Vytápění vzduchem a zemním teplem – co nejlepší využití regenerativních energií pomocí tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla využívají regenerativní energii ze země, slunce, spodní vody nebo vzduchu. V každém případě snižují spotřebu fosilních paliv, šetří cenné zdroje, snižují emise CO2, které škodí ovzduší.

Současně využíváte i další výhodu: většina tepelných čerpadel firmy Viessmann má funkce „active cooling“ a „natural cooling“. Kromě klasického použití jako zdroj tepla za chladných dnů, zajišťují potom v létě příjemné ovzduší v místnosti a přivádějí do domu osvěžující chlad.

Široký program s více jak 39letými zkušenostmi poskytuje pro každý požadavek správné tepelné čerpadlo. Už při plánování lze zohlednit stavební a geologické podmínky i osobní a individuální představy pro potřebu tepla.

Tepelná čerpadla Viessmann se používají v novostavbě a při modernizaci, dají se provozovat se solárními systémy a společně se stávajícím olejovým nebo plynovým topením v multivalentním systému. Tak můžete mimořádně dobře realizovat své individuální představy.

Tepelná čerpadla icon-wp.png

Tepelná čerpadla Viessmann jsou první volbou, pokud jde o to, spojit spolu úsporu nákladů na vytápění a ekologickou výrobu tepla. Neboť energie, kterou tepelné čerpadlo využívá, je v okolním prostředí neomezeně a zdarma vždy k dispozici. Pro zužitkování této energie vyžaduje plnohodnotný topný systém pouze malou část elektrické energie na pohon a čerpadlo. Viessmann tepelná čerpadla jsou nezávislá na fosilních palivech a aktivně přispívají k redukci tvorby CO2 a ochraně klimatu.

> Měli byste vědět