FAQ – Často kladené dotazy na téma vytápění

Jak často musí být topné zařízení servisováno? Postará se společnost Viessmann o údržbu topného systému? Co dělat, když se zobrazí chybové hlášení? Zde najdete odpovědi a užitečné informace k nejčastěji kladeným otázkám ohledně Vašeho topného systému a rady na téma vytápění.


1.  Topná sezóna a teplota

Mělo by se topit i v létě?

Tento aspekt se týká především vztahu mezi nájemníky a pronajímateli. Letní měsíce obvykle nepatří do topné sezóny. Avšak vzhledem k tomu, že topná sezóna není nijak legislativně definována, odvíjí se její skutečné trvání mimo jiné od aktuální venkovní teploty. Pokud je v bytě nebo v domě po dobu několika dní příliš chladno, mělo by být topení znovu zapnuto. Jako majitel domu se můžete rozhodnout zcela individuálně, zda má topení běžet či nikoli.


Jaká je optimální teplota v místnostech?

Samozřejmě, že pocit komfortní teploty je velmi individuální a zatímco jeden vyžaduje teplejší prostředí, druhý si naopak vystačí s chladnějšími teplotami. Přesto existují orientační ukazatele pro optimální teplotu v místnosti. Pro různé místnosti v domě to vypadá následovně:

●  20 až 22 stupňů Celsia v obývacím pokoji
●  16 až 18 stupňů Celsia v ložnici
●  18 stupňů Celsia na chodbě a v kuchyni
●  22 stupňů Celsia v dětském pokoji
●  23 až 24 stupňů Celsia v koupelně


Kdy je potřeba zatopit?

Neexistuje žádný legislativně stanovený datum, který by určoval, kdy by měli pronajímatelé v každém případě zatopit. Topná sezóna obecně není nijak legislativně definována. Přesto platí, že typickou topnou sezónou je období mezi říjnem a dubnem. Na mnoha místech je tedy říjen považován za její začátek. Mnohem důležitějším ukazatelem, než je konkrétní datum, jsou ovšem venkovní teploty a minimální teploty vytápěných prostor.
 

Kdy končí topná sezóna?

Konec topné sezóny nastává obvykle v měsíci dubnu. V některých regionech České Republiky je to polovina května. Spíše než datum je ovšem směrodatná venkovní teplota a zejména minimální teplota vytápěných prostor.


2.  Údržba a servis

Jak často musí být topné zařízení servisováno?

Topný systém by měl ze zásady procházet pravidelnou údržbou. Tím zajistíte, že Vám bude po dlouhou dobu bezvadně sloužit. V tomto ohledu však neexistují žádné legislativní předpisy. V praxi se pro většinu typů vytápění osvědčil cyklus dvanácti měsíců. Doporučuje se tedy každoroční údržba. Můžete také uzavřít servisní smlouvu a na servis Vašeho topného systému tak už nikdy nezapomenete.
 

Postará se společnost Viessmann o údržbu topného systému?

Společnost Viessmann jako výrobce a průmyslová společnost neprovádí údržbu svých zařízení napřímo. Servisní služby jako je údržba zařízení provádí pouze specializované firmy prověřené Cechem topenářů a instalatérů České republiky. To platí také pro další služby související s údržbou topného systému. Na požádání mohou instalatéři pro některá zařízení uzavřít servisní smlouvu.
 

Kdy musí být provedeno hydraulické vyvážení topné soustavy?

Pokud je distribuce tepla v domě velmi nerovnoměrná, mělo by se provést hydraulické vyvážení(vyregulování) topné soustavy. Bez něho některé radiátory zůstanou zcela chladné, zatímco jiné budou příliš teplé. Takové vyvážení se také doporučuje při každé výměně jednotlivých komponent topného systému nebo při sanačních opatřeních. V souvislosti se sanací se totiž změní energetická náročnost domu. Kromě toho může být hydraulické vyvážení nutností, pokud například chcete získat dotaci.
 

Musí se hydraulické vyvažování soustav vytápění pravidelně opakovat?

