Návrh zapojení tepelného čerpadla se vždy liší podle typu zařízení:

Zapojení tepelného čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země–voda čerpají tepelnou energii ze země. Existují dva typy čerpadel země-voda: s plošným kolektorem nebo zemním vrtem. Jelikož oba typy odebírají teplo ze země, jsou mezi druhy čerpadel nejúčinnější, protože v zemi je teplota v okolí místa jímání tepla prakticky neměnná.

Při návrhu sond je tedy třeba počítat s jímací schopností. Ta se odvíjí od druhu horniny a jejím zavodnění. 

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem odebírá drtivou většinu tepla z vrstvy zeminy, kde je akumulovaná solární energie ze slunce. Teplota zeminy je tedy v létě vyšší, proto se ne vždy dá čerpadlo využít i k chlazení nemovitosti.

Při instalaci obou typů čerpadel země-voda je třeba počítat s expanzní nádobou, která slouží pro vyrovnávání změn objemu provozní kapaliny. Jelikož ale její umístění vyžaduje poněkud techničtější znalosti, přenechejte ji raději odborníkům, totéž platí o případné akumulační nádobě.


Tepelné čerpadlo odebírající teplo pomocí zemních hloubkových vrtů.
Obr.: Tepelné čerpadlo odebírající teplo pomocí zemních hloubkových vrtů. Zdroj: Viessmann.


Tepelné čerpadlo odebírající teplo pomocí zemních kolektorů.
Obr.: Tepelné čerpadlo odebírající teplo pomocí zemních kolektorů. Zdroj: Viessmann.


Zapojení tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda patří mezi nejoblíbenější typy čerpadel na trhu. U tohoto druhu zařízení totiž nemusíte řešit výkopové práce. Stačí mít dostatek prostoru pro umístění venkovního, případně vnitřního výměníku tepla a splnit hygienické požadavky (emise hluku). Stavební úřad po vás proto určitě bude chtít, abyste si nechali zpracovat hlukovou studii ovlivnění okolí a doložili měření akustikem.

Výhodné je zapojení tepelného čerpadla s akumulační nádrží. Akumulační zásobník slouží pro hydraulické oddělení otopné soustavy od čerpadla. Zabráníte tak častému spínání, které opotřebovává kompresor zařízení a prodloužíte tím životnost celého systému a zajistíte případně energii pro odtávání.

Tepelné čerpadlo odebírající teplo pomocí zemních kolektorů.
Obr.: Tepelné čerpadlo odebírající teplo pomocí zemních kolektorů. Zdroj: Viessmann.


Zapojení tepelného čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda nejsou v našich končinách až tak častá. U tohoto typu zařízení myslete hlavně na polohu mezi jímacím a vsakovacím vrtem (studnou) podzemní vody. Měly by být tzv. po vodě (jímací vrt musí být na toku dříve než vsakovací). Nezapomeňte také vaše nově zapojené zařízení nejdříve vyzkoušet, abyste si ověřili, že je jímání tepla dostatečné. Během této zkoušky nesmí klesnout hladina spodní vody.

Aby nedošlo k zamrznutí výparníku, nesmí být teplota vody nižší než +5 až +7 °C. Jedním z dalších požadavků pro instalaci tepelného čerpadla voda-voda je kvalita vody a její chemické složení, proto se doporučuje meziokruh s výměníkem.

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vody.
Obr.: Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vody. Zdroj: Viessmann.