Vyžádat bezplatné poradenství

Nezmeškejte šanci získat kotlíkové dotace!

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý jako kotlíkové dotace, umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva. Od září 2024 totiž začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. 

Také v roce 2024 přitom program Kotlíkové dotace cílí na nízkopříjmové domácnosti. Žádosti mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, lidé ve 3. stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.

Co je kotlíková dotace?

Dotační program Ministerstva životního prostředí, známý jako kotlíkové dotace, umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva. Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn starých kotlů.

Z dotace můžete v roce 2024 uhradit nové topné zařízení, které nahradí kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu. Finanční podporu lze přitom použít na stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového ekologického zdroje topení. Tj. třeba i na projektovou dokumentaci.

Konkrétně lze dotaci použít na:

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Naopak tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Kdo může požádat o kotlíkové dotace?

O kotlíkové dotace mohou žádat fyzické osoby, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti. Ať už se jedná o rodinný dům, bytový dům, byt nebo trvale obývaná rekreační objekt.

Podmínkou přitom je, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, případně, že žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Dodatečné podmínky jsou v režii krajů, proto se mohou mezi sebou lišit.

Kolik dotací lze získat?

Dotaci je možno získat na několik druhů topných zařízení a částka, kterou dotací obdržíte, se u každého liší. Konkrétní výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Kolik lze získat:

Typ výrobku % způsobilých výdajů Výška dotace 
Tepelné čerpadlo až 95 % max. 180 000 Kč 
Kotel na biomasu
(samočiná dodávka paliva)
až 95 % max. 130 000 Kč 
Kotel na biomasu
(ruční dodávka paliva) 
až 95 % max. 130 000 Kč 
     

Jak požádat o dotaci?

Zažádat o kotlíkovou dotaci můžete na místním krajském úřadě. Příjem žádostí plánují jednotlivé kraje spustit postupně od léta 2023.

Nevíte si s dotacemi rady?

Rádi byste podali žádost o dotaci, ale představa úsilí vynaloženého na byrokracii vás děsí? Pokud splňujete všechny podmínky k získání dotace, odborníci z partnerských firem Viessmannu vám rádi poskytnou poradenství a podporu s vyřízením vaší dotace.

Navíc vám najdou optimální řešení přesně na míru. Můžete si být jisti, že nezískáte jen efektivní zařízení pro vaši domácnost, ale také vše nezbytně nutné pro uvedení zařízení do provozu. Příprava místa ve vašem domě, doprava kotle, odborná instalace i zaškolení pro bezpečnou obsluhu jsou samozřejmostí.

Na jaká zařízení z nabídky Viessmann můžete získat dotace?

Stovky našich výrobků je možné pořídit v rámci kotlíkových dotací nebo v rámci jiné státní podpory. Mezi nejoblíbenější patří tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 200-S, produkty řady Vitodens a další. Jednotlivé produkty je možné nalézt i na našem webu: 

Kompletní seznam Viessmann produktů zařazených v dotačních programech naleznete na:

Oficiálním webu státního fondu životního prostředí České republiky.

Příjem žádostí o kotlíkové dotace (2024)

Kraj Zahájení příjmu žádostí  
Jihočeský 26.6.2023  
Jihomoravský 1.8.2023  
Karlovarský 14.8.2023  
Královéhradecký 16.8.2023  
Liberecký 4.9.2023  
Moravskoslezský 31.7.2023  
Olomoucký 1.8.2023  
Pardubický 4.9.2023  
Plzeňský 4.9.2023  
Praha 7.8.2023  
Středočeský 5.9.2023  
Ústecký 1.8.2023  
Vysočina 1.9.2023  
Zlínský 12.9.2023  

Informace ke kotlíkovým dotacím v jednotlivých krajích

Kotlíkové dotace Jihočeský kraj

Pracovníci místních akčních skupin (MAS) Jihočeského kraje bezplatně  pomohou domácnostem s nižšími příjmy s přípravou a vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci. Bližší informace naleznete na webu kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj.

Kotlíkové dotace Jihomoravský kraj

Příjem registrace žádostí byl zahájen 1. srpna 2023 v 10:00, porkačovat bude do vyčerpání kapacity 350 žádostí. Přesné podmínky pro kotlíkové dotace pro Jihomoravský kraj najdete na webu Jihomoravského kraje. Kraj na program pro rok 2023 vyčlenil 63 294 000 Kč.

Kotlíkové dotace Karlovarský kraj

Více informací najdete na webu kotlíkové dotace pro Karlovarský kraj. Příjem žádostí byl zahájen 14. srpna 2023 od 10:00. Zájemci o finanční podporu se však už předem mohli registrovat. Kraj v rámci kotlíkových dotací má rozdělit 31 374 000 Kč. 

Kotlíkové dotace Královehradecký kraj

Příjem žádostí je možný od 16. srpna 2023. Více informací najdete na webu kotlíkové dotace pro Královehradecký kraj. Zájemci o dotaci se pak mohou regsitrovat na dotačním krajském webu.

Kotlíkové dotace Liberecký kraj

Bližší informace jsou zveřejněny na webu kotlíkové dotace pro Liberecký kraj.

Kotlíkové dotace Moravskoslezský kraj

Finanční podpora v Moravskoslezském kraji je u každého dílčího projektu fyzické osoby dále navýšena o 7 500 Kč. V případě vybraných obcí může být příspěvek ještě vyšší. Např. v Karviné je nabízena další podpora ve výši 10 000 Kč, v Klimkovicích či Rychvaldu 15 000 Kč a v Ostravě dokonce 20 000 Kč. 

Příjem žádostí probíhá od 31. července 2023 od 10:00 do 30. srpna 2024. Více info najdete na webu kotlíkové dotace pro Moravskoslezký kraj.

Kotlíkové dotace pro Olomoucký kraj

Příjem žádostí probíhá od 1. srpna 2023 od 10:00 do 30. 8. 2024. Více info najdete na webu kotlíkové dotace pro Olomoucký kraj.

Kotlíkové dotace Pardubický kraj

Více informací najdete na webu pro Pardubický kraj.

Kotlíkové dotace Plzeňský kraj

Příjem žádostí v Plzeňském kraji byl zahájen až 4. září 2023 v 8.00. Potrvá do 30. srpna 2024, 14.00, nebo do vyčerpání finanční alokace ve výši 100 552 558 Kč. Bližší informace jsou zveřejněny na webu kotlíkové dotace pro Plzeňský kraj.

Kotlíkové dotace Praha

Podmínky a další informace jsou zveřejněny na webu kotlíkové dotace pro Prahu.

Kotlíkové dotace Středočeský kraj

Příjem žádostí byl zahájen dne 5.9.2023 v čase od 10.00 hod. Více informací je zveřejněno na webu kotlíkové dotace pro Středočeský kraj.

Kotlíkové dotace Ústecký kraj

Podávání - odeslání elektronické žádostí je možné od 1. srpna 2023 10:00.  Více informací se dozvíte na webu kotlíkové dotace pro Ústecký kraj. Pro tento program kraj alokoval celkem 70 208 372 Kč.

Kotlíkové dotace Vysočina

Podmínky budou zveřejněny na webu kotlíkové dotace pro Vysočinu. Kraj na dotace v roce 2023 vyčlenil částku 103 678 139 Kč. Příjem žádostí byl spuštěn 1. srpna 2023.

Kotlíkové dotace Zlínský kraj

Více informací je zveřejněno na webu kotlíkové dotace pro Zlínský kraj.  Příjem formulářů Žádostí o poskytnutí dotace byl spuštěn dne 12. září 2023 v 8:00.

Užitečné odkazy