Systém řízeného větrání bytu zajišťuje útulné klima v místnosti a chrání stavební hmotu 
 

V uplynulých letech vedly stavební předpisy k tomu, že se zejména při novostavbě domů a bytů trvale šetří energie. Roční potřeba tepla pro vytápění ve stávajících rodinných domech je přibližně 200 kWh/m². Srovnatelná novostavba, která byla postavena podle směrnice nového nařízení o úspoře energie 2014 (EnEV), potřebuje pouze jen asi čtvrtinu. Použitím nových stavebních a izolačních materiálů se vytvoří těsná stavba, která už nezaručí minimální výměnu vzduchu v obytných místnostech.

Řízený systém větrání bytu, pro stálou kvalitu vzduchu v místnosti

Pro zdraví a dobrý pocit, stejně jako k ochraně stavební hmoty je dostatečná výměna vzduchu velmi důležitá. Řešení nabízí řízené větrání bytu: vytváří potřebnou výměnu vzduchu a reguluje vlhkost vzduchu v místnostech. Systém zabraňuje tvorbě plísní a zajišťuje kontrolovanou výměnu spotřebovaného vzduchu v místnosti za čerstvý filtrovaný venkovní vzduch. Tím zajišťuje příjemné ovzduší v místnosti a ochranu stavební hmoty.

Řízené větrání bytu plynule odsává spotřebovaný vzduch z místností, jako je koupelna, kuchyň, WC a nahrazuje ho čerstvým vzduchem v obývacím, dětském pokoji a v ložnici. To zajišťuje stále dobrou kvalitu vzduchu. V každém případě se v průměrném rodinném domě za den odvede do vzduchu v místnosti až 15 litrů vlhka. To odpovídá množství vody, které se během jedné minuty spořebuje při sprchování. U starších budov kondenzuje vlhkost na studených místech stěn. To umožňuje i tvorbu plísní.

V minulosti tento problém řešilo přirozené větrání skrz netěsnosti dveří a okenní štěrbiny. Ale v novostavbách a budovách sanovaných v souladu se zadáními nařízení o úspoře energie už netěsná místa nejsou. Aby se zamezilo škodám vzniklým vlhkostí, musí se místnosti kontrolovaně větrat.


Vlhkost

Domácnost se 4 osobami denně vyprodukuje až 15 litrů vody, jako vzdušnou vlhkost.

Vzduchotechnika Viessmann

Zákonná ustanovení vyžadují minimální výměnu vzduchu  

Podle zadání nařízení o úspoře energie EnEV mají investoři dokonce povinnost.zajistit dostatečnou minimální výměnu vzduchu v budově. Obyvatelé jsou přes den zpravidla mimo domov a nedochází tak k potřebnému větrání. Systém větrání bytu je plynule v provozu a zamezuje tak poškozením pro obyvatele a škodám vznikajícím na stavební hmotě.

Alergici se mohou nadechnout

Zejména alergici dokáží systémy větrání bytů náležitě ocenit. Vybavení s efektivními pylovými filtry snižuje zatížení škodlivinami natolik, že lidé méně trpí alergickými reakcemi a přesto dýchají čistý vzduch.

Centrální větrání v novostavbě

Moderní stavební projekty již většinou počítají s řízeným větráním bytu. Zaprvé to vyžaduje energetická izolace, aby se co nejúčinněji a nejbezpečněji regulovala vlhkost vzduchu v místnosti. Zadruhé se to považuje za ukazatel komfortu pro kvalitní vybavení bytu a zhodnocení nemovitosti.

Větrání bytu v rodinném domě

Zabudování systému řízeného větrání bytu v novém rodinném domě, zejména v případě nízkoenergetických a pasivních domů se dnes pokládá za standard. Díky tomu se v chladných měsících náhodným větráním neztrácí žádné teplo. Nepřetržitou výměnou vzduchu se také dosahuje konstantně vysoké kvality vzduchu v místnosti.

Rekuperace tepla

Rekuperace do bytu

Moderní systémy rekuperace rodinných domů velmi šetří energii. Výkonný výměník odebírá až 98 % tepla obsaženého v odpadním vzduchu a využívá ho k ohřevu čerstvého vzduchu, který proudí dovnitř. Výrazně nižší potřeba energie citelně ulevuje domácímu rozpočtu. Kromě toho se snižují emise CO2.


Každá novostavba, která je vybavena větráním bytu, má centrální přístroj, který rozvádí přes kanálový systém do všech místností čerstvý vzduch. Většinou je kanálový systém ukrytý v podlaze nebo integrován do stěny. Vidět jsou pouze vzduchové výpusti. Větrání s rekupercí automaticky reguluje řídící jednotka.

Dezentrale Wohnungslüftung

Individuální větrání místností

Decentrální větrací zařízení lze cíleně zabudovat do jednotlivých místností. K jednoduché instalaci je potřeba pouze průraz stěny, nebo vyvrtání jádra přes venkovní stěnu příslušného pokoje a elektrická přípojka 230 V.

U tohoto systému není nutné pokládat větrací kanály. Pro bytové jednotky lze použít několik zařízení nezávisle na sobě. Ideálně se hodí pro vytvoření příjemného ovzduší v místnosti s požadovanou minimální výměnou vzduchu. Tato zařízení mají stupeň rekuperace tepla až 90 %.


Řízené větrání Behagliches Raumklima und Schutz der Bausubstanz

Řízená domácí vzduchotechnika – Pro zdraví a pohodu včetně ochrany stavební konstrukce je nezbytné dostatečné větrání. Řešením je větrací systém pro obytné prostory. 

Systém reguluje vzdušnou vlhkost, zamezuje tvorbě plísní a zajišťuje kontrolovanou  výměnu spotřebovaného vzduchu v místnosti za čerstvý, filtrovaný venkovní vzduch a tím i příjemné vnitřní klima a ochranu stavební konstrukce.