Kogenerační jednotky

Co je to kogenerační jednotka?

Kogenerační jednotka je zařízení určené pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.

Výroba elektřiny při vytápění

S ohledem na energetický obrat a zvyšující se ceny elektřiny roste význam decentralizované výroby elektřiny. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KGJ), bude v následujících letech důležitým doplněním k centrálním elektrárnám.

Cílem je zvýšit do roku 2020 podíl elektřiny z kogeneračních jednotek z nynějších 16 na 25 %. Kromě mikrokogeneračních jednotek se Stirlingovým motorem se do popředí posunou topná zařízení na bázi palivových článků.

Mimořádně vysoká energetická efektivita: kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které se v centrálních elektrárnách ztrácí. Protože kogenerační jednotky využívají odpadní teplo pro vytápění a ohřev pitné vody, dosahují celkové účinnosti, která je dvojnásobná, oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Výhody kogenerace

  • Efektivnější využití primárního paliva.
  • Šetří palivo, finanční prostředky a emise CO2.
  • Za každou vyrobenou kWh elektrické energie, kterou provozovatel kogenerace vyrobí, dostane příspěvek. 
  • Kogeneraci podporuje česká legislativa.
  • V případě black-outu funguje kogenerační jednotka jako záložní zdroj energie.