Vitocal 100-S

Splitové tepelné čerpadlo a cenově atraktivní zdroj energie při zachování vysoké kvality produktů Viessmann a vysoké účinnosti zařízení.

 

Profitujte z těchto výhod
 

  • Vysoce spolehlivé tepelné čerpadlo za příznivou cenu
  • Flexibilní instalace venkovní jednotky (možnost postavení nebo zavěšení na stěnu)
  • Reverzní provedení umožňuje vytápění a chlazení (varianta AC)
  • Regulace Vitotronic s mimořádně jednoduchou obsluhou, srozumitelným textem a grafickým displejem
  • Možnost připojení k internetu přes modul Vitoconnect 100 (příslušenství) pro obsluhu a servis přes aplikace Viessmann
  • Optimalizované využití vlastní vyrobené elektrické energie pocházející z fotovoltaických zařízení
  • Možnost získání rozšířené komplexní 5leté záruky Viessmann
  • Tepelné čerpadlo splňuje požadavky pro státní dotační programy
  • Třída energetické účinnosti*: A++ / A+
*Třída energetické účinnosti podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C)
Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 100-S

Z čeho se Vitocal 100-S skládá?

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda se skládá ze dvou oddělených jednotek: venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu přes výparník pomocí chladiva, teplo je vedeno do kompresoru, kde se silně stlačí a zahřeje na teplotu potřebnou k vytápění. Potrubím je teplo vedeno do vnitřní jednotky a tam odevzdáno prostřednictvím kondenzátoru do topné soustavy.

Vnitřní jednotka je již z výroby vybavena všemi hydraulickými komponenty, jako jsou trojcestný přepínací ventil, čerpadlo sekundárního okruhu a regulace tepelného čerpadla.

Kompaktní konstrukce splitového tepelného čerpadla pro flexibilní a prostorově úspornou instalaci

Díky svým kompaktním rozměrům může být vnitřní jednotka instalována jako jakýkoli jiný topný systém ve sklepě nebo v technické místnosti v domě. Již z výroby je jednotka vybavena všemi potřebnými komponenty. Venkovní jednotka může být namontována na vnější stěně budovy nebo může být volně umístěna ve vnějším prostoru.

Funkční vybavení splňuje naše standardní požadavky na vysokou kvalitu a spolehlivost

Vitocal 100-S se vyrábí v několika variantách pro různé požadavky. Buď jako topný systém pro vytápění místností a přípravu teplé vody nebo navíc s chladící funkcí "aktivní chlazení" pro příjemnou teplotu v místnosti v letních měsících a v neposlední řadě s vestavěným průtokovým ohřívačem topné vody.

Energeticky úsporná technologie – určeno pro provoz s vlastní vyrobenou elektřinou

Elektrické komponenty pracují mimořádně úsporně. Vysoká účinnost oběhového čerpadla pro sekundární okruh je standardní. Při částečném provozním zatížení se kompresor modulovaného způsobu provozu svým výkonem vždy přizpůsobuje aktuální potřebě tepla, čímž je udržována požadovaná teplota vytápění a chlazení, jakož i teplota vody. V kombinaci s fotovoltaickým zařízením může být pro provoz tepelného čerpadla použita vlastní vyrobená elektřina.

Komfortní ovládání přes internet

Bezdrátovým Wi-Fi připojením pomocí volitelného modulu Vitoconnect 100 je možno tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda ovládat přes internet. Pomocí aplikace Vitotrol Plus je možno mnoho funkcí jako je regulace teploty při úsporném režimu nebo režim "Párty" s vyhřátím místnosti před akcí regulovat pomocí chytrého telefonu.

Ideální pro bivalentní provoz

V průběhu modernizace je splitové tepelné čerpadlo velmi vhodné pro efektivní bivalentní provoz. Zde zůstává stávající zařízení dále v provozu pro pokrytí špičkových zatížení při obzvlášť nízkých teplotách.

Produktový řez Vnitřní jednotka

Přehled

Jmenovitý tepelný výkon (kW)
4,0 až 16,0 kW
Výkonové číslo COP neboli faktor výkonnosti systému tepelného čerpadla v režimu vytápění
4,4 až 4,8 (vzduch 7 °C/voda 35 °C) a 3,3 až 3,5 (vzduch 2 °C/voda 35 °C)
Třída energetické účinnosti
energieeffizienklasse.png
Třída energetické účinnosti*: A++ / A+ | *podle nařízení EU číslo 811/2013 pro topení, průměrné klimatické poměry, použití nízké teploty (35 °C) / střední teploty (55 °C)
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png
rodinný dům, novostavba a modernizace, bivalentní systémy
Ovládání
Einfaches RGB
Regulace Vitotronic 200 se srozumitelným textem a grafickým displejem, ovládání je možné pomocí aplikace Vitotrol
Příprava teplé vody
Vyžaduje se dodatečný zásobníkový ohřívač vody pro vysoký komfort teplé vody.
Další charakteristiky
Flexibilní instalace venkovní jednotky (možnost postavení nebo zavěšení na stěnu). Komfort díky reverznímu provedení s možností vytápění a chlazení.
Produktový řez Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 100-S vzduch/voda