Das Herzstück des BHKW: der gasbetriebene Ottomotor.

Kogenerační
jednotka na teplo a elektřinu

U kompaktních zařízení Vitobloc 200 stojí v popředí myšlenka decentrálních kogeneračních jednotek řízených dle výroby tepla. Ve srovnatelně malých jednotkách se na jedné straně vyrábí elektřina pro vlastní potřebu, na straně druhé se prakticky beze ztrát využívá současně vznikající teplo na vytápění. Nepotřebná elektřina se napájí do veřejné sítě a hradí ji dodavatelé elektřiny.

Kogenerační jednotky (KGJ)

Kogenerační jednotka pracuje vyloženě ekologicky: kromě úspory primární energie 36% je emise CO2 výrazně nižní než při běžné výrobě elektřiny a tepla. S více než 25letými zkušenostmi v této produktové oblasti nabízí Viessmann efektivní systémy s provozem na plyn pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Kromě sériových produtků se vyrábí i kogenerační jednotky, které jsou speciálně sladěné s potřebami zákazníka. Všechna níže uvedená zařízení splňují specifické emisní limity platné od 1. ledna 2018, které určuje Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.