Vyžádat bezplatné poradenství

Co se vyplatí vědět o automatických kotlech na uhlí

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Z prohlášení o potřebě snižování emisí a minimalizace používání tuhých paliv by se mohlo zdát, že kotlům na uhlí už odzvonilo. Jsou však opravdu tím nejhorším řešením vytápění? V článku jsme se podívali nejen na jejich negativa, ale i výhody. Kromě toho jsme porovnali automatické kotle na uhlí s „neautomatickými“ a také s ostatními druhy kotlů.

Automatické kotle na uhlí se vyznačují vysokou energetickou účinností a čistotou spalování paliva. Hlavní výhoda je, že složitou práci provedou za vás – přikládají místo vás, proto se jim říká automatické.

Mezi hlavní výhody automatických kotlů na uhlí patří vysoká účinnost (až 94,1 %), nízká cena paliva, dlouhá životnost (+20 let), vysoká automatizace kotlů, obsluha pomocí mobilní aplikace.

      Tuhá paliva, plyn, nebo elektřina?  

      Automatické kotle na uhlí patří mezi kotle na tuhá paliva. Ty mohou dle provedení kotle spalovat různé druhy paliv, jako například  dřevo, černé uhlí, hnědé uhlí, koks či brikety. Výhodou takových paliv je  nízká cena, která výrazně snižuje náklady na vytápění.

      Kotle na tuhá paliva navíc  nepotřebují plynovou přípojku,  zásobník plynu ani silnou elektrickou přípojku, jako například elektrické kotle, podlahové vytápění či tepelné čerpadlo. Můžete je tedy využít i v odlehlých oblastech, na chatách či v objektech, které nejsou trvale obydleny.

      U kotlů na uhlí (a na tuhá paliva obecně) však potřebujete  skladovací prostor s dostatečnou kapacitou a vyhovující vlhkostí. Při manipulaci s uhlím se nevyhnete ani prašnosti. Musíte také počítat s potřebou zásobování – uhlí musíte  pravidelně kupovat a do skladovacího prostoru přivážet.

      U malých rodinných domů mohou být tyto nároky na prostor problémem, kotel na uhlí totiž neschováte pod schody či do technické místnosti tak jako například elektrický či plynový kotel.

      Další prostor zabere  zásobník na teplou užitkovou vodu  – kotel na uhlí nemůže připravovat TUV průtokově jako například elektrický či plynový kotel a potřebuje zásobník.

      Kotle na uhlí jsou tedy vhodné spíše do  větších stavebních objektů se samostatnou kotelnou, kde nezáleží na každém metru čtverečním.

      Aby kotel sloužil vám, ne vy jemu

      Kotle na uhlí (jako i na jiná pevná paliva) vyžadují pravidelnou obsluhu. To sice neznamená, že byste ho nemohli nechat bez dozoru, pravidelnému doplňování paliva jednou za 6–7 hodin se ovšem nevyhnete.

      Za běžného každodenního provozu to nemusí být problém. Pokud však z domu odejdete během topné sezóny na delší dobu (na delší pracovní směnu či na dovolenou), palivo nebude mít kdo doplňovat a dům ztratí zdroj tepla.

      Automatické kotle na uhlí velkou část těchto neduhů odstraňují. Jsou vybaveny zásobníkem na uhlí s automatickým podavačem, díky kterému má kotel k dispozici palivo na několik dní, během kterých se o něj nemusíte starat.

      Samozřejmě, počet dní závisí na velikosti zásobníku, a tedy i na prostorových možnostech kotelny. Ve skutečnosti bychom je tedy měli označit spíše za poloautomatické, neboť i tak vyžadují doplňování paliva a vysypávání popela.

      Obr.: Kotel na kusové dřevo Vitoligno 250-S. Zdroj: Viessmann.cz

      Na rozdíl od plynových kotlů tedy nedokážou fungovat zcela bez zásahu obsluhy.

      Moderní modely automatických kotlů jsou vybaveny elektronickým řízením spalování, které zajišťuje  optimální provoz s co nejvyšší účinností a co nejnižšími emisemi.  Jako u jiných kotlů, ani jim nechybí propracované bezpečnostní systémy zabraňující přehřátí a jiným poruchám.

      Samozřejmostí je i  elektronické ovládání a široké možnosti nastavení, u některých modelů máte dokonce možnost  ovládání na dálku přes internet  jako u jiných moderních kotlů nebo tepelných čerpadel.

      Určitou nevýhodou automatických kotlů na uhlí je cena, která je  vyšší než u plynových kotlů.  Při jejich výběru si dejte pozor, aby byl  v ceně zahrnut i zásobník a podavač paliva, což není vždy samozřejmostí.

      Šetrné k životnímu prostředí? Jak se to vezme

      Účinnost kotlů na uhlí a jiná tuhá paliva začíná někde na 70 % v závislosti na typu paliva a použité technologii. Nejvyšší účinnosti až přes 90 % mohou dosahovat zplynovací kotle na dřevo nebo dřevěné pelety.

      Obr.: Zplynovací kotel na kusové dřevo Vitoligno 150-S s účinností 94,1 %. Zdroj: Viessmann.cz

      Automatické kotle na uhlí  jsou někde mezi – optimalizací procesu spalování mohou dosáhnout  účinnosti cca 80–92 %. Někteří výrobci o nich na základě těchto údajů prohlašují, že jsou ekologické.

      To však nemusí být vždy pravda. Šetrnost k životnímu prostředí se totiž nemusí posuzovat pouze účinností spalování, ale také množstvím oxidu uhličitého, pevných částic a dalších emisí vypouštěných do ovzduší.

      A v této disciplíně patří kotle na uhlí často k těm horším. Je také nutné podotknout, že uhlí je fosilní palivo a na rozdíl od např. biomasy se  nepovažuje za obnovitelný zdroj energie (to platí i pro zemní plyn).

      Věděli jste, že?  

      • V r. 2019 produkovalo vytápění v EU 50 % všech pevných částic vypouštěných do ovzduší.

      I to jsou důvody, proč jsou  výměny neekologických kotlů na tuhá paliva v ČR podporovány různými dotacemi  z programů financovaných EU.

      Jinde na to šli přísněji – například v některých irských městech zakázali spalování tzv. živičných paliv, což snížilo počet předčasných úmrtí. V polském Krakově zase dostali stopku všechny kotle na tuhá paliva.  

      Šetrnost kotle k životnímu prostředí udává jeho emisní třída, která se označuje  čísly od 1 do 5  (čím vyšší číslo, tím ekologičtější kotel).

      V nabídce českých prodejců už téměř nenajdete neekologické kotle emisní třídy 1, 2 a 3, jejichž prodej byl zakázán (mohou se však doprodávat zásoby).

      Od 1. 9. 2022 byl provoz kotlů třídy 1 a 2 zakázán úplně. Ani v případě kotlů na uhlí však nemusíte mít obavy. Ty moderní často plní emisní třídy 3 a 4, některé automatické kotle na uhlí dokonce emisní třídu 5.

      Tip pro vás:

      Při výběru kotle volte model s co nejvyšší emisní třídou. Je totiž možné, že v budoucnu budou kritéria pro kotle z hlediska emisí dále zpřísňovat a používání neekologických kotlů bude stále více omezováno.

      Užitečné odkazy