Decentrální větrání obytných prostor ve starých popř. stávajících budovách

Bytové hospodářství vzhledem k plynule stoupajícím energetickým nákladům neustále žene dopředu energetickou sanaci stávajících budov. Staré objekty se rozsáhle modernizují a poskytují obyvatelům nový komfort: třeba pomocí nových energeticky účinných oken a dveří, jakož i těsnění fasády nebo nového topného systému s komfortními dodávkami teplé vody.

Tato sanace s sebou přináší i to, že i starší byty jsou tak utěsněny, že nedochází k dostatečné výměně čerstvého vzduchu. Důsledkem toho je vysoká vlhkost vzduchu v místnostech, která může vést v domech s těsnou fasádou právě k tvorbě plísně. Ohroženými místy jsou zejména rohy místností, které leží na venkovních stěnách, a ve kterých kondenzuje vlhkost. Vhodným řešením je zde decentrální větrání obytných prostor s rekuperací tepla. 

 

Zvláštnost decentrálního větrání obytných prostor

Decentrální větrání obytných prostor zajišťuje nejen potřebnou minimální výměnu vzduchu. Zatímco teplo v odpadním vzduchu se získává zpět a přenáší na chladný venkovní vzduch proudící dovnitř, musí se vynaložit méně topné energie. To celkově snižuje náklady na vytápění a ulehčuje životnímu prostředí. Energie se tak využívá velmi účinným způsobem.

Ke zvláštnostem decentrálního větrání bytových prostor patří jeho poměrně jednoduchá vestavba. Decentrální větrací zařízení lze cíleně instalovat v jednotlivých místnostech. Položení systému pro rozvod vzduchu není potřeba. K jednoduché instalaci je nutný pouze průraz stěny popř. jádrové vrtání venkovní stěnou příslušeného pokoje a elektrická přípojka. Pro bytové jednotky lze použít několik přístrojů nezávisle na sobě.   Je rovněž možná kombinace centrálního a decentrálního větrání bytových prostor. Který systém pro který objekt připadá v úvahu, ukazuje sekce Najít vhodné větrání pro obytné prostory.

dezentrale-Wohnungslueftung-1-2.jpg

Decentrální větrání pro stávající stavbu a modernizaci

Bytovým hospodářstvím bude z důvodu postupně stoupajících nákladů na energii trvale podporována energetická sanace stávající budov. Starý bytový stav bude rozsáhle modernizován a nabídne svým obyvatelům nový komfort: díky novým, energeticky efektivním oknům a dveřím společně s izolací fasády nebo novým topným systémem s komfortním zásobováním teplou vodou.

 

Správné poradenství a plánování je velmi důležité

Ve srovnání s centrálním větráním obytných prostor jsou náklady na plánování v případě decentrálního větracího zařízení nižší. Pro účinný a tichý provoz je však nezbytná expertíza odborné firmy. Zkušený instalatér rychle rozpozná, jak velké musí být větrací zařízení a kde je optimální umístění pro vyústění vzduchu. Pomáhá i při výběru vhodného druhu zařízení.Protože podle prostorové situace přichází v úvahu buď větrací zařízení se zabudovaným křížovým protiproudým výměníkem tepla nebo se samostatným ventilátorem a keramickým regenerátorem.

Decentrální zařízení na větrání obytných prostor s křížovým protiproudým výměníkem tepla se označuje jako permanentní ventilátor. Dva zabudované ventilátory přepravují současně čerstvý vzduch do místnosti a odpadní vzduch z místnosti. Zpětné získání tepla probíhá v protiproudém výměníku tepla.

Způsob provozu se obrací v pravidelném rytmu

Kromě toho existují zařízení, která mají pouze ventilátor a regenerátor. U těchto modelů korespondují vždy dvě zařízení spolu. V prvním kroku nasává ventilátor teplý vzduch z místnosti a vede k jádru zásobníku. Poté, co vzduch z místnosti odevzdal své teplo do jádra zásobníku, se vyfukuje ven. Současně nasává druhé větrací zařízení čerstvý venkovní vzduch a vede ho k předem ohřátému jádru zásobníku. Teprve poté, co vzduch přijme teplo z jádra zásobníku, se vede do místnosti. Po cca 70 sekundách změní ventilátory svůj směr a proces se obrátí. Tím se změní i směr proudu objemového vzduchu. Další informace k funkci decentrálního systému větrání bytů najdete v části Funkce decentrálního větrání obytných prostor.

Decentrální větrání obytných prostor

Individuální větrání místností – decentrální větrací přístroje mohou být cíleně zabudovány do jednotlivých místností. Pro jednoduchou instalaci je nutný pouze otvor ve zdi popř. jádrové vrtání skrz venkovní stěnu příslušné místnosti a přípojka 230 V. U tohoto systému se nemusí pokládat rozvodné vzduchové kanály.