Vyžádat bezplatné poradenství

Bezchybný provoz klimatizace díky pravidelné údržbě

Požádat o bezplatnou konzultaci

Klimatizace zajišťují příjemnou teplotu v obytných prostorách v horkých letních dnech. Kromě teploty v místnosti mohou také regulovat úroveň vlhkosti a čistit vzduch. Aby však tyto jednotky i nadále správně fungovaly a pracovaly efektivně, doporučuje se pravidelná údržba prováděná dodavatelem. Přečtěte si více o výhodách, postupu, ideálním načasování a nákladech na údržbu klimatizace.

Pravidelná údržba klimatizace pro efektivní výkon

Pravidelná údržba klimatizace zajišťuje její účinný a bezpečný provoz. Klimatizace jsou složité technické jednotky – aby správně fungovaly a nic se nepoškodilo, je vhodné při provádění údržby dodržovat konkrétní pokyny výrobce a povolat dodavatele. Pravidelná údržba zajišťuje:

  • Vysokou účinnost a výkon: Nečistoty ve filtrech mohou vést k tomu, že klimatizace spotřebují více energie na udržení stejného výkonu. Pravidelná údržba vám pomůže vyhnout se případnému zvýšení provozních nákladů.
  • Lepší kvalitu vzduchu: Čisté filtry zlepšují kvalitu vzduchu ve vaší domácnosti tím, že účinně odstraňují prach, nečistoty a bakterie.
  • Prodloužená životnost: Pravidelná údržba klimatizace vám pomůže včas odhalit potenciální problémy a vyhnout se nákladným opravám.
  • Větší jistota: Kontrola elektrických součástí během údržby minimalizuje potenciální bezpečnostní rizika.

Typické kroky údržby klimatizace

Přesné požadavky na údržbu se liší v závislosti na typu a výrobci klimatizace. Při odborné údržbě klimatizace provádějí dodavatelé následující práce:

Čištění/výměna filtru
Kontrola hladiny chladiva a systému
Kontrola elektroinstalace a zapojení
Čištění kondenzátorů a výparníků
Testování celkového výkonu
Dokumentace údržby v revizní knize

Čištění nebo výměna filtrů: Pro zajištění dobré kvality vzduchu a plynulého proudění vzduchu dodavatel zkontroluje a vyčistí filtry klimatizace. Někdy může být nutná výměna filtrů.

Kontrola chladiva: Aby se zajistilo, že klimatizace správně chladí, zhotovitel zkontroluje systém chladiva, zda nedochází k únikům, a zkontroluje hladinu chladiva. V případě potřeby chladivo doplní.

Kontrola elektroinstalace: Zhotovitel zkontroluje elektrické přípojky, spínače a pojistky klimatizace, aby se ujistil, že vše funguje a nehrozí žádná bezpečnostní rizika.

Čištění kondenzátorů a výparníků: Dodavatel vyčistí kondenzátory a výparníky, aby odstranil usazeniny, nečistoty a prach, které by mohly ovlivnit výkon.

Testování celkového výkonu: Dodavatel otestuje funkci klimatizace, změří teplotní rozdíl a zkontroluje provozní hluk a stav.

Dokumentace v revizní knize: Po provedení servisu jednotky dodavatel zdokumentuje provedené údržbářské práce v revizní knize.

Jak často bych měl provádět servis klimatizace?

Obecně se doporučuje provádět servis klimatizace jednou ročně. Na přesnou frekvenci údržby však mají vliv různé faktory. Optimální interval údržby se může lišit v závislosti na typu klimatizace, modelu, výrobci, životnosti a okolních podmínkách. U menších klimatizací pro soukromé použití, které pracují s méně než 3 kilogramy chladiva, postačuje interval údržby 2 roky.

Nejvhodnější doba pro údržbu klimatizace

Servis klimatizace lze provádět kdykoli během roku. Údržbu doporučujeme provádět před začátkem horké sezóny, protože s rostoucí teplotou budete klimatizaci používat častěji. Zajistíte tak, že vaše klimatizace bude pracovat optimálně a že případné problémy budou vyřešeny dříve, než ji budete muset začít používat. Bez ohledu na to, kdy je údržba prováděna, je vhodné klimatizaci pravidelně kontrolovat a drobné problémy řešit okamžitě, aby nedošlo k většímu poškození.

Náklady na údržbu klimatizace

Náklady na údržbu klimatizace se liší v závislosti na jejím stáří, velikosti, umístění a typu. Obecně platí, že jednoduchá roční údržba by měla stát okolo 3.000 Kč. Pokud se při údržbě zjistí, že jsou nutné další opravy, mohou se náklady odpovídajícím způsobem lišit.

Úkoly, které můžete provést sami

Základní údržbu klimatizace můžete provést sami. Můžete například zkontrolovat, zda není klimatizace poškozena zvenčí, a vyprázdnit nádržku na kondenzát. Splitové klimatizace Vitoclima 200-S od společnosti Viessmann jsou vybaveny samočisticí a sterilizační funkcí – u těchto zařízení můžete sami vyčistit i odkapávací misku.

Nejlepší způsob čištění vaší klimatizace:

  1. Odpojte klimatizační jednotku od napájení.
  2. Vnější části vyčistěte měkkým hadříkem
  3. Otevřete kryt a vyjměte odkapávací misku
  4. Vyčistěte odkapávací misku vysavačem nebo vodou a nechte ji zcela vyschnout ve stínu.
  5. Odkapávací misku znovu správně vložte do klimatizace.
  6. Znovu připojte klimatizační jednotku k napájení.

Čištění větrací mřížky stačí provádět jednou za čtrnáct dní. Při čištění dodržujte návod k obsluze, aby nedošlo k poškození klimatizace. Složité a technické úkony údržby raději svěřte odborníkovi.

Užitečné odkazy