Díky přeměně nadbytečné elektrické energie na metan se konvenční elektrárny stávají zbytečnými

Rozvoj obnovitelných energií klade nové požadavky na zásobení elektrickou energií. Obnovitelné energie závislé na počasí jako vítr a slunce nejsou neustále k dispozici, nýbrž jsou proměnlivé. Tím dochází ke špičkám při výrobě elektrické energie, které dnes mohou být stále vyrovnány konvečními elektrárnami. S přibývajícím podílem obnovitelných energií proto získávají na významu inovativní technologie ukládání.

Německá distribuční plynová síť disponuje nesmírnou úložnou kapacitou. Proto se nabízí vyrobit z nadbytečné větrné nebo solární elektrické energie syntetický metan s pomocí Power-to-Gas technologie.

MicrobEnergy GmbH Specialista na metanizaci

Ke skupině Viessmann patřící podnik MicrobEnergy GmbH vyvíjí a prodává mikrobiologické produkty a systémově technické komponenty. Dále se tento podnik specializuje na řízení procesů popř. optimalizaci biologických systémů.

Přechodný krok elektrolýza

Princip funkce Power to Gas se dá v základních rysech popsat následovně: Nadbytečná elektrická energie se pomocí elektrolýzy přemění na vodík. Poté následuje takzvaný stupeň metanizace, kdy se z vodíku a oxidu uhličitého (CO2) získá syntetický metan. K tomu se může využít CO2 z průmyslových procesů, z okolního vzduchu nebo ze zařízení na výrobu bioplynu.

Mikroorganismy přemění elektrickou energii na metan

Pro tento krok používá MicrobEnergy vysoce specializované mikroorganismy, které přemění vodík a uhlík na čistý metan. Mikroorganismy pracují při okolním tlaku a teplotě. Zvláštní požadavky na čistotu výchozích plynů nejsou nutné.

Takto získaný syntetický metan může být uložen v plynovém zásobníku a podle potřeby může být pomocí blokové tepelné elektrárny zpracován na elektrickou energii nebo může být přímo dodán do distribuční plynové sítě.

Spojení distribuční sítě elektrické energie a plynu

Tím by se stala elektrická energie primární energií a mohla by být plošně použita pro výrobu tepla nebo podle potřeby přeměna zpět na elektrickou energii pomocí kombinované výroby tepla a elektrické energie. Toto spojení distribuční sítě elektrické energie a plynu je důležitým předpokladem pro úspěch energetické transformace.
 

Nadbytečná elektrická energie se pomocí elektrolýzy a CO2 přemění na metan. Ten může být přepravován a ukládán v distribuční plynové síti stejně jako v případě potřeby opět přeměněn na elektrickou energii.

 

Power-to-Gas-Prinzip.png
Kontakt

Kontaktní osoba

Viessmann, spol. s r.o.
Oddělení energetických celků
Chrášťany 189
252 19 Rudná

tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306

Poslat email