Fotovoltaická elektrárna šetří peníze

Solárních panelů na rodinných domech v České republice neustále přibývá. Realizace fotovoltaiky je sice poměrně nákladná, ale ve výsledku vám může ušetřit i nemalé peníze a hlavně díky ní snížíte svou závislost na dodavatelích energií. S dotací se vám navíc může urychlit i návratnost vaší investice, a to až o 7 let.

Kromě ekonomického hlediska je tu také hledisko ekologické. Solární elektrárny využívají obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie, neprodukují žádné zplodiny a vyrábějí energii přímo v místě její spotřeby. Jsou velmi tiché a nenáročné na údržbu.

Dotace na fotovoltaiku 2023

Dotace na solární panely můžete čerpat v rámci programu Nová zelená úsporám, spravovaného Státním fondem životního prostředí, který se zaměřuje na podporu úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podmínky dotace na fotovoltaiku

U tohoto druhu dotací se neřeší výše vašeho příjmu. Žadatelem o dotaci na fotovoltaiku může být:

  • majitel
  • stavebník
  • nabyvatel rodinného domu, ve kterém by mělo být fotovoltaické zařízení instalováno
  • nově i majitel rekreačních objektů, které jsou užívány k trvalému bydlení (min. 2 roky)

Trvalé bydlení v rekreačním objektu můžete prokázat například tím, že máte v OP uvedenou trvalou adresu chalupy.

Podmínkou žádosti o dotaci na fotovoltaiku je, že se dotace poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy a žadatel také nesmí mít žádnou jinou aktivní žádost o vyplacení podpory z programu Nová zelená úsporám.

Další podmínkou je, že vyrobenou elektřinu využijete pouze pro vlastní spotřebu. Nesmíte ji tedy prodávat do sítě. Nově ale můžete podporu využít i na ostrovní fotovoltaické systémy, které nejsou připojené k síti.

Jaká může být velikost fotovoltaické elektrárny?

Výši dotace limituje pouze výkon, nikoli velikost solární elektrárny. Na svoji střechu tedy můžete nainstalovat neomezený počet solárních panelů.

Jaké baterie jsou podporovány?

Z původního minimálního 1,25 násobku výkonu elektrárny se velikost baterie změnila na minimální poměr 1:1 a maximální poměr 1:2.

Minimum je tedy kapacita baterie, která odpovídá jednonásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky a maximum je dvojnásobek kapacity baterie k výkonu elektrárny.

V dotaci získáte až 200 000 Kč

V rámci tohoto programu můžete čerpat podporu až 200 000 Kč na jeden rodinný dům. To se však netýká Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Tyto oblasti jsou zvýhodněny a vy tak můžete získat až 220 000 Kč.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů. Pokud navíc čerpáte dotační bonusy, je celková výše podpory omezena na maximálně 60 % celkových realizačních výdajů. S vyšším výkonem vašeho zařízení pak úměrně roste i výše dotace.

Přehled dotací na fotovoltaiku

Fotovoltaická elektrárna o výkonu min. 2 kWp 40 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna o výkonu min. 2 kWp s hybridním střídačem 60 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna o výkonu min. 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia 10 000 Kč

Dále můžete získat dotaci 5 000 Kč na projektovou dokumentaci a podporovaná jsou i opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. 1. 2021.

Jak podat žádost o dotaci na fotovoltaiku?

Příjem žádostí probíhá výhradně online přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí tlačítka Podat žádost. K tomu však budete potřebovat elektronickou identitu. Počítejte také s tím, že budete dokládat i mnoho dokumentů.