Vyžádat bezplatné poradenství

Odborné prohlídky a revize plynových kotlů

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Vytápění plynovým kotlem je v českých domácnostech velice oblíbené. Pokud však vlastníte plynové zařízení, týká se vás také ze zákona povinná revize, a to i když si byt pouze pronajímáte. Pravidelným servisem plynového kotle zajistíte jeho bezproblémový provoz a vyhnete se situaci, kdy vám během nejtužší zimy najednou přestane topení fungovat. V případě poruchy také můžete ohrozit vaše bezpečí (např. únikem nebezpečného oxidu uhelnatého do místnosti). Víte, jak často je nutné kontrolu kotle provádět, kolik stojí a co všechno obnáší?

  Opotřebování kotlů

  Dnes dokážou  moderní plynové kondenzační kotle  zaznamenávat počet hodin provozu, podle kterého může servisní technik vyhodnotit vytíženost zařízení.

  Průměrná roční pracovní doba provozu hořáku je cca 2 500 hodin.  Při porovnání s automobilem by to znamenalo cca 104 dní provozu a při průměrné rychlosti 60 km/h by to představovalo 150 000 najetých km. U této zátěže absolvujeme s autem servis za účelem výměny opotřebených dílů a kapalin cca pětkrát. U topných zařízeních to však není vždy pravidlem, přestože v zájmu „bezpečné jízdy“ vyžadují naši pozornost stejně jako auto.

  Kotle jsou technická zařízení, která potřebují pravidelnou údržbu  a revizi autorizovaným servisním technikem vyškoleným výrobcem pro dané zařízení. Je třeba si uvědomit, že  v kotli probíhá spalovací proces, při kterém jsou vyvíjeny vysoké povrchové teploty.

  Jak často provádět revizi plynového kotle?

  Kontrolu  plynového kotle  se doporučuje provádět jednou ročně. Vyhláška sice stanovuje dělat pravidelnou revizi jedenkrát za tři roky, pro bezproblémový provoz je ale dobré dělat kontrolu častěji. Tato povinnost navíc platí pouze pro firmy a podnikatele. Během revize by měla být provedena údržba, která je předpokladem bezporuchového a bezpečného provozu zařízení.

  Co všechno revize kotle v domácnosti obnáší?

  Při běžné revizi plynového kotle se čistí  teplosměnné plochy,  které zajišťují přenos tepla mezi plamenem a vodou, což je základem pro dosažení výrobcem uváděné účinnosti zařízení. Rovněž jsou během kontroly kotlů seřízeny různé  technické parametry,  případně jsou vyměněny nadměrně opotřebené součástky.  

  Během provozu plynového zařízení se postupně opotřebovávají různé komponenty, čímž může dojít ke změně poměru spalovací směsi vzduch/plyn. Výsledkem je nedokonalé spalování směsi, větší opotřebení dílů, zvýšená spotřeba plynu, tvorba sazí a zatěžování životního prostředí. Tato  kontrola účinnosti kotle vám dokáže  během celé topné sezóny  ušetřit nemalé peníze.

  Kontrola plynového kotle v domácnosti může zahrnovat servis:

  • celkového stavu kotle,
  • přívodu plynu,
  • odtahu spalin,
  • plynotěsnosti,
  • hydraulické či elektrické části kotle,
  • hořáku, výměníku, ventilů, filtrů, spalování a emisních hodnot atd.

  Prohlídky plynových kotlů jsou podobné u klasických plynových či turbo kotlů.

  Kolik stojí revize plynového kotle? A kdy ji provést?

  Kontrolu kotle byste měli provádět před zahájením topné sezóny nebo po jejím ukončení. Snadněji tak seženete technika a cena servisu bývá levnější. Cena revize plynového kotle vás vyjde zhruba na 2 000 až 2 500 Kč.

  Potvrzení o provedené revizi

  Kromě vědomí, že je vše, jak má být a kotel funguje optimálně, vám revize plynových kotlů přinese ještě jednu užitečnou věc, a to potvrzení (protokol) o jejím provedení. To si pečlivě uschovejte. V případě pojistné události jej budete muset dokládat pojišťovně. Pokud toto potvrzení nedoložíte, pojišťovna vám neuhradí škodu.

  Kdo hradí revizi plynového kotle? 

  Pokud vlastníte nemovitost, je placení revize i servisních kontrol na vás. Vstupní revize je vždy součástí dodávky plynového kotle.

  V případě, že si byt nebo dům pouze pronajímáte, je hrazení na vás, pokud v nájemní smlouvě není uvedeno něco jiného. Čištění kotle a jeho revize totiž spadá pod běžnou údržbu a hradí ji tedy nájemník.

  Nezapomínejte na servis plynového kotle

  Bezpečnost, bezporuchový provoz, zajištění maximální účinnosti kotle a dodržování zákona,  to vše jsou opravdu dobré důvody, proč neignorovat servis a revizi kotle. Pokud tedy váš kotel už dávno neprošel rukama odborníka, rozhodně doporučujeme objednat si jeho službu. Pravidelnou kontrolou plynového kotle rozhodně nemůžete nic zkazit. Naopak můžete mnoho ztratit, pokud ji budete pravidelně zanedbávat.

  Užitečné odkazy