Vyžádat bezplatné poradenství

Výroba tepla a elektřiny najednou

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

  

Pokud by si měl každý z nás vytvořit seznam toho, bez čeho si neumí představit každodenní existenci, určitě by se na předních příčkách nacházelo teplo a elektřina. Výroba elektrické energie je téměř vždy doprovázena produkcí velkého množství tepla.

  Výkonové kategorie kogeneračních jednotek

  Kogenerační jednotky jsou v dnešní době nabízeny na komerčním trhu v různých výkonových kategoriích. Nejvýkonnější jsou projektovány individuálně, potřebují vlastní strojovnu a většinou jsou dodávány  do průmyslových provozů, kancelářských komplexů, obchodních domů atd. Pro  potřeby menších bytových komplexů a provozů  jsou na trhu nabízeny tzv. blokové kogenerační jednotky. Principiálně pracují stejně jako klasické jednotky, jsou však v kompaktním provedení a velikostně jsou uzpůsobeny instalaci do běžné kotelny. Nejnižší výkonová kategorie je zastoupena mikrokogeneračními jednotkami, které jsou určeny pro rodinné domy.
    

  Provozní režim

  Velkou výhodou blokových kogeneračních jednotek je variabilita v provozním režimu. Mohou být provozovány například paralelně s veřejnou sítí. V takovém případě je zajišťován  tzv. bivalentní provoz  (v provozu je více zdrojů), kdy kogenerační jednotka pokrývá nominální (běžnou) spotřebu a nárazový, špičkový výkon pokrývá sekundární zdroj. Jiný způsob provozu představuje  tzv. ostrovní zapojení, kdy je kogenerační jednotka zcela autonomní a odpojena od sítě. Takové zapojení je méně běžné, ale v konkrétních případech má své opodstatnění. Kogenerační jednotky mohou být efektivně využívány i  jako záložní zdroje. Start celého systému je velmi rychlý a v případě výpadku dodávek tepla nebo elektřiny jsou dodávky obnoveny v poměrně krátké době.

  Technologie blokových kogeneračních jednotek představuje zajímavé a efektivní řešení pro provozy, které se zabývají biotechnologiemi. Ve většině těchto provozů vzniká jako produkt bioplyn, který může být ve spalovacím motoru použit namísto zemního plynu. Jelikož  bioplyn  vzniká jako přirozený produkt biologických procesů, výrazně klesají provozní náklady. Výroba tepla a elektřiny se navíc stává CO2 neutrální.

  Užitečné odkazy