Vyžádat bezplatné poradenství
Vitomax HW-EH

Hybridní horkovodní kotel

S potěšením vám představujeme hybridní kotel pro průmyslové použití, který je kombinací standardního kotle s pláštěm a elektrického přírubového ohřívače.

Výstupní rozsah: 0,78 až 20,7 MW
H2 ready
Kompenzace špičkového zatížení
Snížení emisí spalin

Váš místní obchodní partner Viessmann vám poskytne individuální poradenství.

Najděte si obchodního partnera
Optimalizovaný proces spouštění

Pomocí elektřiny

H2 ready

Umožňuje proporcionální využití vodíku

Kompenzace špiček zatížení a větší normální rozsah

Zajištění lepšího řízení v případě částečného snížení zatížení.

Snížení emisí spalin

Z COx nebo NOx

Vyšší účinnost

V porovnání s modely, které fungují pouze na fosilní paliva.

Snížení spotřeby fosilních paliv

Tím se snižují celkové náklady na provoz

Vysoká bezpečnost dodávek

Pokud fosilní zdroje energie selžou

Rychlá dostupnost tepelné energie

Elektrickým udržováním tepla

Snadné udržení tepla

Tím se vyhnete zbytečnému cyklování hořáků.

Hybridní kotel Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH

Vitomax HW-EH / LW-EH: hybridní kotle pro průmyslovou výrobu teplé vody

S horkovodními (HW-EH) a teplovodními (LW-EH) kotli Viessmann Vitomax můžete přispět k energetické transformaci. Hybridní kotle totiž kromě fosilních paliv částečně využívají k výrobě tepla i elektřinu. Princip "power-to-heat" umožňuje hospodárné využívání zdrojů a zároveň snižuje emise spalin při výrobě teplé vody. Bezproblémově na sebe navazující komponenty systémových řešení Viessmann navíc zajišťují spolehlivý provoz.

Čím se liší hotkovodní a teplovodní kotle?

Důležitou vlastností horkovodních a teplodních kotlů Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH je hybridní provozní režim tlakovzdušných hořáků a elektrických topných patron. Na základě toho nabízejí vyšší účinnost než srovnatelné modely využívající pouze fosilní paliva. To má ekologické i ekonomické výhody. Nižší spotřeba šetří omezené zdroje a snižuje emise oxidu uhličitého a oxidů dusíku. Zatímco druhý jmenovaný faktor má pozitivní dopad na uhlíkovou stopu společnosti i na poplatky za emise, nižší spotřeba fosilních zdrojů energie aktivně snižuje provozní náklady. To platí i pro využívání levné elektřiny, kterou lze v době výrobních špiček odebírat z rozvodné sítě nebo si ji podnik pomocí vhodné technologie sám vyrobí. Provoz založený na elektřině přispívá k vysoké bezpečnosti dodávek: v případě výpadku fosilních zdrojů energie lze tento výpadek úměrně překlenout. Tímto způsobem lze omezit přerušení technologických toků.

Využívání alternativních paliv

Další úspory fosilních zdrojů je možné dosáhnout využitím biogenních paliv a vodíku. To proto, že hybridní kotle Vitomax HW-EH / LW-EH jsou stoprocentně připraveny na H2 a umožňují provoz s kapalnými i plynnými biogenními zdroji energie.

Optimalizovaný provoz hybridních kotlů Vitomax HW-EH / LW-EH

Elektrická energie se využívá k optimalizaci procesu uvádění do provozu. Díky tomu je možné zabránit poklesu spalin pod rosný bod. Po dosažení provozního stavu se kotel přepne na primární palivo nebo se toto zapne. To umožňuje i použití zdrojů energie, které mají nízký rosný bod spalin nebo jejichž kondenzátní složky by byly škodlivé. Zvýšený normální rozsah a kompenzace špiček zatížení umožňují také zajistit lepší řízení v případě částečného snížení zatížení. Elektrická akumulace tepla hybridních kotlů Vitomax HW-EH / LW-EH nabízí výhody při používání. Kromě rychlé dostupnosti tepelné energie zabraňuje retence tepla zbytečnému cyklování hořáků. To zabraňuje opotřebení, přispívá k delší životnosti komponent a snižuje náklady.

Technické údaje

  • Výkony: 0,78 až 20,7 MW
  • Poměr spalování a elektřiny: ~ 5:1
  • Vyšší výkony a tlaky na vyžádání

Topné patrony umožňují efektivní využití elektrické energie

Hybridní kotle Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH mají až dvě topné patrony, které přeměňují elektřinu na teplo. To následně slouží k výrobě teplé vody. Topné patrony jsou "přírubové" a ke kotli se připojují pomocí konektoru. V závislosti na požadavcích je hloubka ponoru až 4,5 metru. Tloušťka stěny až 2,1 milimetru zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému namáhání.

Zaslat poptávku na hybridní kotle Vitomax HW-EH / LW-EH

Hybridní kotle Viessmann Vitomax umožňují klimaticky šetrnou a hospodárnou přípravu teplé vody pro průmyslové oblasti použití. Naši odborníci vám rádi zodpoví všechny vaše dotazy a projdou s vámi požadavky vašeho projektu. Společně najdete ten správný systém - a to i v případě speciálního řešení specifického pro daný projekt.

Užitečné odkazy