Tepelná čerpadla vzduch/voda

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Princip tepelného čerpadla by se dal připodobnit k funkci chladničky naruby. V uzavřeném okruhu proudí speciální kapalina, která se při stlačení kompresorem zahřívá, pokračuje do tepelného výměníku, a přes expanzní ventil se vrací do plynného skupenství, kde přijímá teplo z okolního prostředí. Tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla vzduch, vodu, nebo zemi, skrz které procházejí trubky s teplonosným médiem.

Největších tepelných zisků dosahují čerpadla typu země/voda nebo voda/voda, které ale ke svému provozu potřebují buď hluboké vrty, relativně velkou nezastavěnou zahradu nebo vodní plochu. Pro naše klimatické podmínky se obvykle nevyplatí jejich nákladná instalace, ve většině případů postačuje jednodušší typ vzduch/voda.

funktionsweise-der-waermepumpe-xl.png
Tepelné čerpadlo vzduch/voda - princip fungování

Princip tepelného čerpadla vzduch/voda

Cyklus tepelného čerpadla vzduch/voda začíná ve výparníku, který se nachází v jednotce tepelného čerpadla. V této části má kapalina plynné skupenství, ventilátor žene vzduch skrze lamely výparníku a předává teplo ze vzduchu do expandované kapaliny. Ta dále pokračuje do kompresoru, který ji stlačí a znásobí tak její teplotu. Horká kapalina předává svou energii v tepelném výměníku do okruhu topné vody, která může být následně ještě dohřívána pomocí bivalentního zdroje – například elektrokotle. Jakmile kapalina předá tepelnou energii, vrací se přes expanzní ventil do výparníku a celý cyklus se opakuje.

Teplo z okolního vzduchu

[1] Tepelné čerpadlo Vitocal

[2] Zásobník pro ohřev teplé vody

[3] Akumulační zásobník topné vody

Vlastnosti tepelného čerpadla vzduch/voda

+ Vysoká účinnost, až 70 % energie je možné získat z obnovitelných zdrojů

+ Nízké provozní náklady

+ Nenáročné na instalaci – není nutné vrtat do země

+ Vhodné pro rekonstrukce i novostavby

- Nižší účinnost v porovnání s tepelnými čerpadly země/voda a  čerpadly voda/voda 

- Nevhodné pro oblasti s extrémně nízkými teplotami – hory

Při rozhodování o volbě tepelného zdroje zvažujte instalační i provozní náklady. V porovnání s plynovým kotlem nepotřebuje tepelné čerpadlo vyvložkovaný komín, nemusíte řešit plynovou přípojku nebo pravidelné revize. Tepelné čerpadlo také není závislé na cenách komodit. K provozu tepelného čerpadla je potřeba jen malé množství elektrické energie.

schema_tc1.png
faq-image.jpg

Jaká je cena tepelného čerpadla vzduch/voda a jaká je jeho návratnost?

Náklady na vytápění a ohřev vody jsou individuální u každého objektu. Investice do tepelného čerpadla se obvykle vrátí už během prvních 5-10 let provozu. Obecně lze říct, že pořizovací cena tepelného čerpadla vzduch/voda je asi o jednu třetinu vyšší oproti plynovému kotli, ale roční provozní náklady jsou téměř poloviční ve prospěch tepelného čerpadla.

Nejvýraznější úspory dosahují tepelná čerpadla u rekonstrukcí, kdy nahrazují konvenční typ vytápění. Navíc, na pořízení tepelného čerpadla můžete získat státní dotace!

Technologie tepelných čerpadel Viessmann

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor, jehož kvalita určuje výslednou účinnost topného systému. Tepelná čerpadla Viessmann využívají spirálový kompresor, který má velice dobré parametry komprese teplonosné kapaliny. Tepelná čerpadla Vitocal proto dokáží ohřívat topnou vodu na teplotu 65 °C–72 °C. Spirálový kompresor je velmi tichý, nevibruje, je bezúdržbový a má velmi dlouhou životnost. Jednotky tepelných čerpadel Viessmann vzduch/voda mohou být instalovány vně i uvnitř budov.

9449325-8_08-2015_DE.png

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tato tepelná čerpadla využívají jako primární zdroj energie venkovní vzduch nebo odpadní vzduch.