Vyžádat bezplatné poradenství
Vitomax HS

Středotlaký parní kotel

Středotlaké parní kotle o výkonu od 0,5 do 31,5 t/h.

Výstupní rozsah: 0,5 až 31,5 t/h
Vysoká účinnost přes 95,5 %
H2 ready 100 %
Široká nabídka paliv

Váš místní obchodní partner Viessmann vám poskytne individuální poradenství.

Najděte si obchodního partnera
Středotlaký parní kotel

Výstupní rozsah: 0,5 až 31,5 t/h

Vysoká účinnost

S více než 95,5 %

H2 ready

Provoz s až 100 % vodíku

Široká nabídka paliv

například vodík, zemní plyn, topný olej, těžký topný olej, bioplyny, biooleje a mnoho dalších.

Přesně dimenzovaná parní komora

Při nízkém zatížení (bez nasávání vody)

Úrovně tlaku

0,5 až 30 barů

Integrovaný přehřívák

Pro vysokou kvalitu páry

Rohové stojany uspořádané ve dvojicích

Snižuje napětí v kotli

Optimální geometrie plamenné trubice

Pro čisté spalování

Nejdelší možné intervaly kontrol a snadná údržba

Díky dostatečnému počtu kontrolních a přístupových otvorů

Pro použití ve zpracovatelském průmyslu

Lze použít v široké škále průmyslových odvětví

Vitomax HS – ideální pro průmyslové použití

Parní kotel Vitomax HS splňuje požadavky kategorie IV směrnice 97/23/ES o tlakových zařízeních s přípustným provozním tlakem 6 až 30 barů. Používá se ve výrobních odvětvích, jako je potravinářství, výroba hnojiv, stavebních materiálů, papíru, nápojů, chemický a farmaceutický průmysl, nemocnice a rafinérie, kde se pára používá jako procesní, hnací nebo reakční médium.

Vodík až do 100 %

V chemických provozech, jako je výroba chlóru a další průmyslové procesy, se většina plynného vodíku nevyužívá a uvolňuje se do atmosféry. Kotle Vitomax, které mohou s vhodným hořákem pracovat na 100 procent vodíku, nabízejí nákladově efektivní a účinné řešení.  S instalovaným výkonem kotle 1 MW se tak lze ročně vyhnout > 400 tunám emisí CO₂.

Vlastnosti produktu

Středotlaké parní kotle Vitomax HS splňují všechny zákonné požadavky na čisté spalování. Účinnost těchto kotlů s ekonomizérem je více než 95,5 %, a to i při 100 % zatížení.

Bez ohledu na použité palivo dodává kotel Vitomax HS výkon až 31,5 tuny páry za hodinu. Je speciálně navržen pro výrobní průmysl, kde je potřeba pára nepřetržitě. Díky velkému výparníku s integrovaným sušičem páry je klíčovou vlastností vysoká kvalita páry s nízkou zbytkovou vlhkostí. Vitomax HS lze velmi flexibilně provozovat na lehký nebo těžký topný olej, bioolej nebo dokonce (bio)zemní plyn.

U volitelného inovativního vstupu hořáku do kotlů Vitomax se nepoužívá žádný beton. To znamená, že je chlazený vodou a nevyžaduje opotřebení a údržbu, čímž se eliminuje nutnost výměny během životnosti kotle. Vodní chlazení zaručuje konstantní teplotu na hlavě hořáku – nedochází k jinak obvyklému odrazu od žáruvzdorné vyzdívky (který způsobuje tepelnou tvorbu NOx).

Vstupní místo hořáku a zadní komora zpětného toku spalin kotle Vitomax HS jsou chlazeny vodou. Energie spalin se proto využívá výhradně pro výrobu páry.

Všechny středotlaké parní kotle Vitomax HS jsou vhodné pro spalování až 100 % vodíku, pokud jsou splněny naše podmínky pro použití H2.

Vzdálenost mezi jednotlivými kouřovými trubkami, stejně jako vzdálenost mezi kouřovými trubkami a pláštěm kotle a plamencovou trubkou, odpovídá zákonným požadavkům. Střižná síla na čelech kotle způsobená rozdílnou lineární roztažností kouřových trubek a plamenové trubky je proto velmi nízká. Tato konstrukce zaručuje dlouhou životnost kotle Vitomax HS.

Pro mimořádně snadný servis a údržbu je kotel Vitomax HS, stejně jako všechny ostatní kotle Vitomax, vybaven dostatečným počtem revizních a přístupových otvorů pro provádění důležitých kontrol uvnitř kotle. Díky tomu dosahují vysokotlaké parní kotle Vitomax nejdelších možných kontrolních intervalů. Snadno otevíratelná dvířka kotle a čisticí dvířka na konci kotle rovněž zajišťují jednoduchou údržbu a přispívají k nízkým provozním nákladům.

 • Vodík až do 100 %: srovnatelné hodnoty NOx jako u topného oleje/zemního plynu.
 • Topný olej (EL), emise NOx (< 150 mg/m3 spalin)
 • Těžký topný olej, Mazut 100
 • Zemní plyn, emise NOx (možné < 70 mg/m3 spalin)
 • A mnoho dalších, např. bioplyny/biolíh nebo živočišné tuky.
 • Potravinářský průmysl
 • Průmysl hnojiv
 • Průmysl stavebních materiálů
 • Papírenský průmysl
 • Nápojový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Nemocnice
 • Rafinérie

Produktový řez*

* Průřez výrobku je pouze ukázkou toho, jak může vypadat vysokotlaký parní kotel Vitomax HS. Odchylky jsou možné v závislosti na individuální objednávce.

Modularita – varianty na úrovni zařízení

 1. Vstupní bod hořáku:
  a) s obložením (standardně)
  b) s vodním chlazením - bezúdržbový/odolný proti opotřebení (volitelně)
 2. Kryt kotle:
  a) Bez krytu kotle / kruhová izolace (standardně)
  b) Kryt kotle s nájezdem připravený pro montáž na plošinu (volitelně).
 3. Modulární ovládací plošina (volitelně - pouze ve spojení s pochozím krytem kotle)
 4. Podpěra kotle:
  a) Příčné desky (standardně < 14t hmotnosti kotle)
  b) Příčné desky s podélnými I-nosníky (volitelně < 14t hmotnosti kotle / standardně > 14t hmotnosti kotle
  c) Provedení s plnými I-nosníky (volitelně)
 5. Sběrač spalin s vývodem dozadu: Kruhové provedení (standard)
 6. Integrovaný výměník tepla a sběrač spalin:
  a) Integrovaný výměník tepla se sběračem spalin a vývodem dozadu (volitelné provedení)
  b) Integrovaný výměník tepla se sběračem spalin a vývodem nahoru (volitelné provedení)
  c) Sběrače spalin s vývodem vlevo nebo vpravo jsou také volitelné provedení
 7. Přední reverzní komora s modulem přehříváku (volitelně)
Užitečné odkazy