Vyžádat bezplatné poradenství

Otevřená a uzavřená smyčka regulace vytápění

Požádejte o bezplatnou konzultaci

Aby bylo v místnostech útulno a teplo, je nezbytný dobře fungující tepelný okruh, i když venku padají kroupy a sníh. Jak víte, tento okruh tvoří zdroj tepla, čerpadlo vytápění, topné potrubí, radiátory a různé komponenty důležité z hlediska bezpečnosti, jako jsou expanzní nádoby a pojistné ventily. To vše je kombinováno se systémovou technologií vybavenou regulačními funkcemi s otevřenou a uzavřenou smyčkou, které zajišťují, že všechny komponenty spolu dokonale spolupracují a dodávají teplo do místností prostřednictvím radiátorů nebo otopných ploch účinně dávkovaným a spolehlivým způsobem.

Otevřená a uzavřená regulační smyčka – jaký je mezi nimi rozdíl?

Dva pojmy "otevřená smyčka regulace vytápění" a "uzavřená smyčka regulace vytápění" se často zkracují na "regulace vytápění", jako by tyto dva pojmy byly zaměnitelné. Existuje však mezi nimi malý, ale jemný rozdíl.

Otevřenou smyčkou regulace vytápění se rozumí zpracování vstupní veličiny za účelem dosažení cílové veličiny. Jinými slovy, regulace vytápění v otevřené smyčce zajišťuje, že se zdroj tepla zapne (automaticky), jakmile vstupní veličina, například venkovní teplota, klesne pod určitou hodnotu. V tomto případě zdroj tepla dodává topnou energii, dokud není dosaženo cílové veličiny, například 21 stupňů Celsia v obývacím pokoji.

Oproti regulaci vytápění v otevřené smyčce jde regulace vytápění v uzavřené smyčce ještě o krok dále. Nezpracovává pouze vstupní veličinu za účelem dosažení cílové veličiny. Sleduje také dosažení této cílové veličiny. Dělá to tak, že měří aktuální teplotu v referenční místnosti a porovnává ji s cílovou veličinou. Pokud se obě hodnoty liší, je vydán a proveden pokyn, čímž je zajištěno, že aktuální hodnota odpovídá cílové hodnotě. Uzavřená smyčka regulace vytápění bere v úvahu také rušivé faktory, jako jsou otevřená okna, dodatečné teplo ze slunečního záření a přítomnost osob.

  

Kombinace otevřené a uzavřené smyčky regulace vytápění

V praxi je celý proces vytápění poněkud složitější. Například v kotli Viessmann není instalována pouze jedna, ale několik regulačních jednotek, které zpracovávají informace, nebo jsou k nim připojeny. V případě pokročilých topných systémů proto odborníci hovoří o kombinaci otevřené a uzavřené smyčky regulace vytápění. Jedině tak lze zajistit, že cílové veličiny bude dosaženo nejen bezpečně, ale také hospodárně a technicky efektivně.

V případě poruchy čidla venkovní teploty nebo závady v regulaci topného systému je třeba vzhledem ke složitosti uzavřené regulační smyčky neprodleně kontaktovat dodavatele topenářské techniky.

Uzavřená regulace vytápění od společnosti Viessmann

"Výkon bez regulace není nic", jak praví známý reklamní slogan. Můžeme si to odpovídajícím způsobem vyložit i tak, že teprve otevřený a uzavřený regulační systém dělá z výrobku to, čím je: inteligentně koncipovaný konečný výsledek. Uzavřený řídicí systém Vitotronic společnosti Viessmann s možností komunikace je tepajícím srdcem každého zdroje tepla. Ať už mluvíme o malých kotlích, nástěnných kotlích, středně velkých a průmyslových/komerčních kotlích nebo tepelných čerpadlech, pro každý systém existuje vhodná verze systému Vitotronic. Otevřená i uzavřená regulační smyčka zajišťuje hospodárný a bezpečný provoz a je také uživatelsky velmi přívětivá. Vedení v menu je intuitivní, zatímco komfort obsluhy je mimořádně vysoký.

Nejpohodlnějším způsobem ovládání topného systému je dálkové ovládání. Společnost Viessmann pro tento účel vyvinula několik modelů. V závislosti na typu mohou ovládat jeden nebo více topných okruhů. Možné je také současné řízení až čtyř kotlů v otevřené smyčce (kaskádové řízení). Důležité funkce, jako je zobrazení všech důležitých informací, jsou ve všech modelech předinstalovány a jsou k dispozici ze závodu.

Pro ještě větší pohodlí lze topný systém Viessmann ovládat pomocí aplikace. K tomu je zapotřebí rozhraní, jako je Vitoconnect, mobilní zařízení s webovou podporou, např. chytrý telefon nebo tablet, a aplikace Viessmann ViCare. Pokud jsou splněny všechny požadavky, mohou majitelé topných systémů ovládat své systémy i na cestách, například nastavovat teplotu nebo měnit časy spínání. Mají také možnost kontaktovat svého dodavatele vytápění jediným klepnutím na obrazovku. Je také možné použít kombinaci dálkového ovládání a aplikace. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete na stránce aplikací Viessmann.

Mnohé topné systémy jsou kompenzovány podle počasí. To znamená, že zdroj tepla upravuje teplotu průtoku v závislosti na venkovní teplotě. Po seřízení a přizpůsobení systému dodavatelem vytápění se mohou majitelé systému pohodlně usadit a užívat si komfortu vytápění.

Užitečné odkazy