Zásobníky na teplou vodu Vitocell

Při spotřebě teplé vody se od sebe domácnosti liší počtem členů rodiny a rozdílnými nároky při sprchování a koupání. Například pokud odcházejí ráno najednou do práce nebo do školy tři členové rodiny, musí být během krátké doby k dispozici dostatek teplé vody na sprchování.

Ten, kdo se rád pravidelně koupe, si také přeje dost teplé vody k naplnění vany. Zásobník teplé vody by měl ohřívat dostatek vody i v bytových domech, kdy je teplá voda potřeba najednou na více místech v domě.

Zásobníkové ohřívače vody Vitocell splňují tento požadavek po všech stránkách. V každém případě se pro úsporu energie doporučuje instalace solárního zařízení k téměř bezplatnému ohřevu vody.

Zásobníkové ohřívače TUV

Dvě třídy energetické účinnosti

Standardně dosahuje většina zásobníkových ohřívačů vody, které mají povinně označeny objem (do 500 litrů), třídu energetické účinnosti B. Alternativně se lze u vybraných typů zásobníků rozhodnout mezi třídou energetické účinnosti A nebo B. Zásobníky třídy A jsou zatepleny dodatečným vakuovým panelem. Ten snižují tepelné ztráty a tím i náklady na energii.

Zásobníky vody na principu průtokového ohřívače

Kromě centrálního a decentálního ohřevu pitné vody lze použít i modul na den čerstvou vodu Vitotrans 353. Tyto moduly představují doplnění k akumulačním zásobníkům topné vody produktové řady Vitocell. Ohřev spotřební vody se přitom realizuje komfortně a hygienicky na principu průtokového ohřívače. Ukládání pitné vody se nerealizuje. Místo toho se čerstvá voda ohřívá energií z akumulačního zásobníku topné vody na požadovanou úroveň teploty. Přitom se dají akumulační zásobníky topné vody vždy kombinovat s nejrůznějšími systémy. 

Obrázek ukazuje ohřívač vody v kombinaci s olejovým kotlem

Viessmann Vitocell ke zvýšení účinnosti

Připojení zásobníku teplé vody ke stávajícímu topnému zařízení je vhodné z hospodářských a ekologických technických důvodů. Protože teplo se prostřednictvím solárních termických systémů vyrábí z levné sluneční energie, nemusí se proto spalovat žádná (fosilní) paliva, což uleví přírodě. Ať už pro bivalentní provoz s klasickým kotlem nebo se solárním termickým systémem: jako kompletní dodavatel má Viessmann vhodný teplovodní ohřívač pro každý požadavek.

Zásobníky teplé vody v různých provedeních 

Zásobníky teplé vody od firmy Viessmann se vyznačují vysokou účinností, různorodostí a
snadnou montáží. A existují v různých provedeních:

●  stacionární zásobníky teplé vody (Vitocell 100-L, Vitocell 100-V a Vitocell 300-V)
●  ležaté zásobníky teplé vody (Vitocell 100-H a Vitocell 300-H)
●  podstavné zásobníky teplé vody (Vitocell 100-W)

Obsah zásobníku přitom stačí podle modelu od 120 do 1000 litrů. Tak se zásobníky teplé vody Viessmann hodí nejen pro použití v rodinných domech, ale i v budovách s vysokou potřebou vody.

Designové bivalentní zásobníky teplé vody pro solární zařízení

Bivalentní zásobník teplé vody je neodmyslitelným komponentem solárního termického systému. Přijme ze zařízení vyrobené teplo a přenáší ho do vody. Bivalentní zásobníky teplé vody od firmy Viessmann mají vždy dvě oddělené topné spirály. Vodu tak ohřívají:

  • přes solárni systém
  • přes kotel

Tím se vždy zajišťuje požadovaná teplotní úroveň. Zásobníky jsou volitelně z oceli s vrstvou smaltu Ceraprotect (Vitocell 100-V, Vitocell 100-W, Vitocell 100-B, Vitocell 100-U) nebo nerezové ušlechtilé oceli  (Vitocell 300-V, Vitocell 300-H, Vitocell 300-B).

Akumulační zásobníky topné vody Vitocell

Akumulační zásobník topné vody má za úkol, meziukládat přebytečnou energii vyrobenou topným zařízením a teprve v případě potřeby ji odevzdat do topného systému. S uloženou energií se dají ohřát topné okruhy nebo pitná voda. Akumulační zásobníky topné vody jako Vitocell 120-E nebo Vitocell 140-E jsou již ze závodu připraveny pro bivalentní provoz s tepelným čerpadlem popř. solárním systémem. Zásobníky pojmou až 2.000 litrů.