Výroba elektřiny při vytápění

S ohledem na energetický obrat a zvyšující se ceny elektřiny roste význam decentralizované výroby elektřiny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KGJ), bude v následujících letech důležitým doplněním k centrálním elektrárnám.

Cílem je zvýšit do roku 2020 podíl elektřiny z kogeneračních jednotek z nynějších 16 na 25 %. Kromě mikrokogeneračních jednotek se Stirlingovým motorem se do popředí posunou topná zařízení na bázi palivových článků.

Mimořádně vysoká energetická efektivita: kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které se v centrálních elektrárnách ztrácí. Protože kogenerační jednotky využívají odpadní teplo pro vytápění a ohřev pitné vody, dosahují celkové účinnosti, která je dvojnásobná, oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.