Hybridní vytápění – Kombinace různých zdrojů energie

V případě novostavby nebo modernizace vytápění je člověk často konfrontován s otázkou – Který zdroj tepla přichází pro mne do úvahy? Jakým palivem chci vytápět?

V rámci modernizace topných systémů se provozovatelé často potýkají s obtížným rozhodnutím, jaký energetický nosič by měli zvolit. Protože zdroj tepla dosahuje životnosti více než 20 let, je vzhledem k vývoji cen u různých zdrojů energie v posledních letech často tlačen k rozhodnutí modernizaci odložit.

Jeden způsob, jak z této situace ven, poskytují systémy, které jsou podporovány větším počtem zdrojů energie. Takové systémy jsou například bivalentní systémy tepelných čerpadel. Pod pojmem bivalentní systémy rozumíme topné systémy s elektricky poháněným tepelným čerpadlem v kombinaci s alespoň jedním fosilním zdroje tepla a jednou nadřazenou regulací.

Kompaktní plynové hybridní zařízení Vitocaldens 222-F

Způsob fungování hybridního systému

Během provozu pokrývá tepelné čerpadlo svůj základní provoz z velké části teplem získaným zdarma z okolního prostředí. K tomu odebírá venkovní jednotka teplo z okolního vzduchu, Páru, která přitom vzniká, kompresor stlačuje a tím ji ohřívá. Takto ohřátý plyn odevzdává teplo v kondenzátoru do topné vody, která může mít teplotu až 55 °C.

Plynový kondenzační kotel zapne vždy pouze tehdy, pokud je to z hlediska přednastaveného režimu smysluplné, tzn. pokud se pro provozovatele systému vyhodnotí nižší provozní náklady nebo bude emitováno méně CO2 nebo bude vyžadován vyšší komfort teplé vody.

Vzhledem k vysokému podílu tepelných čerpadel ve výši až 80 procent na celkovém ročním vytápění se tento systém vyznačuje nízkými provozními náklady.

Hybridní zařízení Hybridní zařízení

Hybridní zařízení představují novou kategorii zařízení, která díky kombinaci různých energetických nosičů splňuje požadavky energetické transformace přechodu na topné systémy s obnovitelnými zdroji lépe než kdy jindy předtím. Provozovatel zařízení již není závislý na jednom zdroji energie a může využít co možná nejlépe výhody příslušné výhody.