V moderních technologiích je pravidlem snaha maximálně využít všechny využitelné formy energie. Na základě této myšlenky vznikla technologie kogenerace – sdružené výroby tepla a elektřiny.

Fungování kogenerační jednotky

Dvě hlavní funkční části, které tvoří každou kogenerační jednotku, jsou spalovací motor a elektrický generátor. V spalovacím motoru je jako palivo nejčastěji používán zemní plyn. Už méně často se využívají kapalná fosilní paliva. Motor pohání generátor, který generuje elektrický proud. Spalování paliva v motoru je doprovázeno produkcí tepla. Vyprodukované teplo je odváděno pryč a využito pro účely vytápění nebo přípravy teplé užitkové vody. Odvodem tepla je zároveň zajištěno chlazení motoru. Jako zdroj tepla mohou být dále využívány i spaliny.

Výkonové kategorie kogeneračních jednotek

Kogenerační jednotky jsou v dnešní době nabízeny na komerčním trhu v různých výkonových kategoriích. Nejvýkonnější jsou projektovány individuálně, potřebují vlastní strojovnu a většinou jsou dodávány do průmyslových provozů, kancelářských komplexů, obchodních domů atd. Pro potřeby menších bytových komplexů a provozů jsou na trhu nabízeny tzv. blokové kogenerační jednotky. Principiálně pracují stejně jako klasické jednotky, jsou však v kompaktním provedení a velikostně jsou uzpůsobeny instalaci do běžné kotelny. Nejnižší výkonová kategorie je zastoupena mikrokogeneračními jednotkami, které jsou určeny pro rodinné domy.

Provozní režim

Velkou výhodou blokových kogeneračních jednotek je variabilita v provozním režimu. Mohou být provozovány například paralelně s veřejnou sítí. V takovém případě je zajišťován tzv. bivalentní provoz (v provozu je více zdrojů), kdy kogenerační jednotka pokrývá nominální (běžnou) spotřebu a nárazový, špičkový výkon pokrývá sekundární zdroj. Jiný způsob provozu představuje tzv. ostrovní zapojení, kdy je kogenerační jednotka zcela autonomní a odpojena od sítě. Takové zapojení je méně běžné, ale v konkrétních případech má své opodstatnění. Kogenerační jednotky mohou být efektivně využívány i jako záložní zdroje. Start celého systému je velmi rychlý a v případě výpadku dodávek tepla nebo elektřiny jsou dodávky obnoveny v poměrně krátké době.

Technologie blokových kogeneračních jednotek představuje zajímavé a efektivní řešení pro provozy, které se zabývají biotechnologiemi. Ve většině těchto provozů vzniká jako produkt bioplyn, který může být ve spalovacím motoru použit namísto zemního plynu. Jelikož bioplyn vzniká jako přirozený produkt biologických procesů, výrazně klesají provozní náklady. Výroba tepla a elektřiny se navíc stává CO2 neutrální.

Výhody kogeneračních jednotek

Výhody spojené výroby tepla a elektrické energie v kogeneračních jednotkách jsou již prověřeny praxí. Trend současné doby nasměroval vývoj kogenerace ke kompaktním řešením, která jsou dostupná pro běžného spotřebitele. Bloková kogenerace, popřípadě mikrokogenerace, představují technologie, které dovedou výrazně zefektivnit produkci dvou nejpoužívanějších forem energie. Tyto technologie jsou rovněž ekologicky šetrné a v době stále přísnějších nároků na ekologické řešení čeká podobné technologie světlá budoucnost.

Účinné plynové systémy sdružené výroby tepla a elektřiny jsou hospodárným řešením pro každého, kdo nechce být zcela závislý na veřejné elektrické síti. Jednou z výhod těchto zařízení je ta, že vedle sériových produktů se vyrábějí i blokové kogenerační jednotky speciálně přizpůsobené požadavkům zákazníků. Pokud zvažujete koupi kogenerační jednotky, pozorně se seznamte s vlastnostmi produktů, jako je hlučnost při provozu, energetická třída, možnost akumulace proudu, způsob ovládání, intervaly údržby atd. Určitě si nechte poradit od odborníka a instalaci svěřte také do jeho rukou.