Hydraulické vyvážení by nemělo být prováděno jako preventivní opatření, ale pouze v případě, že je to nezbytně nutné – zejména, když je teplo v domě rozloženo velmi nerovnoměrně a některé místnosti zůstávají chladné. Proto platí: Hydraulické vyvážení by mělo být zpravidla provedeno pouze jednou. Znovu se provádí pouze v případě změn na samotném systému vytápění, jako je výměna jednotlivých komponent. Opakované vyvážení se dále doporučuje po renovaci z toho důvodu, že energetická sanace vždy vede ke změně energetických požadavků. Systém je pak prostřednictvím hydraulického vyvážení na provedené změny dokonale přizpůsoben.
 

Může uživatel hydraulické vyvážení provést samostatně?

Neodborné provedení hydraulického vyvážení se nedoporučuje. Topný systém je potřeba optimalizovat co nejpřesněji, s čímž také souvisí různé výpočty. Bezplatné online kalkulačky poskytují pouze orientační hodnoty a měly by sloužit pouze k orientaci. Nemohou nahradit hydraulické vyvážení provedené odborníkem.
 

Co je kontrola topného systému a kdy by měla být provedena?

Při kontrole topného systému lze určit potenciál optimalizace a úspory topného systému. Za tímto účelem odborník důkladně prozkoumá topný systém a odhalí nedostatky, které snižují energetickou účinnost. Výsledkem je protokol popisující kvalitativní hodnocení topného systému. Okamžik provedení takové kontroly není legislativně stanoven a ani nemusí probíhat pravidelně. Jedná se spíše o to, co se dá na zařízení ještě zlepšit. V nejlepším případě nechte topný systém zkontrolovat v létě nebo na podzim. Pak Vám stále zbývá ještě dost času na provedení a dokončení nezbytných opatření před začátkem dalšího topného období.
 

Proč se musí topení odvzdušňovat?

Pokud se nachází v uzavřeném topném okruhu vzduch, zabraňuje správné distribuci tepla. Radiátory jsou teplé pouze na jedné straně. Často se pak ozývají z radiátoru hned po jeho zapnutí zvuky připomínající klepání či kapání. V takovém případě by měl být radiátor odvzdušněn, aby mohl přebytečný vzduch ze systému uniknout.


3.  Poruchy a poškození

Co je třeba dodržovat při bouřce a úderu bleskem?

Pokud dojde k poškození topného systému v důsledku bouřky a úderu bleskem, musí být v případě pochybností vyměněny všechny komponenty, které jsou pod elektrickým napětím. Konkrétní případ musí posoudit odborník. Ani společnost Viessmann, ani topenářská firma nemohou vytvářet znalecké posudky. Převzetí či nepřevzetí případných dodatečných nákladů závisí na příslušné pojistné smlouvě. Podle jednotlivého případu se může jednat o pojištění domácnosti, bytového domu nebo pojištění elementárních rizik.


Jak můžete chránit systém topné zařízení před úderem bleskem??

Regulační technika společnosti Viessmann je v zásadě v souladu s předpisy a normami pro odolnost proti rušení v rámci celkové koncepce ochrany před bleskem. Dále je důležité používat hromosvody a svodiče přepětí. Kromě toho jsou součástí jednotlivých zařízení také prvky jemné ochrany jako jsou varistory a supresorové diody. Rušivé faktory jsou přímo odváděny pomocí ochranných vodičů.


Co je třeba udělat při bouři s povodní?

Nepříznivé počasí s bouřkami může také způsobit poškození zařízení vodou. Zvláštní pozornost je přitom třeba věnovat elektronice topného systému. Za určitých okolností může při takovém poškození dojít i k požáru. Proto se doporučuje výměna všech poškozených komponent. Posouzení škod a případné otázky ohledně náhrady nákladů na opravu musí být objasněny odborníkem. Společnost Viessmann a odborní partneři však nemohou převzít roli odborného znalce. Klíčovou roli zde hraje příslušná pojistná smlouva, kterou jste podepsali.


Co dělat v případě chybového hlášení?

