Vyžádat bezplatné poradenství

Servis tepelných čerpadel před sezónou

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Je servis tepelného čerpadla nutný? Pokud bychom si chtěli hrát se slůvky, pak povíme, že nutný není, potřebný ovšem ano. Jsou lidé, kteří nemění olej v benzínové sekačce po celou dobu její služby rodině. Navzdory tomu sekačka seká. Pokud jsme ale olej před sezónou vyměnili a nůž nechali nabrousit, bude sekačka sekat lépe a také déle vydrží. Sekačka na trávu je přitom velmi jednoduché zařízení oproti tepelnému čerpadlu. Proto se doporučuje tepelné čerpadlo alespoň jednou do roka – nejlépe před topnou sezónou – nechat zkontrolovat profesionálním servisním technikem.

  Jaká je životnost tepelného čerpadla?

  Na tuto otázku odpovíme stejně tak otázkou: Servisovaného, nebo neservisovaného?  Pokud se nevyskytne nějaká mimořádná událost, životnost tepelného čerpadla (TČ), které prochází pravidelnou kontrolou, může být klidně i 20 let. Pokud půjde např. o čerpadlo země/voda, po 20 letech bude možná potřeba repasovat chladící okruh a čerpadlo bude moci opět dále spolehlivě sloužit. U tepelných čerpadel platí axiom, že sofistikovanější systémy sice budou mít vyšší cenu, ale určitě i vyšší životnost. TČ s  tím samým výkonem v  systému země/voda (resp. voda/voda) je sice dražší než TČ vzduch/voda, jenomže i jeho životnost je adekvátně vyšší.

  Životnost TČ však ovlivňuje i výběr čerpadla se správným výkonem a správným nastavením. Pokud bude TČ správně nadimenzováno a pravidelně servisováno, jeho životnost může být klidně i dvojnásobná oproti čerpadlu nesprávně nadimenzovanému a ještě k  tomu neservisovanému.

    

  Trocha teorie

  Pokud bychom si TČ koupili příliš výkonné a v  okruhu bychom měli (například z  prostorových důvodů) akumulační nádobu s  menším objemem, TČ by příliš rychle nahřálo požadované množství vody a vyplo se. Při opakovaných odběrech teplé vody nebo poklesu teploty by čerpadlo opět startovalo, aby dohřálo zásobník. Takže by se vám lehce mohlo stát, že by muselo příliš často vypínat a zapínat, což by neprospívalo životnosti některých jeho součástek. Pokud bychom si pořídili TČ s  příliš nízkým výkonem, tak by nám naopak neustále pracovalo na plný výkon, což by jeho životnosti opět neprospělo.

    

  Hlavním kritériem nesmí být cena

  Po TČ s  nižším výkonem stavebníci nejčastěji sahají kvůli jeho nižší ceně. Ale očekávat adekvátní služby od poddimenzovaného čerpadla je, jako kdybychom si na pracovní cesty z  Brna do Mnichova kupovali místo adekvátní limuzíny malý tříválcový hatchback s  výkonem 45 kW.  Proto je nejlepší koupit TČ dle doporučení odborníka, aby čerpadlo odpovídalo podmínkám vytápěného objektu a pracovalo přiměřenou dobu a s  přiměřenou zátěží.

  Proč je servis tepelného čerpadla potřebný

  Jak jsme napsali již v  úvodu, servis tepelného čerpadla není nutný, ale určitě je potřebný. V  první řadě proto, aby pracovalo správně a aby se předešlo případným poruchám v  topné sezóně.

  Výhody pravidelného servisu ve zkratce:

  • vyšší účinnost a prodloužená doba užívání tepelného čerpadla,
  • vyšší bezpečnost provozu,
  • vyšší provozní spolehlivost,
  • úspora nákladů na vytápění a efektivní využití použité energie,
  • stabilně vysoký komfort vytápění a přípravy teplé vody.

  Druhým důvodem, proč je potřeba nechat zkontrolovat naše TČ, je záruka. Záruční podmínky nám stanovují servisní intervaly. A pak už je jen na nás, jestli po uplynutí záruky budeme i nadále zařízení věnovat patřičnou péči. Co vlastně potřebujeme kontrolovat na tepelných čerpadlech?

