Ohřívače vody Viessmann pro použití v obcích

Ohřívač vody může v topném systému převzít několik úloh. Může tak například skladovat pitnou vodu ohřátou solárním tepelným systémem tak dlouho, než bude potřebná. Pokud je solární systém naopak určený k podpoře vytápění, může akumulační zásobník topné vody tímto způsobem fungovat pro meziskladování topné vody a až v případě potřeby ji opět předat do systému. Takový zásobník je samozřejmě vázán na solární energii. Také v kombinacích s jinými generátory tepla jako jsou tepelné čerpadlo, kotel na dřevo nebo kondenzační kotel takový zásobník plní svůj účel.

Zásobník teplé vody Viessmann

Zásobník teplé vody pro různá použití v komunální oblasti

Zásobník teplé vody, resp. akumulační zásobník topné vody pro komunální použití je velmi dobře tepelně izolovaná nádrž, která je naplněná pitnou vodou, resp. topnou vodou. Multivalentní zásobník ovšem může uchovávat také ohřátou topnou vodou i pitnou vodu, které jsou vzájemně oddělené. K mísení uvnitř zásobníku přitom nedochází. Akumulační zásobník topné vody lze navíc rozšířit o modul čerstvé vody. Ten ohřívá pitnou vodu na principu průtokového ohřívače a díky kompaktní konstrukci ho lze snadno integrovat do stávajícího topného systému s akumulačním zásobníkem topné vody.

Program zásobníků Viessmann Vitocell

V programu zásobníků Vitocell naleznete zásobníkový ohřívač vody přesně pro vaše požadavky. Podle způsobu využití a možností instalace si vyberete zásobník teplé vody z rozsáhlého produktového programu. Ohřívače vody Viessmann pro komunální použití jsou díky tomu, že mají více výstupních i vratných přípojek a další přípojky pro měření, mnohostranně použitelné v topných systémech s četnými generátory tepla a tepelnými spotřebiči. V případě větší potřeby pitné vody je možné přes sběrná potrubí kombinovat několik zásobníkových ohřívačů vody (Vitocell 100-V) do zásobníkových baterií.

Třída energetické účinnosti B nebo A

Standardně dosahuje většina zásobníků teplé vody s povinným značením objemu zásobníku (do 500 litrů objemu zásobníku) třídy energetické účinnosti B. Alternativně se lze u vybraných typů zásobníků rozhodnout mezi třídou energetické účinnosti A nebo B. Zásobníky teplé vody třídy A mají navíc tepelnou izolaci vakuovým panelem a snižují tepelné ztráty, a tím i náklady na energii.

Ohřívače vody pro komunální použití

Vnitřní plocha ohřívače vody má zásadní vliv na hygienickou nezávadnost ohřevu pitné vody. Viessmann proto sází na dva koncepty kvality: Na smaltování Ceraprotect pro bezpečnou, trvalou ochranu před korozí v rodině produktů Vitocell 100. A na nerezovou ušlechtilou ocel pro nejvyšší hygienické nároky v rodině produktů Vitocell 300.