Vyžádat bezplatné poradenství

Plynový průtokový ohřívač na ohřev pitné vody

Vyžádejte si bezplatné poradenství

 

Plynový průtokový ohřívač ohřívá pitnou vodu na sprchování, mytí nádobí nebo praní vždy, když je to potřeba. Tato zařízení jsou přitom nejen prostorově úsporná, ale i výhodná z hygienického hlediska. Proč tomu tak je, jak plynový průtokový ohřívač funguje a co stojí, to vám vysvětlíme v následujících kapitolách. Kromě toho vám ukážeme, jak tato technika vychází v porovnání s elektricky provozovanými zařízeními.

 

Fungování plynových průtokových ohřívačů

Stejně jako plynový topný systém využívá i plynový průtokový ohřívač teplo ze spalování na to, aby dle potřeby ohříval pitnou vodu. Je provozován se zemním plynem, bioplynem nebo kapalným plynem a nepotřebuje zásobník na užitkovou vodu. Spaliny, které se vytváří během provozu, proudí směrem ven přes komín.

Věčný plamen nebo piezo zapalování

Co se týče typu plynových průtokových ohřívačů, rozlišujeme zařízení s neustále hořícím plamenem a s takzvaným piezo zapalováním. Jelikož plynové průtokové ohřívače s trvale hořícím plamenem mají relativně vyšší spotřebu energie, moderní zařízení pracují s piezo zapalováním. Stejně jako u elektrického zapalovače jiskra zažehne plamen pouze v případě potřeby.

Správný výkon plynových průtokových ohřívačů

Kromě typu zapálení rozlišujeme zařízení na ohřev teplé vody i podle jejich výkonu. Typické jsou přitom hodnoty od 7 do 30 kilowattů. Protože zařízení s menším výkonem za stejný čas ohřejí většinou méně vody, jsou vhodné především k zásobování jednotlivých umyvadel nebo dřezů. Pokud mají plynové průtokové ohřívače zásobovat teplou vodou i vany, sprchy nebo současně více zařízení, je potřebný vyšší výkon.

Centrální, nebo decentralizovaná příprava teplé vody

Plynové průtokové ohřívače se dají používat pro centrální, nebo decentralizovanou přípravu teplé vody.

Centrální příprava teplé vody s vytápěním

Při centrální přípravě teplé vody zásobuje jeden zdroj tepla teplou vodou všechna odběrná místa v domě. Voda teče z plynového průtokového ohřívače přes potrubní systém k umyvadlu, sprše nebo vaně. Zejména v případě, kdy najednou pouští vodu více osob, se může stát, že bude téct méně vody nebo bude méně teplá. Zpravidla se centrální příprava teplé vody zajišťuje prostřednictvím zásobníkového ohřívače.

Decentralizovaný ohřev teplé vody s plynovými nebo elektrickými průtokovými ohřívači

Typickou formou použití plynových průtokových ohřívačů je decentralizovaná příprava teplé vody. V tomto případě tato zařízení zásobují teplou pitnou vodou dle potřeby jednotlivé armatury nebo skupiny armatur. Instalují se do blízkosti odběrných míst a nepotřebují proto dlouhé připojovací potrubí. Je s tím spojená snadná montáž, nízké tepelné ztráty a hygienicky dokonalé podmínky. Protože čím kratší jsou rozvody, tím méně vody může v potrubích stagnovat. Zabraňuje to šíření mikroorganismů ohrožujících zdraví.

Porovnání plynových a elektrických průtokových ohřívačů

V případě, že se majitelé domů rozhodli pro instalaci průtokových ohřívačů, mají k dispozici kromě plynových i elektricky provozovaná zařízení. Ta jsou většinou menší a jejich montáž je jednodušší. Nevyžadují systém odvodu spalin a s nízkým výkonem se mohou zapojit i do zásuvky.

Plynové průtokové ohřívače jsou naopak větší a jejich montáž musí provést instalatér. Kromě toho potřebují plynovou přípojku a přípojku spalin na komín. Co se týče provozních nákladů, plynové průtokové ohřívače jsou na tom výrazně lépe. Protože elektrická energie s cenou přibližně 3,6 Kč na kilowatthodinu stojí až třikrát více než plyn, který teče z plynového potrubí již za cca 1,3 Kč.

Kdy se vyplatí která technika?

Pokud je k dispozici plynová přípojka nebo zásobník na kapalný plyn, plynový průtokový ohřívač se vyplatí vždy tehdy, když se využívá často. Protože v takovém případě se vyrovnají nižší provozní náklady s vyššími investičními náklady.

Pokud se zařízení na přípravu teplé vody má používat spíše vzácněji, vyplatí se naopak elektrický průtokový ohřívač. Ten nepotřebuje plynovou přípojku ani přípojku odpadních plynů a jeho instalace je jednoduchá.

Mimochodem: V případě mobilního využívání, například v kempingových automobilech nebo obytných přívěsech, se využívají spíše plynové průtokové ohřívače. Důvod spočívá v tom, že se potřebný kapalný plyn dá skladovat jednodušeji a výhodněji než elektrická energie.

Náklady plynových průtokových ohřívačů

Cena plynového průtokového ohřívače kolísá v závislosti na výkonu zařízení. K tomu je třeba připočíst výdaje na instalaci rozvodů na plyn, odpad spalin a vodu. Protože tyto výdaje mohou v závislosti na místní situaci silně kolísat, obecně platný údaj zde není možný. Informaci vám však poskytne lokální odborný technik.

Shrnutí

Plynový průtokový ohřívač ohřeje pitnou vodu vždy tehdy, když ji potřebujete. Nachází se většinou v blízkosti odběrných míst a vyžaduje plynovou přípojku a spalinovou přípojku. Plynové průtokové ohřívače pracují výhodněji než zařízení provozovaná na elektrickou energii a vhodné jsou především tam, kde se mají používat pravidelně.

Nicméně obecně by měly být průtokové ohřívače na místech s tvrdou vodou doplněny o změkčovací zařízení.

Užitečné odkazy