Kusové dřevo do kotle

Čím lze topit v kotli na pevná paliva?

Ve zplyňovacích kotlích na dřevo lze topit kusovým dřevem až do délky až 56 centimetrů.

Při koupi dřeva se nabízí dvě varianty. Buď koupit kusové dřevo již zpracované a vysušené, nebo obstarat nezpracovanou kulatinu, se kterou bude ještě práce. Samozřejmě je ale takové dřevo levnější.

Dřevní štěpka vzniká jako odpad při zpracování dřeva. Štěpku lze také lisovat do dřevních briket, ty se díky extrémnímu lisování vyznačují prodlouženou dobou hoření.

Další možností, kterou lze topit v některých kotlích na dřevo, je topení dřevěnými peletkami. Peletky jsou hobliny a piliny zkomprimované vysokým tlakem do malého válce o velikosti od 6 do 20 milimetrů.

Zásobník pelet je možné mít umístěný i mimo místnost s kotlem na pelety, aniž by to ovlivnilo uživatelskou pohodu.

Kotel na pelety

Jak funguje kotel na dřevo?

Moderní kotel na pevná paliva je součástí topného systému v celém domě a jeho výkon lze regulovat od 30 do 100 %.

V kotli jsou zapuštěny ocelové trubky, ve kterých proudí voda. Aby se tato voda ohřála, musí hořák zapálit dřevo, které je automaticky dopraveno na rošt. Voda v ocelových trubkách přijímá teplo ze spalin a je hnána do trubic radiátorů a do vodovodních kohoutků. Popel, který zůstane po spálení dřeva, se propadá mezerami v roštu do výsypky, která se nachází ve spodní části kotle.

Moderní kotle na dřevo mají vysoký stupeň automatizace. Práce uživatele je pouze doplňování dřeva a vysypávání popelu. Kotel na kusové dřevo stačí v mrazivých dnech doplňovat až po 4,5 hodinách hoření. Kotle s možností spalování peletek lze připojit na automatický sací systém nebo šnekový dopravník, který bude ze skladu dodávat palivo sám.

Vznik požáru je zabráněn několika stupni ochrany proti přehřátí nebo vzniku požáru. V případě napojení kotle na zásobu peletek automatickým dopravníkem, je toto spojení chráněno těsnou protipožární klapkou.

Topení v kotlích na dřevo je bezpečné, efektivní, nevzniká velké množství kouře a patří mezi ekologické varianty vytápění domova i velkých průmyslových objektů.

Kotel na dřevo - ilustrační obrázek

Mezi výhody kotlů na pevná paliva patří:

  • vysoká účinnost až 94,1 %,  
  • nízká cena paliva,
  • životnost kotlů více než 20 let,
  • vysoká automatizace kotlů,
  • komfortní obsluha pomocí aplikace Viessmann v chytrém telefonu,
  • možnost využití státních dotací na koupi kotle na biomasu,
  • vytápění dřevem je ekologické.

Vyšší cena kvalitního kotle na dřevo má své opodstatnění. Díky perfektnímu zpracování těch nejvhodnějších materiálů odpadá nutnost častého servisu. Samočistící rošt zase zajišťuje vysoký komfort pro uživatele.

Po koupi automatického kotle na dřevo již nebudete závislí na dodávkách energií, jejichž cenu nelze ovlivnit. Cenu pevných paliv lze ovlivnit vhodnou dobou koupě. Mimo topnou sezónu se cena topiva snižuje a při dobrém plánování si za tuto výhodnou cenu můžete zajistit otop na celou zimu.

Pokud si nejste jisti jaký kotel vybrat tak, aby pokryl vaše požadavky na vytápění, nebojte se oslovit odborníky. Při koupi kotle na kusové dřevo od společnosti Viessmann máte jistotu kvalitního zpracování všech částí kotlů, snadné údržby, uživatelské ovladatelnosti a správné instalace.

Kotel na tuhá paliva

Při zohlednění celkové investice je při současných cenách energií vytápění dřevem hospodárnou alternativou. Zplynovací kotel na dřevo poskytuje dlouhé přikládací intervaly, zároveň patří mezi cenově atraktivní kotle na dřevoplyn. Kotle na pevná paliva Viessmann se vyznačují vysokým stupněm účinnosti a nízkou spotřebou.