Princip fungování zařízení pro decentrální větrání bytů

Decentrální systémy větrání bytů se vyznačují především svou flexibilní instalací. Snadno se uvedou do provozu bez jakéholiv většího úsilí a jsou proto ideální pro sanaci stávajících budov.
 

Rozlišování koncepce systému decentrálního větrání bytů

Pro pochopení principu fungování decentrálního systému větrání bytů je třeba rozlišovat koncepci systému. Zařízení pro decentrální větrání bytů s rekuperací tepla dělíme do dvou skupin: Na jedné straně jsou to zařízení s nepřetržitým provozem a na druhé straně se zpětným ziskem tepla. Řízení větrání u obou typů lze provádět manuálně nebo dle potřeby pomocí čidla CO2 nebo čidla relativní vlhkosti. Instalace probíhá na vnější stěně.
 

Princip fungování decentrálního systému větrání bytů s nepřetržitým provozem

Decentrální větrací jednotky s nepřetržitým provozem se také nazývají ventilátory s permanentním chodem. Jedná se o tzv. rekuperaci s kompletním přívodem čerstvého vzduchu a odvodem odpadního vzduchu s vestavěným protiproudým výměníkem tepla. Jsou vybaveny dvěma ventilátory, které současně transportují vzduch. To má za následek dva shodné průtoky vzduchu obou ventilátorů. První přivádí do místnosti čerstvý venkovní vzduch, zatímco druhý slouží k odvodu znehodnoceného vnitřního vzduchu ven z místnosti. Mezi oběma průtoky vzduchu je umístěn křížový protiproudý výměník tepla. Vzduch, který proudí dovnitř, se v něm filtruje a ohřívá. Velká část tepla tak zůstává v místnosti i přes nepřetržité větrání.

Díky vestavěným filtrům a odpovídající konstrukci větracího zařízení nemohou do místností proniknout ani nečistoty zvenčí ani venkovní hluk z okolí. Ventilátory s permanentním chodem umožňují komfortní větrání a odvětrávání obytných ploch a mohou být instalovány na vnější stěně jak v místnostech s přiváděným vzduchem (obývací pokoj, ložnice nebo dětský pokoj), tak v místnostech s odváděným vzduchem (kuchyně, koupelna nebo WC). Jedním ze zařízení, které tento způsob provozu využívá, je Vitovent 200-D. Čím se vyznačuje decentrální systém větrání bytů vedle jeho principu fungování, je vysvětleno v sekci Výhody decentrálního větrání bytů.
 

Princip fungování decentrálního systému větrání bytů se zpětným ziskem tepla

Také pro decentrální větrací systémy se zpětným ziskem tepla existují různá označení. Nazývají se push / pull zařízení nebo také kyvadlové ventilátory. Na rozdíl od svých protějšků s nepřetržitým provozem disponují kyvadlové větrací jednotky pouze jedním ventilátorem. Pro nezbytnou výměnu vzduchu jsou nutné dvě odpovídající jednotky, které pracují párově. Zatímco jedna zajišťuje odsávání použitého vzduchu, druhá zajišťuje přívod čerstvého vzduchu. Pro zpětné získávání tepla se používá rekuperační zásobník, který ukládá teplo z odpadního vzduchu a předává toto teplo vzduchu nasávanému z venkovního prostředí, tedy studenému.

Co byste ještě měli vědět o provozu decentrálního systému větrání bytů se zpětným ziskem tepla: Obě zařízení jsou navzájem spojena pomocí regulátoru, který zajišťuje, že provoz jedním směrem se po cca. 70 sekundách otočí a probíhá proudění vzduchu v opačném směru. Také tato zařízení jsou vybavena filtry, které chrání před nečistotami zvenčí a před hlukem z ulice. S dvojicí ventilátorů s funkcí kyvadlového pohybu lze větrat ve dvou místnostech (obývací pokoj, ložnice nebo dětský pokoj) souběžně, pokud je mezi oběma místnostmi vzduchové propojení, zpravidla přes dveře. Instalace těchto zařízení do místností s odsáváním vzduchu (kuchyně, koupelna nebo WC) se obvykle neprovádí. Ke kyvadlovým ventilátorům patří také větrací systémVitovent 100-D.