Hybridní vytápění – Kombinace různých zdrojů energie

V případě novostavby nebo modernizace vytápění je člověk často konfrontován s otázkou – Který zdroj tepla přichází pro mne do úvahy? Jakým palivem chci vytápět?

V rámci modernizace topných systémů se provozovatelé často potýkají s obtížným rozhodnutím, jaký energetický nosič by měli zvolit. Protože zdroj tepla dosahuje životnosti více než 20 let, je vzhledem k vývoji cen u různých zdrojů energie v posledních letech často tlačen k rozhodnutí modernizaci odložit.

Jeden způsob, jak z této situace ven, poskytují systémy, které jsou podporovány větším počtem zdrojů energie. Takové systémy jsou například bivalentní systémy tepelných čerpadel. Pod pojmem bivalentní systémy rozumíme topné systémy s elektricky poháněným tepelným čerpadlem v kombinaci s alespoň jedním fosilním zdroje tepla a jednou nadřazenou regulací.

Kompaktní plynové hybridní zařízení Vitocaldens 222-F

Způsob fungování hybridního systému

Během provozu pokrývá tepelné čerpadlo svůj základní provoz z velké části teplem získaným zdarma z okolního prostředí. K tomu odebírá venkovní jednotka teplo z okolního vzduchu, Páru, která přitom vzniká, kompresor stlačuje a tím ji ohřívá. Takto ohřátý plyn odevzdává teplo v kondenzátoru do topné vody, která může mít teplotu až 55 °C.

Plynový kondenzační kotel zapne vždy pouze tehdy, pokud je to z hlediska přednastaveného režimu smysluplné, tzn. pokud se pro provozovatele systému vyhodnotí nižší provozní náklady nebo bude emitováno méně CO2 nebo bude vyžadován vyšší komfort teplé vody.

Vzhledem k vysokému podílu tepelných čerpadel ve výši až 80 procent na celkovém ročním vytápění se tento systém vyznačuje nízkými provozními náklady.

Hybridní zařízení icons-wp-gas-oel-75x25.png

Hybridní zařízení představují novou kategorii zařízení, která díky kombinaci různých energetických nosičů splňuje požadavky energetické transformace přechodu na topné systémy s obnovitelnými zdroji lépe než kdy jindy předtím. Provozovatel zařízení již není závislý na jednom zdroji energie a může využít co možná nejlépe výhody příslušné výhody.