Solární ohřev vody

Energie ze slunce – zdarma přímo domů

Kdo dnes investuje do nového topného zařízení, měl by si jeho doplnění solarním systémem naplánovat ihned. Takto může profitovat z nízké spotřeby tepla a kromě toho se každy měsíc může radovat ze snížených učtů za energii.

Instalace solarních kolektorů znamená ekologicky šetrnou volbu, protože emise CO2 snižujete trvale udržitelným způsobem. K tomu poskytuje firma Viessmann optimalní souhru všech komponentů a perspektivní techniku.

Vzhledem k našim více než 40 letům zkušeností s vývojem a výrobou solárních termických kolektorů se u firmy Viessmann můžete spolehnout na perspektivní techniku a nejvyšší kvalitu. Nezaleži na tom, zda chcete nový kondenzační kotel na olej nebo plyn, kotel na dřevo nebo tepelné čerpadlo – všechna zařízení od firmy Viessmann jsou již od výroby konstrukčně optimalizována pro jejich kombinovaní se solarní technikou.

sonnenkollektoren.jpg
Ploché a trubicové kolektory

Vitosol


Co je to solární termický systém?

Solární termický systém je v zásadě solární systém, který lze použít pro přípravu teplé vody a podporu vytápění. Díky volně dostupné sluneční energii ušetříte nejen fosilní energii. Investice do termické solární soustavy se vyplatí již za pár let. Ve skutečnosti neexistují žádné náklady na zdroj energie.

Aby bylo možné využívat sluneční energii, je nutné instalovat sluneční kolektory, které tyto paprsky zachycují. Za tímto účelem společnost Viessmann vyvinula trubicové a ploché kolektory Vitosol. Absorbují sluneční paprsky a přeměňují je v použitelné teplo.

Solární termický systém se skládá z kolektorů s absorbérem, solárního okruhu a solárního média. Když paprsky dopadnou na kolektory, tak se tato energie v absorbéru přemění na teplo. Nejprve se přivádí do vyrovnávací nádrže nebo zásobníku pitné vody a odtud se distribuuje přes domácí okruh – buď jako podpora topného okruhu nebo pro ohřev vody. Teplo je nejprve transportováno prostřednictvím média – solárního média – do příslušného zásobníku. Ze zásobníku pitné vody pak teplo přechází ve formě teplé vody k odběrným místům, jako je vodovodní kohoutek nebo sprcha.

K aktivování videí klikněte prosím na tlačítko Play. Vemte na vědomí, že vyvoláním videí jste odeslali údaje YouTube. Podrobnosti vyčtěte v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nové ploché solární kolektory s patentovanou vrstvou ThermProtect
Revoluční inovace solárních kolektorů – FM

Rozdíly podle typu aplikace

V zásadě máte možnost využít solární energii pro ohřev TV a podporu vytápění. Úspory oleje nebo plynu jsou v každém případě značné: u solární soustavy spotřebujete ročně o 60 % méně energie, která by jinak byla pro výrobu teplé vody potřebná. Pokud kombinujete ohřev pitné a topné vody, roční úspora je asi 35 % celkové potřebné energie.

Solární termické systémy k ohřevu pitné vody

Srdcem tohoto řešení je bivalentní zásobník teplé vody jako například Vitocell 300-B. Při dostatečném slunečním záření ohřívá solární médium, které je v solárním zařízení, přes spodní výměník tepla vodu v zásobníkovém ohřívači.

Klesne-li teplota odběrem vody, třeba při koupání nebo sprchování, zapne se v případě potřeby kotel k dodatečnému ohřevu přes druhý okruh.

S programem produktů Vitocell lze solární termické systémy bez problému doplnit a ohřát teplou vodu pomocí soláru a potom dodatečně uložit. To zajišťuje vysoký komfort. Přitom se můžete spolehnout na zásobníkové ohřívače vody Vitocell 100-U/W nebo Vitocell 100-W, na kombinované zásobníky i na bivalentní akumulační zásobníky topné vody Vitocell 360-M. Poskytujeme pro každou potřebu správný zásobník teplé vody. Všechny lze bez problémů spojit se solárními termickými systémy.

Solární soustava s bivalentním zásobníkem

Energie ze Slunce pro ohřev TV a podporu vytápění

Solární médium ohřáté ve slunečních kolektorech lze použít kromě k ohřevu pitné vody i pro dodatečný ohřev vody na vytápění.

K tomu využívá topný okruh vodu v solárním zásobníkům plynule ohřívanou slunečními kolektory přes výměník tepla. Regulace kontroluje, zda lze dosáhnout požadované teploty v místnosti. Je-li teplota pod požadovanou hodnotou, zapne se dodatečně kotel.

Energie ze Slunce pro ohřev TV a podporu vytápění

Můžete kombinovat energii ze Slunce s konvenčními radiátory?

Obecně mylná představa je předpoklad, že sluneční termickou energii pro podporu vytápění je možné kombinovat pouze s podlahovým vytápěním. Stejně tak lze použít klasický radiátor. Výnosy jsou v ročním průměru pouze nevýznamně nižší a jsou způsobeny vyšším teplotním spádem při použití radiátorů v topné soustavě.Kondenzační technika plus solární termie

Kondenzační technika plus solární termické systémy – optimální výsledek

Tomu, kdo dnes investuje do nového topení, doporučujeme kondenzační kotel. S ohledem na aktuální ceny energie je to nejhospodárnější alternativa. Olejové a plynové kondenzační kotle Viessmann přeměňují použitý topný olej popř. plyn z 98 % na teplo.

Kombinací s vysoce efektivními slunečními kolektory Viessmann ušetříte až 35 % nákladů na vytápění, pokud se sluneční kolektory využívají jak pro přípravu teplé vody tak pro podporu vytápění. Už při přípravě teplé vody lze snížit potřebnou spotřebu energie až o 60 %.

Solární systémy Energie ze slunce

Solární systémy pro ohřev pitné vody a podporu vytápění. Solární ohřev je jistotou do budoucnosti, díky němu se stanete nezávislými na stále zdražující energii ze spalování fosilních paliv. Solární kolektory rodinnému domu ušetří až tři čtvrtě tuny oxidu uhličitého (CO2).

> Měli byste vědět