Plynové kotle Viessmann

Pořídíte-li si plynový kondenzační kotel, aktivně tím přispějete k ochraně ovzduší a životního prostředí díky jeho efektivitě a bezkonkurenční účinnosti až 98 % při přeměně zemního plynu na teplo.

Naše plynové kondenzační kotle myslí na budoucnost. Díky regulaci spalování Lambda Pro Control se naše plynové kondenzační kotle automaticky nastaví na různé druhy plynu, včetně těch s příměsí bioplynu. Tím s přehledem splňujeme mnohokrát formulované požadavkyna topné technologie, které šetří zdroje.

Pro volbu plynového vytápění mluví i argument, že není potřeba mít dostatečnou zásobu paliva.

Využijte pro své vytápění i bezplatnou energii ze slunce! Všechny plynové kotle s ohřevem vody jsou navrženy pro kombinaci se solárními panely firmy Viessmann. Systémová technika Viessmann zaručuje optimální souhru všech komponentů až po komfortní regulaci, která nenechá nesplněné žádné přání.


Plynové kotle od firmy Viessmann se vyznačují mimořádně kompaktní konstrukcí a svým maximálně účinným provozem díky kondenzační technice. Ne bez důvodu je plynový kotel nejčastěji instalovaným topným systémem. 

Majitelé rodinných domů, dvojdomků a malých bytových domů využívají výhod velmi rozmanitého programu, který poskytuje firma Viessmann v oblasti obytných budov. Nezávisle na tom, zda se rozhodují pro kompaktní plynový kondenzační kotel nebo stacionární plynový kotel se solárním výměníkem tepla: s jmenovitými tepelnými výkony do 80 % se dá potřeba vytápění a tepla kdykoli účinně a spolehlivě pokrýt pomocí plynových kotlů Viessmann.

Podrobné informace k plynovým kondenzačním kotlům najdete v části Plynové vytápění s kondenzační technikou. Kdo se zajímá o vytápěcí techniku v rozsahu výkonu od 405 do 2000 kW, získá veškeré důležité informace v části Nízkoteplotní plynové kotle.

Plyonvé kotle Viessmann

Plynové vytápění – efektivita využití zdrojů s kondenzační technikou
 

Plynové kondenzační kotle odebírají téměř úplně teplo obsažené ve spalinách a přeměňují ho dodatečně na vytápěcí teplo. K tomu jsou kondenzační kotle Viessmann vybaveny výměníky tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli, které spaliny před odvodem do komína vychlazují natolik, že vodní pára, která je v nich obsažena cíleně kondenzuje a uvolněné teplo se dodatečně přenáší do topného systému.


Výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli v kombinaci s plynovým hořákem MatriX jsou zárukou vysoké energetické účinnosti a dlouhodobě vysokého komfortu tepla. Tato technika navíc šetří náklady na vytápění a nekompromisně minimalizuje emise škodlivin.
 

Plynové vytápění s kondenzační technikou

Plynové kotle Viessmann s kondenzační technikou přeměňují až 98 % použité energie na teplo. Většina topných systémů bez kondenzační techniky například plynové nízkoteplotní kotle zvládnou za stejných podmínek asi 87 %.

A tak funguje kondenzační technika: spalinám se kondenzací obsažené vodní páry ještě dodatečně odebírá teplo. Umožňuje to mimo jiné výměník tepla Inox-Radial vyvinutý firmou Viessmann, který je zabudován do nástěnných plynových kotlů. Dále se takto získané teplo zase přivádí do topného systému. To zvyšuje účinnost, snižuje náklady na vytápění a snižuje zatížení životního prostředí. Jak tento proces vypadá podrobně a které komponenty jsou důležité, vysvětluje část Jak funguje kondenzační kotel.

Brennwerttechnik.png

Perspektivní topná technika chrání přírodní zdroje

Viessmann zabudoval do svých plynových kotlů budoucnost: díky regulaci spalování se plynové kondenzační kotle automaticky nastavují na různé druhy plynů – včetně přimíchání bioplynu či vodíku. Tím splňují topné systémy trvale požadavky po topných technologiích, které chrání přírodní zdroje. Pro volbu plynového topení mluví i to, že se nemusí v domě vytvářet předem zásoby energie. Pro provoz plynového topení je potřeba pouze plynová přípojka. Kompaktní plynové kondenzační kotle například jsou úsporné co do potřeby místa a dají se rychle a snadno instalovat v technické místnoti domu nebo ve sklepě. Odtud dodávají spolehlivě potřebné teplo do všech místností.

solar-flachkollektor-1-2.jpg

Plynové topení se solární technikou využívá bezplatnou energii slunce

Každé nové plynové topení by se dnes mělo kombinovat i se slunečními kolektory k využití bezplatné energie slunce. To snižuje trvale náklady na vytápění a chrání navíc životní prostředí. Protože v tomto bivalentním provozu přebírá solární technika přípravu teplé vody a může v často takřka úplně nahradit vlastní topné zařízení. Dojde-li ke špičkovému zatížení, jednoduše se zapne stávající plynový kotel. Potřeba tepla se tímto způsobem vždy pokryje – a to mimořádně čistě a účinně. Všechny kotle od firmy Viessmann jsou již navrženy pro bivalentní provoz se solární technikou.

Systémová technika Viessmann zaručuje optimální souhru všech komponentů až po komfortní regulaci – i přes aplikaci přes internet, která splní každý požadavek.


Plynové kotle Plynové kotle

Program plynových kotlů firmy Viessmann splní každý požadavek na efektivní a úsporné vytápění. Poradíme vám, jak vybrat plynový kotel pro vaši domácnost. 

> Měli byste vědět