Vyžádat bezplatné poradenství

Revize plynu a plynových zařízení

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Vytápění plynem je v České republice velice oblíbené. Pokud ale máte v domácnosti plynové spotřebiče, je potřeba se o ně pravidelně starat. Koneckonců vám to ukládá i zákon. Víte, jak často se musí dělat revize plynu a na kolik vás vyjde?

  

  Jaký je rozdíl mezi kontrolou a revizí plynu?

  Zákony rozlišují dva pojmy, které se lidem často pletou:  kontrola a revize.

  Kontrolu neboli servis  plynového kotle  a rozvodů  se doporučuje dělat jednou ročně s výjimkou toho roku, kdy je prováděna provozní revize. Servisní technik vyškolený výrobcem zkontroluje těsnost všech ventilů a to, zda celá soustava bez problémů funguje.

  Revizi plynu  musí provádět certifikovaný profesionál neboli revizní technik. Povinnost revize plynu vám stanovuje i  vyhláška 85/1978 Sb. (Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení). Při revizi technik kontroluje hlavně správné zapojení kotle a rovněž to, zda nedochází k únikům plynu.

  Kdy je potřeba revize plynu?  

  Jak už jsme zmínili výše,  revize plynu je ze zákona povinná. Podle vyhlášky je nutná tzv. výchozí revize před zapojením zařízení.  Pravidelnou provozní revizi je pak třeba dělat minimálně jednou za 3 roky.  To však platí pouze pro firmy a právnické osoby, které tento zdroj tepla využívají. Nicméně ani domácnosti by tyto kontroly neměly opomíjet. Můžete tak ušetřit i nemalé peníze, jelikož vyčištěný a správně seřízený plynový kotel funguje efektivněji.

  Výchozí revize plynového kotle

  Revizního technika  budete potřebovat při instalaci každého nového plynového zařízení před uvedením do provozu.  Ten provede ze zákona povinnou výchozí revizi. Technika zajišťuje dodavatelská firma, od které jste zařízení koupili a zpravidla bývá součástí dodávky.

  Při této prohlídce se ověřuje, zda je zařízení správně zapojeno a zda bez problémů funguje. Po revizi dostanete protokol, který si pečlivě uschovejte. V případě pojistné události jej totiž musíte dokládat pojišťovně.

  Provozní revize plynového kotle

  Pravidelná revize se dělá jednou za tři roky.  Vyhláška nicméně určuje ještě další případy, kdy je nutné provozní revizi plynového kotle udělat:

  • zařízení je více než 6 měsíců mimo provoz,
  • skončil zkušební provoz,
  • prováděla se generální oprava, nebo zásah, který měl vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení,
  • po odstávce z důvodu nehody nebo poruchy.

  Co hrozí v případě zanedbání?

  Především ohrožujete své zdraví a bezpečí. Provozem kotle se zanáší jeho výměník a hořák, čímž může dojít ke špatnému spalování, při kterém vzniká jedovatý oxid uhelnatý. Tento životu nebezpečný plyn je bez zápachu a nazývá se také tichý zabiják. Nebezpečnému úniku můžete předcházet právě pravidelným servisem a kontrolami plynového kotle a jiných plynových spotřebičů.

  Kolik stojí revize plynu?

  Cena revize plynu se pohybuje okolo 2 000 Kč až 2 500 Kč.  Pravidelný servis se vám  ale vyplatí  i díky tomu, že si tak  můžete snížit provozní náklady. Během prohlídky se totiž provádí i čištění výměníku a správně vyčištěný kotel znamená  podle odhadů zhruba o 15 % nižší náklady na palivo.

  Kdo hradí revizi plynu?

  Jestliže jste  vlastníkem nemovitosti, je placení revize i servisních kontrol na vás. Pokud  žijete v pronájmu, podívejte se do nájemní smlouvy. Pokud v ní není vysloveně napsáno, že revizi plynu hradí majitel nemovitosti, pak je placení na vás. Čištění kotle a revize totiž spadají pod běžnou údržbu a hradí je tedy nájemník.

  Užitečné odkazy