Vyžádat bezplatné poradenství

Nezmeškejte šanci získat kotlíkové dotace!

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý jako kotlíkové dotace, umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva.  Od září 2024 totiž začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.  

Také v roce 2024 přitom program Kotlíkové dotace cílí na nízkopříjmové domácnosti.  Žádosti mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, lidé ve 3. stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.

  Co je kotlíková dotace?

  Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý jako kotlíkové dotace, umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn starých kotlů.

  Z dotace můžete v roce 2024 uhradit nové topné zařízení, které nahradí kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu. Finanční podporu lze přitom použít na stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového ekologického zdroje topení. Tj. třeba i na projektovou dokumentaci.

  Konkrétně lze dotaci použít na:

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže  (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla  (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

  Naopak tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

  Kdo může požádat o kotlíkové dotace?

  O kotlíkové dotace mohou žádat fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti. Ať už se jedná o rodinný dům, bytový dům, byt nebo trvale obývaná rekreační objekt.

  Podmínkou přitom je, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu  starobní důchod  nebo  invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, případně, že žadatel  (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi  1. lednem 2022  a  dnem podání žádosti  pobírali  příspěvek na bydlení.

  Dodatečné podmínky jsou v režii krajů, proto se mohou mezi sebou lišit.

  Kolik dotací lze získat?

  Dotaci je možno získat na několik druhů topných zařízení a částka, kterou dotací obdržíte, se u každého liší. Konkrétní výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Kolik lze získat:

  Typ výrobku% způsobilých výdajůVýška dotace  
  Tepelné čerpadloaž 95 %max. 180 000 Kč  
  Kotel na biomasu
  (samočiná dodávka paliva)
  až 95 %max. 130 000 Kč  
  Kotel na biomasu
  (ruční dodávka paliva)  
  až 95 %max. 130 000 Kč  
        

  Jak požádat o dotaci?

  Zažádat o kotlíkovou dotaci můžete na místním krajském úřadě.  Příjem žádostí plánují jednotlivé kraje spustit  postupně od léta 2023.

  Nevíte si s dotacemi rady?

  Rádi byste podali žádost o dotaci, ale představa úsilí vynaloženého na byrokracii vás děsí? Pokud splňujete všechny podmínky k získání dotace,  odborníci z partnerských firem Viessmannu vám rádi poskytnou poradenství a podporu s vyřízením vaší dotace.

  Navíc vám najdou optimální řešení přesně na míru. Můžete si být jisti, že nezískáte jen  efektivní zařízení pro vaši domácnost, ale také vše nezbytně nutné pro uvedení zařízení do provozu.  Příprava místa ve vašem domě, doprava kotle, odborná instalace i zaškolení pro bezpečnou obsluhu jsou samozřejmostí.

  Na jaká zařízení z nabídky Viessmann můžete získat dotace?

  Stovky našich výrobků je možné pořídit v rámci kotlíkových dotací nebo v rámci jiné státní podpory. Mezi nejoblíbenější patří tepelné čerpadlo vzduch-voda  Vitocal 200-S, produkty řady  Vitodens  a další. Jednotlivé produkty je možné nalézt i na našem webu:  

  Kompletní seznam Viessmann produktů zařazených v dotačních programech naleznete na:

  Oficiálním webu státního fondu životního prostředí České republiky.

  Příjem žádostí o kotlíkové dotace (2024)

  KrajZahájení příjmu žádostí  
  Jihočeský26.6.2023  
  Jihomoravský1.8.2023  
  Karlovarský14.8.2023  
  Královéhradecký16.8.2023  
  Liberecký4.9.2023  
  Moravskoslezský31.7.2023  
  Olomoucký1.8.2023  
  Pardubický4.9.2023  
  Plzeňský4.9.2023  
  Praha7.8.2023  
  Středočeský5.9.2023  
  Ústecký1.8.2023  
  Vysočina1.9.2023  
  Zlínský12.9.2023  

  Informace ke kotlíkovým dotacím v jednotlivých krajích

  Kotlíkové dotace Jihočeský kraj

  Pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje  bezplatně   pomohou domácnostem s  nižšími příjmy s  přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci. Bližší informace naleznete na  webu kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj.