Společnost Viessmann v tomto případě nabízí vyhledávání návodů k obsluze v databázi. K tomu potřebujete buď výrobní číslo, které najdete na typovém štítku topného zařízení nebo název výrobku včetně přibližného data zakoupení. Pokud ani jedna z cest nevede k úspěchu, máte ještě možnost vyžádat si návod k obsluze online.


Dochází k poruše tím, že musíte několikrát ročně odvzdušňovat radiátory?

Pokud musíte opakovaně odvzdušňovat topení, může se jednat zpravidla o příliš nízký tlak v topné soustavě. Tlak vody v topném systému lze vyčíst na takzvaném manometru. Optimální tlak poznáte tak, že je ukazatel na displeji manometru v zeleném poli. Pokud je tlak vody příliš nízký, budete nejspíš muset doplnit do topné soustavy vodu.

Může se ale také jednat o závadu expanzní nádoby, což vytváří podtlak, v důsledku čehož se do systému neustále přivádí vzduch. Oba případy byste měli konzultovat s instalatérem.


4.  Funkce a technika

Proč není možné si vyžádat servisní zákrok přímo u společnosti Viessmann?

Společnost Viessmann spolupracuje s odbornými topenářskými firmami, které převzaly veškerý servis našich topných systémů. To nabízí výhodu, že se jedná o místní topenáře, kteří jsou obeznámeni se zvláštnostmi v dané lokalitě.


Jaké je optimální nastavení topného systému v létě?

V zásadě platí, že by mělo být topení v teplých měsících nastaveno na letní provoz. Je to efektivní a zároveň je nadále zajištěn ohřev teplé vody, pokud je kotel určený nejen pro vytápění, ale také pro ohřev vody. Novější modely také umožňují nastavení podle hraniční teploty v místnosti nebo hraniční teploty venku. Tím máte jistotu, že systém během chladných dnů na jaře nebo v létě sice sepne, ne ovšem při každém trochu chladnějším ránu.


Co dělat s topením během dovolené?

Za účelem úspory energie může být v některých případech výhodné vypnout ohřev teplé vody během letní dovolené. To je snadné, pokud se jedná o decentralizovaný ohřev vody a zpravidla se to i vyplatí zejména u systémů s malým zásobníkem. Větší zásobníky o kapacitě od 250 do 300 litrů by však měly být odstaveny pouze tehdy, pokud jste mimo domov několik týdnů. Opětovné zahřátí vychladlého zásobníku této velikosti přece jen spotřebuje velké množství energie.


Jakým způsobem je dodáván vodík do topného zařízení na palivové články?

Vodík pro "studené spalování" v topném zařízení na palivové články pochází ze zemního plynu. Ten obsahuje hlavně metan, který je zase složen z uhlíku a vodíku. K oddělení těchto dvou prvků je zapotřebí tzv. reformátor, který vytváří pomocí vodní páry vodík a oxid uhličitý.


Proč by se mělo vyměnit 20 let staré topení, které ještě stále funguje?

Doporučuje se vyměnit kotel nejpozději po 15-ti až 20-ti letech provozu. Zastaralá technologie spotřebovává poměrně hodně energie, zvláště když se jedná o modely plynové nebo olejové bez kondenzační technologie. Nové modely zvyšují energetickou účinnost, snižují spotřebu paliva a snižují náklady na vytápění. Modernizace nabízí také větší bezpečnost.


Kdo mi vysvětlí různorodé funkce nového topného systému po jeho instalaci?

Topenář, který Vám topení instaluje, Vám po dokončení prací ukáže, jak nové zařízení funguje. Kromě informací ohledně správného ovládání Vás seznámí s tím, co dělat v případě určitých chybových hlášení nebo co je třeba vzít v potaz při nastavování topné křivky.


Lexikon tepelné techniky – Odborné výrazy jednoduše a srozumitelně

Náš lexikon tepelné techniky Vám poskytne jak informace a vysvětlení k výrazům z oblasti tepelné techniky, ale i ke specifickým odborným výrazům firmy Viessmann.