Zásobníky no vodu Vitocell – Komfort teplé vody pro každou domácnost

Při spotřebě teplé vody se od sebe domácnosti liší počtem členů rodiny a rozdílnými nároky při sprchování a koupání. Například pokud odcházejí ráno najednou do práce nebo do školy tři členové rodiny, musí být během krátké doby k dispozici dostatek teplé vody na sprchování.

Ten, kdo se rád pravidelně koupe, si také přeje dost teplé vody k naplnění vany. Zásobník teplé vody by měl ohřívat dostatek vody i v bytových domech, kdy je teplá voda potřeba najednou na více místech v domě.

Zásobníkové ohřívače vody Vitocell splňují tento požadavek po všech stránkách. V každém případě se pro úsporu energie doporučuje instalace solárního zařízení k téměř bezplatnému ohřevu vody.

Zásobníkové ohřívače TUV

Dvě třídy energetické účinnosti

Standardně dosahuje většina zásobníkových ohřívačů vody, které mají povinně označeny objem (do 500 litrů), třídu energetické účinnosti B. Alternativně se lze u vybraných typů zásobníků rozhodnout mezi třídou energetické účinnosti A nebo B. Zásobníky třídy A jsou zatepleny dodatečným vakuovým panelem. Ten snižují tepelné ztráty a tím i náklady na energii.