NZÚ Light - Okamžitá finanční podpora

Nový dotační program Nová zelená úsporám Light je určen pro financování dílčích renovací zaměřených hlavně na snížení energetické náročnosti. Pomoct má hlavně rodinám a jedincům, kteří nemají na stavební úpravy peníze.

S dotací Nová zelená úsporám 2023:

 • Ušetříte peníze za energie.
 • Budete bydlet lépe a kvalitněji.
 • Šetříte životní prostředí.


Dotovat lze jednoduché a rychlé stavební úpravy, které pomohou domácnostem snížit spotřebu energií až o desítky procent. Celková výše dotace může být až 150 tisíc korun na jeden objekt a nejsou potřeba žádné vstupní investice. Peníze totiž můžete získat zálohově.


Cílem je tedy ulevit rodinám zasaženým vysokými cenami energií. V důsledku je tak možné snížit závislost Česka na fosilních palivech a také snížit množství vyprodukovaných emisí. 

Na co lze dotaci Nová zelená úsporám Light použít?

O dotaci můžete žádat na tyto stavební úpravy:

 • Zateplení fasády: Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Zateplení střechy: Dotace na kompletní zateplení střechy.
 • Zateplení stropu: Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.
 • Zateplení podlahy: Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.
 • Výměna oken: Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 • Výměna vchodových dveří: Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

Kdo může o dotaci žádat?

Žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém se budou úpravy provádět. V nemovitosti také musí být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022. 

Kromě toho musí spadat do některé z těchto kategorií: 

 • Starobní důchodce
 • Invalidní důchodce ve 3. stupni
 • Člověk, který mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Kdy o dotaci požádat?

Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Spuštění příjmu žádosti proběhne 9. 1. 2023. Žádosti budou přijímány do 31. 8. 2024, nebo do vyčerpání peněz. Na tento program bylo prozatím vyčleněno 1,5 miliardy korun.

Jak o dotaci požádat? 

O dotaci Nová zelená úsporám Light můžete požádat výhradně online přes webové stránky Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Nová zelená úsporám pokračuje

Původní dotační program Nová zelená úsporám, který se zaměřuje se na energetickou úsporu rodinných a bytových domů, stále běží. Jeho hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit produkcí škodlivých emisí. 

Tuto dotaci můžete využít například na pořízení fotovoltaického systému, tepelného čerpadla nebo na systémy na využití odpadní vody.