kraji jsou: Hranice, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Olomoucký kraj.

Kotlíkové dotace Pardubický kraj

Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci pro žadatele s nižšími příjmy je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022.

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Pardubickém kraji jsou: Česká Třebová, Holice, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Ústí nad Orlicí a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Pardubický kraj.

Kotlíkové dotace Plzeňský kraj

O kotlíkovou dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5, můžete žádat na místním krajském úřadě od od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022 nebo do vyčerpání dotačních prostředků.

Žadatelé, kteří nepodali elektronicky předžádost, si budou moci podat elektronickou žádost do dotačního titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ od 16. 5. 2022, 8.00 hod do 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace ve výši 500 000 000 Kč (zdroj).

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Plzeňském kraji jsou: Blatná, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Třemošná, Nýřany, Plzeň, Stříbro, Sušice a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Plzeňský kraj.

Kotlíkové dotace Praha

Žádost o kotlíkovou dotaci v Praze můžete podat na hlavní podatelně MHMP (Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí). Před odesláním žádosti ji můžete konzultovat s administrátory programu ve 4. patře Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, č. dveří 419, za účelem kontroly žádosti a jejích příloh. 

Na kotlíky horší třídy bude možné žádat o dotace pouze
do 1. září 2022! (zdroj)

Více na webu kotlíkové dotace pro Prahu.

Kotlíkové dotace Středočeský kraj

Žádosti o kotlíkové dotace ve Středočeském kraji musí být podány elektronickou formou zde. Vygenerovanou písemnou žádost včetně nezbytných příloh je nutné doručit nejpozději do 20 pracovních dnů do podatelny krajského úřadu.

Středočeský kraj aktuálně další žádosti nepřijímá.

Prioritní oblasti pro dotační bonus ve Středočeském kraji jsou: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Dobříš, Kladno, Kolín, Příbram, Rakovník a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Středočeský kraj.

Kotlíkové dotace Ústecký kraj

Evidence žadatelů o kotlíkové dotace pro Ústecký kraj probíhá elektronicky. Více informací bude průběžně zveřejňováno na stránkách krajského úřadu. Na krajském úřadě je možno rovněž zažádat o bezúročnou kotlíkovou půjčku, kdy část půjčky bude splacena z dotace.

Prioritní oblasti pro dotační bonus v Ústeckém kraji jsou: Bílina, Děčín, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Rumburk Teplice, Varnsdorf a další. Kompletní seznam a jednotlivé části obcí je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Ústecký kraj.

Kotlíkové dotace Vysočina

Dokumenty pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci na Vysočině je možno stáhnout elektronicky nebo si je fyzicky vyzvednout na recepci krajského úřadu. Posléze je nutné jevyplnit včetně povinných příloh a doručit na krajský úřad, který takové žádosti přijímá.

Prioritní oblasti pro dotační bonus na Vysočině jsou: Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Kožlí, Ledeč nad Sázavou a Ostrov. Seznam je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Vysočinu.

Kotlíkové dotace Zlínský kraj

Příjem elektronických žádostí o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji začíná 14.6.2022  prostřednictvím webové aplikace. Do 10 kalendářních dnů je nutné na krajský úřad doručit listinnou podobu žádosti včetně povinných příloh.

Prioritní oblasti pro dotační bonus ve Zlínském kraji jsou: Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Vizovice, Vsetín, Zlín. Podrobný seznam a další oblasti je možné nalézt v příloze č. 1 . 117. dotační výzvy.

Více na webu kotlíkové dotace pro Zlínský kraj.