Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KGJ)

Stále více roste význam decentrálního zásobování teplem a elektřinou. Viessmann nabízí řešení, která by mohla přispět k tomu,  aby se vyrovnala kolísavá nabídka elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Jako náhrada za jaderné elektrárny a běžné velkoelektrárny bylo zřízeno velké množsví větrných parků a fotovoltaických zařízení. Protože jsou však fluktující a neplánované, jsou kogenerační zařízení důležitými stavebními kameny pro úspěch energetického obratu. Tento vývoj následuje politické cíle, podle kterých se má do roku 2020 zvýšit podíl elektřiny vyrobené kogeneračními zařízeními na 25%.

Decentrální výroba elektřiny 

V případě nedostatků v kolísavé výrobě elektřiny mohou mikro-kogenerační systémy a blokové teplárny přispět k pokrytí potřeby. Protože to probíhá decentrálně a elektřina se vyrábí v domě, ulevuje se navíc rozvodným sítím. Elektřina, která se vyrobí vlastním kogeneračním zařízením, nahrazuje odběr z veřejné sítě. 

Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

Decentrální blokové teplárny řízené dle výroby tepla

V těchto v porovnání malých jednotkách se elektřina vyrábí tam, kde se nemusí přepravovat současně vznikající teplo přes široké trasy (a tím pádem s velkými ztrátami), ale může se přímo spotřebovat. Odpadají i ztráty při rozdělení proudu.

Již dnes jsou blokové teplárny kvůli své vysoké flexibilitě, které jsou maximálně efektivně sdruženy, optimálním doplněním volatilních výrobců elektřiny, která se vyrábí ze slunce a větru. 

Kogenerační jednotky icon-gas.png

S více než 25letou zkušeností v této oblasti výrobků nabízí Viessmann efektivní, plynem poháněné systémy pro kogeneraci. Kromě standardních sériových produktů jsou vyráběny také kogenerační systémy speciálně upravené pro potřeby zákazníka.