  Nejkritičtější částí TČ je samotné čerpadlo (kompresor).  Není nutné hned vše rozebírat na součástky, ale je  dobré  kouknout se na kabely, stykače a ložiska čerpadla a stejně tak na jednotlivé okruhy. Jelikož se může poškodit nejen kompresor, ale i chladící okruh, je proto potřeba také prověřit, jestli těsní, a dále zkontrolovat třeba i chladivo a nastavení. U topného okruhu se kontroluje tlak, těsnost a čistota topné vody a také kvalita nastavení regulace. Pochopitelně je  nejlepší nechat to udělat ještě před topnou sezónou, ne ve chvíli, kdy se nám něco pokazí. Pravidelný servis před sezónou je dobrý i proto, že si můžeme podle reálné zkušenosti z  minulé sezóny nechat upravit některá provozní nastavení. Tím můžeme chod čerpadla zefektivnit pro nastávající sezónu.  

    

  5 dobrých rad, aby nám TČ dobře a dlouho sloužilo

  • Výběr, instalaci a nadimenzování TČ nechme odborníkům, aby odpovídalo požadavkům vytápěného objektu.  
  • Chod TČ systému vzduch/voda načasujme tak, abychom ho nechávali pracovat v  čase, kdy jsou denní teploty co nejvyšší. Naopak nad ránem, kdy jsou teploty nejnižší, je lepší naprogramovat útlum.
  • Čerpadlo nechme pravidelně servisovat i po uplynutí záruční lhůty.
  • Ideální je také nastavení TČ, pokud bude jeho kompresor pracovat na 50—70 % nominálního výkonu (pravidelně vizuálně kontrolujme součásti a čistotu, případně hlučnost u venkovní jednotky).
  • Pokud se nám zdá, že s  čerpadlem něco není v  pořádku, nezasahujme laicky do zařízení, ale kontaktujme servisního technika.  

  Odborný servis a údržba

  Řekněme si otevřeně, že není věc, která by se nemohla pokazit. Platí to i o tepelných čerpadlech. Může přitom jít o úplně banální poruchu, související například s  netěsností, ať už špatně nastavenou regulací, nebo zlou průchodností filtru chladiva. Některé poruchy jsou výsledkem neodborného zásahu majitele, což si ovšem málokdo dokáže přiznat. Doporučuje se proto svěřit servis a údržbu čerpadla odborníkovi. Ten dokáže adekvátně posoudit stav čerpadla a odstranit případné vady (netěsnost, koroze, nečistoty…), které by mohly během topné sezóny vyvolat následnou poruchu, a tedy dočasné snížení komfortu bydlení. Odborná servisní prohlídka se skládá z  více činností, které nepřísluší dělat laikovi. Patří sem například  kontrola stavu zařízení a jeho příslušenství, zkouška bezpečnostních prvků zařízení, nastavení a kontrola funkčnosti zařízení nebo kontrola funkce nebo těsnosti chladícího okruhu.  

    

  Co je dobré si zapamatovat

  • O tom, zda bude zařízení bezporuchové, rozhodujeme už při jeho koupi. Je důležité vybrat si správné TČ pro objekt, který chceme vytápět.
  • S pravidelnými prohlídkami čerpadel je dobré pokračovat i po skončení záruční lhůty.
  • O vhodnosti zařízení bychom se měli poradit nejen ohledně výkonu, ale i typu. Někde může být výhodnější použít tepelné čerpadlo vzduch/voda, jinde zase voda/voda nebo země/voda.   Větší investice se nám vrátí na zvýšené životnosti TČ a snížených provozních nákladech.
  • O TČ je dobré se zajímat i během zimního provozu. Vnější jednotka v  zimě nesmí být ani zavalená sněhem, ani zamrznutá. Kontrolujeme pravidelně odtok kondenzátu.
  • Pokud zpozorujeme jakékoliv mechanické poškození, případně nám zařízení hlásí nějakou poruchu, je vhodné kontaktovat servisního technika; banální chybu můžeme dle návodu k obsluze pro konkrétní zařízení „opravit“ i sami.
  Užitečné odkazy