Vyžádat bezplatné poradenství

Přirozené a aktivní chlazení – chlazení pomocí tepelných čerpadel

Požádejte o bezplatnou konzultaci
Viessmann NC-Box pro přirozené chlazení

Tepelné čerpadlo je nejen mimořádně ekologický systém vytápění, ale také velmi univerzální. Kromě svého primárního úkolu zásobovat obytné budovy teplem totiž dokáže v teplejších měsících také temperovat vzduch. V zásadě existují dva možné způsoby chlazení, pasivní a aktivní chlazení.

Přirozené chlazení – pasivní chlazení pomocí tepelných čerpadel

Pasivní chlazení (přirozené chlazení) funguje v kombinaci s tepelným čerpadlem solanka/voda nebo voda/voda. V tepelném čerpadle solanka/voda odebírá solankové médium teplo z topného okruhu prostřednictvím výměníku tepla a předává ho ven. U tepelného čerpadla voda/voda přebírá tento úkol podzemní voda. Přirozená teplota okolního prostředí se využívá také k chlazení. Kromě řídicí jednotky a oběhového čerpadla zůstává tepelné čerpadlo vypnuté. Protože k tomu není zapotřebí kompresor, není potřeba žádná energie. Díky tomu je přirozené chlazení mimořádně energeticky účinným a levným způsobem chlazení interiéru budovy.

Příjemný chladicí účinek bez obtěžujícího hluku

Pasivní chlazení umožňuje snížit teplotu v místnosti přibližně o tři stupně Celsia. Dodatečné úsilí potřebné k instalaci je nízké a během provozu nevzniká žádný obtěžující hluk. Pasivního chlazení lze dosáhnout jak geotermálními kolektory, tak geotermálními sondami, přičemž geotermální sondy poskytují vyšší výkon.

Majitelé systémů, kteří chtějí svá tepelná čerpadla používat k temperování, potřebují tzv. systém NC-Box. Jedná se o kompletně předmontovanou jednotku, která kombinuje všechny potřebné komponenty. Instalace dodavatelem je rychlá a jednoduchá.

Aktivní chlazení pomocí tepelných čerpadel

U aktivního chlazení je funkce tepelného čerpadla jednoduše obrácena. Za tímto účelem se vnitřně obrátí oběh chladiva; případně se vymění primární a sekundární připojení. Stejně jako u chladničky pak tepelné čerpadlo aktivně vytváří chladicí výkon. Při této metodě zůstává kompresor v provozu a tepelné čerpadlo může ve srovnání s pasivním chlazením použít větší chladicí výkon.

Místnosti se správnou teplotou díky přirozenému chlazení

Získané teplo lze využít různými způsoby

Aktivního chlazení lze dosáhnout pomocí tepelného čerpadla solanka/voda i tepelného čerpadla vzduch. Možný je také provoz s tepelným čerpadlem voda/voda. Jako chladicí plochy jsou vhodné ventilátorové konvektory nebo systémy podlahového a/nebo stěnového vytápění. Teplo odebrané z místností lze buď vrátit zpět do zdroje tepla, nebo použít pro ohřev teplé vody. Tímto způsobem se funkce vytápění a chlazení tepelného čerpadla mimořádně efektivně kombinují.

Užitečné odkazy