Vyžádat bezplatné poradenství
Vitomax LW

Středotlaký teplovodní kotel

Výstupní rozsah: 0,65 až 22,0 MW

Výstupní rozsah: 0,65 až 22,0 MW
Vysoká účinnost přes 95,5 %
H2 ready 100 %
Široká nabídka paliv

Váš místní obchodní partner Viessmann vám poskytne individuální poradenství.

Najděte si obchodního partnera
Středotlaký teplovodní kotel

Výstupní rozsah: 0,65 až 22,0 MW

Vysoká účinnost

S více než 95,5 %

H2 ready

Provoz s až 100 % vodíku

Široká nabídka paliv

například vodík, zemní plyn, topný olej, těžký topný olej, bioplyny, biooleje a mnoho dalších.

Provozní tlak

6, 10, 16 barů

Rohové vspěry uspořádané ve dvojicích

Snižuje napětí v kotli

Optimální geometrie plamenné trubice

Pro čisté spalování

Nejdelší možné intervaly kontrol a snadná údržba

Díky dostatečnému počtu kontrolních a přístupových otvorů

Pro použití ve zpracovatelském průmyslu

Lze použít v široké škále průmyslových odvětví

Středotlaké teplovodní kotle Vitomax LW od 0,65 do 22,0 MW pro komerční použití

Vodík až do 100 %

V chemických provozech, jako je výroba chlóru a další průmyslové procesy, se většina plynného vodíku nevyužívá a uvolňuje se do atmosféry. Kotle Vitomax, které mohou s vhodným hořákem pracovat na 100 procent vodíku, nabízejí nákladově efektivní a účinné řešení.  S instalovaným výkonem kotle 1 MW se tak lze ročně vyhnout > 400 tunám emisí CO₂.

Vlastnosti produktu

Energeticky účinná a čistá dodávka tepla spolu s vysokou provozní spolehlivostí a provozuschopností zařízení jsou základními požadavky na teplárny ve velkých budovách a průmyslových závodech. Vitomax LW jsou středotlaké teplovodní kotle pro průtokové teploty ≤ 110 °C a přípustný provozní tlak 6, 10 nebo 16 barů.

Třítahový kotel se vyznačuje nízkým zatížením spalovací komory, čistým spalováním a nízkými emisemi oxidů dusíku. V plynovém provozu mají nízkoemisní řady emise NOx nižší než 70 mg/Nm3; v olejovém provozu jsou nižší než 150 mg/Nm3.

Prostorově úsporná konstrukce s nízkým namáháním zajišťuje dobrou přirozenou cirkulaci a spolehlivý přenos tepla. Stejně jako u kotlů Vitomax HW nejsou nutná další kotlová čerpadla, což výrazně zjednodušuje hydraulické zapojení. Optimální konstrukce topné plochy a kouřovodu zajišťuje nízký pokles tlaku na straně horkého plynu.

Všechny středotlaké teplovodní kotle Vitomax LW jsou vhodné pro spalování až 100 % vodíku, pokud splňují naše rámcové podmínky pro použití H2.

Nová topná centra pro průmyslové a obchodní podniky musí být často připravena k provozu v krátkém čase, aby byla schopna dodávat teplo podle plánu. To platí zejména v případě restrukturalizace nebo modernizace, kdy se systém vyměňuje za probíhajícího provozu. V takovém případě se provozovatel systému může spolehnout na osvědčenou a spolehlivou techniku Viessmann.

Středotlaký teplovodní kotel Vitomax LW nabízí v průmyslových kotelnách vysokou úroveň spolehlivosti plánování a výpočtu. Kromě toho, že zaručuje nejvyšší kvalitu a flexibilitu, jsou všechny komponenty spolehlivě sladěny. Například prostřednictvím předmontovaných bezpečnostních zařízení pro maximální teploty 110 °C. K příslušenství patří výměníky tepla spaliny/voda pro použití v nekondenzační a kondenzační technologii, které zvyšují účinnost kotle na více než 95,5 %. K dispozici jsou také komponenty pro zvyšování teploty zpátečky, udržování tlaku a kouřovody.

V nepřetržitém provozu jsou teplovodní kotle Vitomax vysoce hodnoceny, protože se snadno obsluhují díky vstupnímu místu hořáku odolnému proti opotřebení a chlazenému vodou a zadní vratné komoře bez žáruvzdorných vyzdívek, které jsou k dispozici na vyžádání. Odpadá tak nutnost sušení žáruvzdorné vyzdívky, což výrazně zkracuje dobu uvedení do provozu a servisu. Nosný kryt kotle zjednodušuje instalaci a údržbu a chrání tepelnou izolaci před poškozením.

 • Vodík až do 100 %: srovnatelné hodnoty NOx jako u topného oleje/zemního plynu.
 • Topný olej (EL), emise NOx (< 150 mg/m3 spalin)
 • Těžký topný olej, Mazut 100
 • Zemní plyn, emise NOx (možné < 70 mg/m3 spalin)
 • A mnoho dalších, např. bioplyny/biolíh nebo živočišné tuky.
 • Potravinářský průmysl
 • Průmysl hnojiv
 • Průmysl stavebních materiálů
 • Papírenský průmysl
 • Nápojový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Nemocnice
 • Rafinérie
 • Místní a dálkové tepelné sítě

Vzorové schéma; skutečný kotel se může lišit v závislosti na objednávce.

Modularita – varianty na úrovni zařízení

 1. Vstupní bod hořáku:
  a) s obložením (standardně)
  b) s vodním chlazením - bezúdržbový/odolný proti opotřebení (volitelně)
 2. Kryt kotle:
  a) Bez krytu kotle / kruhová izolace (standardně)
  b) Kryt kotle s nájezdem připravený pro montáž na plošinu (volitelně).
 3. Modulární ovládací plošina (volitelně – pouze ve spojení s pochozím krytem kotle)
 4. Podpěra kotle:
  a) Příčné desky (standardně < 14t hmotnosti kotle)
  b) Příčné desky s podélnými I-nosníky (volitelně < 14t hmotnosti kotle / standardně > 14t hmotnosti kotle
  c) Provedení s plnými I-nosníky (volitelně)
 5. Sběrač spalin s vývodem dozadu:
  a) Kulaté provedení (standardně)
  b) Obdélníkové provedení (volitelně).
 6. Integrovaný výměník tepla a sběrač spalin:
  a) Nekondenzační výměník tepla (volitelná výbava)
  b) Kondenzační výměník tepla (volitelná výbava)
  c) Sběrač spalin s kulatým výstupem – možnost kombinace nekondenzačního a kondenzačního provedení.
Užitečné odkazy