Vyžádat bezplatné poradenství

Životnost solárních kolektorů

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Sluneční energie je to obnovitelný zdroj, který se v současné době začíná využívat stále častěji. Jeden ze způsobů, jak sluneční energii využívat, je ohřev vody v solárních kolektorech, kde se tepelná energie nepřímo ukládá do vody, která se prostřednictvím výměníků tepla akumuluje a využívá k ohřevu TUV, případně vytápění.

Každý, kdo se rozhoduje, jestli investovat do  solárního systému, se v první řadě zajímá o to, v jakém časovém horizontu se investice do solárních kolektorů vrátí a jaké úspory mu takové zařízení přinese. Jedním ze základních vstupních údajů, který je nutné u výpočtu návratnosti solárního systému zohlednit, je  životnost solárních kolektorů.

  

  Využití solárního kolektoru

  Srdcem každého solárního systému je kolektor. Princip kolektoru spočívá v tom, že sluneční záření, které dopadá na absorpční plochu, se mění na teplo, které se díky odizolování kolektoru akumuluje a je předáváno do teplonosné kapaliny (nemrznoucí směs), která cirkuluje v nerezovém absorbéru kolektoru. Následně se tepelná energie naakumulovaná v nemrznoucí směsi předává užitkové vodě ve výměníku tepla. Solární systém umožňuje celoroční provoz právě díky  dvouokruhovému systému. Externí zdroj tepla (kotel) může dohřívat vodu během zamračených dnů.

  Solární systémy se nejčastěji využívají pro následující účely:

  • příprava TUV,
  • přitápění budov,
  • ohřev vody v bazénech,
  • průmyslové teplo,
  • klimatizace.

  V současnosti nejpoužívanější jsou  ploché solární kolektory  a  trubicové vakuové kolektory. Kolektor s vakuovými trubicemi pracuje s vyšší účinností než tradiční plochý kolektor, protože  lépe zachycuje sluneční energii díky válcovitému tvaru.

  Více k porovnání plochých a trubicových kolektorů se dozvíte v článku:  Jaký je rozdíl mezi plochými a trubicovými solárními kolektory.

  Čím je daná životnost solárního kolektoru?

  Životnost solárního kolektoru závisí  na jeho konstrukci  a je dána odolností vůči negativnímu působení extrémních podmínek, které mohou nastat během jeho provozu:  vysoké teploty a tlaky, nárazy (krupobití), teplotní výkyvy. Odolnost vůči extrémním podmínkám se testuje  zkouškami ve zkušebních ústavech, a to v souladu s příslušnými normami. I proto je nutné si v případě výběru solárního kolektoru všímat  certifikace solárního systému, jakož i splnění příslušných norem. Renomovaní výrobci vám kromě certifikaci zaručí kvalitu i poskytnutím nadstandardní záruky, jakož i dostupným záručním a pozáručním servisem.

  Návratnost investice do solárního systému

  Životnost kvalitního solárního kolektoru se pohybuje v rozmezí  25 až 30 let. Obecně lze říci, že životnost solárního systému je mnohem důležitější vlastností, než je samotná účinnost kolektoru. Každý z nás raději oželí nějaké to procento účinnosti ve prospěch delší životnosti. Životnost je jeden z nejdůležitějších parametrů, který vstupuje do výpočtu návratnosti systému. Obvyklá návratnost se  pohybuje v širokém rozsahu cca 8–15 let, a to v závislosti na řadě faktorů, jako je  spotřeba, způsob vytápění, umístění kolektoru, na co se solární ohřev bude používat  a další. Hodnocení návratnosti solárního systému je jistě velmi důležité pro správné rozhodnutí.

  Před rozhodnutím o investici do solárního systému je proto nutné nechat si spočítat návratnost systému na konkrétní aplikaci, což nám pomůže rozhodnout se o investici.  Čím je životnost delší, tím nám zařízení bude sloužit déle a přinášet úspory primárního zdroje energie. Proto se před koupí nezapomeňte  zeptat na životnost a nechte si předložit certifikáty, které vypovídají o kvalitě výroby.

  Užitečné odkazy