  Kotlíkové dotace Jihomoravský kraj

  Příjem registrace žádostí byl zahájen 1. srpna 2023 v 10:00, porkačovat bude do vyčerpání kapacity 350 žádostí. Přesné podmínky pro kotlíkové dotace pro Jihomoravský kraj najdete na webu Jihomoravského kraje. Kraj na program pro rok 2023 vyčlenil  63 294 000 Kč.

  Kotlíkové dotace Karlovarský kraj

  Více informací najdete na  webu kotlíkové dotace pro  Karlovarský kraj.  Příjem žádostí byl zahájen 14. srpna 2023 od 10:00. Zájemci o finanční podporu se však už předem mohli  registrovat.  Kraj v rámci kotlíkových dotací má rozdělit 31 374 000 Kč.  

  Kotlíkové dotace Královehradecký kraj

  Příjem žádostí je možný od 16. srpna 2023. Více informací najdete na  webu kotlíkové dotace pro  Královehradecký kraj. Zájemci o dotaci se pak mohou regsitrovat na dotačním krajském webu.

  Kotlíkové dotace Liberecký kraj

  Bližší informace jsou zveřejněny na  webu kotlíkové dotace pro  Liberecký kraj.

  Kotlíkové dotace Moravskoslezský kraj

  Finanční podpora v Moravskoslezském kraji je u  každého dílčího projektu fyzické osoby  dále navýšena o 7 500 Kč. V případě vybraných obcí může být příspěvek ještě vyšší. Např. v Karviné je nabízena další podpora ve výši 10 000 Kč, v Klimkovicích či Rychvaldu 15 000 Kč a v Ostravě dokonce 20 000 Kč.  

  Příjem žádostí probíhá od  31. července 2023 od  10:00 do  30. srpna 2024.  Více info najdete na  webu kotlíkové dotace pro  Moravskoslezký kraj.

  Kotlíkové dotace pro Olomoucký kraj

  Příjem žádostí probíhá od  1. srpna 2023 od  10:00 do  30.  8.  2024.  Více info najdete na  webu kotlíkové dotace pro  Olomoucký kraj.

  Kotlíkové dotace Pardubický kraj

  Více informací najdete na  webu pro  Pardubický kraj.

  Kotlíkové dotace Plzeňský kraj

  Příjem žádostí v Plzeňském kraji byl zahájen až 4. září 2023 v 8.00. Potrvá  do 30. srpna 2024, 14.00, nebo do vyčerpání finanční alokace ve výši 100 552 558 Kč. Bližší informace jsou zveřejněny na  webu kotlíkové dotace pro  Plzeňský kraj.

  Kotlíkové dotace Praha

  Podmínky a další informace jsou zveřejněny na  webu kotlíkové dotace pro  Prahu.

  Kotlíkové dotace Středočeský kraj

  Příjem žádostí byl zahájen dne 5.9.2023 v čase od 10.00 hod.  Více informací je zveřejněno na  webu kotlíkové dotace pro  Středočeský kraj.

  Kotlíkové dotace Ústecký kraj

  Podávání - odeslání elektronické žádostí je možné od 1. srpna 2023 10:00.   Více informací se dozvíte na  webu kotlíkové dotace pro  Ústecký kraj.  Pro tento program kraj alokoval celkem 70 208 372 Kč.

  Kotlíkové dotace Vysočina

  Podmínky budou zveřejněny na  webu kotlíkové dotace pro  Vysočinu.  Kraj na dotace v roce 2023 vyčlenil částku  103 678 139 Kč. Příjem žádostí byl spuštěn 1. srpna 2023.

  Kotlíkové dotace Zlínský kraj

  Více informací je zveřejněno na  webu kotlíkové dotace pro  Zlínský kraj.    Příjem formulářů Žádostí o poskytnutí dotace byl spuštěn dne 12. září 2023 v 8:00.

  Užitečné odkazy