POZNÁMKA: Kotel bude v prodeji od srpna 2020.

Elektrický kotel Vitotron 100 – vytápění nezávislé na fosilních palivech

Elektrické kotle jsou moderním, komfortním, bezpečným a ekologickým zdrojem tepla. Jedná se o poměrně malá zařízení estetického vzhledu, která lze snadno instalovat prakticky kamkoliv.

Výhody na první pohled

  • Ovládací panel umožňuje regulaci teploty vody v okruhu vytápění v rozsahu od 20 do 85 °C.
  • Automatická modulace výkonu topných těles v závislosti na aktuálním požadavku na teplo.
  • Kotel může spolupracovat v libovolné instalaci i se zásobníkem teplé vody.
  • Ekvitermní regulace díky automatické reakci na změnu vnější teploty zajišťuje energeticky nejúspornější provoz kotle.
  • Na ovladači lze naprogramovat teplotu ve vytápěných prostorech v denním a týdenním cyklu.
  • Možná kombinace s kotlem na tuhá paliva nebo krbem, tepelným čerpadlem a fotovoltaickou instalací.
Vitotron 100 - Vytápění nezávislé na fosilních palivech

Vytápění nezávislé na fosilních palivech

Zařízení na tuhá paliva mají sice levný provoz, ale jsou málo komfortní. Jak v případě krbu, tak v případě kotle na tuhá paliva je nutné pamatovat na pravidelné doplňování paliva a čištění zařízení. Další komplikací je nemožnost ponechání kotelny bez dozoru na delší dobu, např. při odjezdu na zimní prázdniny, protože je to spojeno s rizikem zamrznutí instalace.

Tyto problémy eliminuje elektrický kotel, který podporuje vytápění v době, kdy není z různých důvodů možné doplnit palivo do kotle na tuhá paliva nebo krbu. Elektrický kotel se může spouštět plně automaticky, např. pouze v době, kdy v ranních hodinách zhasne plamen v krbu nebo kotli. Pokud všichni členové domácnosti opustí budovu, dokáže udržovat pouze teplotu předcházející zamrznutí instalace.

Snadná montáž a ovládání práce kotle

Instalace kotle Vitotron 100 není drahá a nevyžaduje plynovou přípojku, stavbu komína, kotelny ani místnosti naskladování paliva. K práci zařízení stačí pouze elektrická přípojka. Vysoký tepelný komfort a bezobslužnou práci zařízení zajišťuje mj. ekvitermní regulace (typ VMN3). Při účinnosti kotle na úrovni 99,4 % (skutečná účinnost v místě instalace) garantuje energetický úsporný provoz topného systému.

Vitotron 100
Vitotron 100

Akumulační topný systém

Použití elektrického kotle s akumulační nádrží zajišťuje komfortní a levné vytápění při poměrně nízkých investičních nákladech. Při využití nízkého elektrického tarifu a systému akumulace tepla lze značně snížit náklady na elektrické vytápění.

Automatika kotle umožňuje společné fungování zařízení např. s fotovoltaickou instalací. Díky tomu může kotel Vitotron 100 pracovat ještě levněji a spotřebovávat v první řadě bezplatnou elektrickou energii, vytvořenou z energie slunečního záření. Spojení výhod akumulace tepla a výroby bezplatné energie z fotovoltaické instalace zajišťuje nejnižší náklady na vytápění domu.

Vitotron 100

Bezproblémová spolupráce

Elektrokotel Vitotron 100 může plnit funkci hlavního topného zdroje budovy, nebo podporovat vytápění domu, ve kterém je hlavním zdrojem tepla kotel na tuhá paliva, krb nebo tepelné čerpadlo. Při zachování poměrně nízkých provozních nákladů zajišťuje kotel Vitotron 100 vysoký komfort provozu a poskytuje jistotu, že během nepřítomnosti uživatelů bude v domě udržena teplota předcházející zamrznutí instalace v budově.

Kotel Vitotron 100 může při použití vhodných modulů fungovat spolu s akumulačním zásobníkem topné vody. Takový systém díky akumulaci tepla během levných energetických tarifů zajistí ještě nižší náklady na vytápění.

Vitotron 100 může také fungovat v libovolné instalaci společně se zásobníkem teplé vody. Kotel je vybaven membránovou expanzní nádobou o objemu 5 litrů a pojistným ventilem. Při spolupráci kotle se zásobníkem teplé vody je možné regulovat teplotu vody a zapínání cirkulačního čerpadla v souladu s nastavenými denními a týdenními programy.

Produktový řez kotle Vitotron 100

Produktový řez elektrického kotle Vitotron 100