Parní kotle

Parní kotle pro hospodárné zásobování párou

Energeticky úsporná příprava páry s nízkým obsahem škodlivin a vysoká spolehlivost provozu a použitelnost zařízení představují důležité požadavky na průmyslová zařízení. Pro koncepci kotelny je třeba zachytit individuální požadavky podle potřeby zákazníka, tím lze realizovat systémová řešení na míru.

To vyžaduje kompetentní poradenství, obsáhlou nabídku služeb a parní kotle, které se svými znaky provedení umožňují hospodárnou a progresivní výrobu páry.

Velké kotle Vitomax poskytují na základě své konstrukce a vybavení nejlepší předpoklady pro splnění individuálních požadavků zákazníka v širokém spektru oblastí použití. Mnoho konstrukčních detailů provedení parních kotlů Vitomax a dlouhodobé zkušenosti při výstavbě velkých a průmyslových kotlů zajišťují vysokou kvalitu, vysokou spolehlivost provozu a dlouhou dobu užívání.

Odborníci na techniku velkých kotlů a jejich partneři vypracují přímo na místě spolu s Vámi na základě vašeho projektu hospodárné a progresivní řešení. Navržení podle směrnice o tlakových zařízeních popř. předpisů specifických pro danou zemi zohledňuje požadavky a bezpečnostní předpisy pro všechny díly vybavení. Od prvního navržení až po uvedení do provozu.

Abgestimmte Systemtechnik für Viessmann Dampfkessel

Sladěná systémová technika

Technika velkých kotlů Viessmann představuje dokonale sladěnou systémovou techniku. K ní patří:

●  Řídicí/kontrolní zařízení
●  Měřicí/regulační technika
●  Topná zařízení se zásobováním paliva
●  Úprava vody
●  Zásobníky napájecí vody s termickým odplyněním  
●  Potrubní systémy a spalovací zařízení
●  Systémy se zpětným získáváním tepla
●  Analytika vody

Parní kotel icons-gas-oel-25x25.png

Energeticky úsporná a nízkoemisní výroba páry a vysokou provozní spolehlivostí a dostupností systémů, jsou základními požadavky na výrobny a průmyslová zařízení. U kotelen na míru je nutné do plánu zahrnout veškeré požadavky, aby bylo možné poskytnout individuální systémové řešení. To vyžaduje odborné poradenství, komplexní nabídku služeb a parní kotel / generátor, které svými vlastnostmi umožňují ekonomickou a trvalou výrobu páry.