Vyžádat bezplatné poradenství
Vitomax RW

Spalinové kotle pro výrobu teplé vody

Tento kotel na odpadní teplo vyrábí horkou vodu pomocí horkých spalin ze spalovacích procesů.

Využití procesního a odpadního tepla
Snížení provozních nákladů
Flexibilní aplikace
H2 ready 100 %

Váš místní obchodní partner Viessmann vám poskytne individuální poradenství.

Najděte si obchodního partnera
Využití procesního a odpadního tepla

Jako "odpadní produkt" z průmyslových procesů nebo horkých spalin

Snížení provozních nákladů

Úspora fosilních paliv

Flexibilní aplikace

Díky individuálnímu designu

H2 ready

Provoz s až 100 % vodíku

Kotel na odpadní teplo Vitomax RW pro výrobu teplé vody

Kotle Viessmann na odpadní teplo jsou konstruovány na principu plamenná trubka:kouřová trubka. Horké spaliny jsou vedeny svazky trubek, kde se teplo předává vodě uvnitř kotlového tělesa.

Pro minimalizaci ztrát vyzařování je tento kotel na odpadní teplo vybaven tepelnou izolací a kovovým pláštěm. Stejně jako u všech kotlů Vitomax rozkládá podpěra kotle zátěž rovnoměrně na velkou plochu podlahy.

Vodík až do 100 %

V chemických provozech, jako je výroba chlóru a další průmyslové procesy, se většina plynného vodíku nevyužívá a uvolňuje se do atmosféry. Kotle Vitomax, které mohou s vhodným hořákem pracovat na 100 procent vodíku, nabízejí nákladově efektivní a účinné řešení.  S instalovaným výkonem kotle 1 MW se tak lze ročně vyhnout > 400 tunám emisí CO₂.

Jak fungují spalinové kotle na odpadní teplo

Kotle na odpadní teplo využívají teplo ze spalin vznikajících při spalovacích procesech nebo horký odpadní vzduch z průmyslových procesů k výrobě teplé vody.

S přídavným spalováním nebo bez něj

Kotle na odpadní teplo bez pomocného spalovacího zařízení využívají k výrobě teplé vody pouze spaliny/spalinový vzduch. Kotle na odpadní teplo se spalovacím zařízením jsou běžné kotle s hořákem a využitím odpadního tepla.

Volbu provedení určují specifické požadavky zákazníka.

Kotel na odpadní teplo s přídavným spalováním

Konvenční kotel Vitomax LW / Vitomax HW s přídavným spalováním odpadního tepla.

Všechny kotle Vitomax RW se spalováním jsou vhodné pro spalování až 100 % vodíku při dodržení našich všeobecných podmínek pro použití H2.

Užitečné odkazy