Rozlišuje se tvrdost vody trvalá a přechodná. Trvalá obsahuje rozpuštěné chloridy, sírany, dusičnany a křemičitany. Přechodná obsahuje rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2. Po jeho vysrážení vzniká uhličitan vápenatý CaCO3, což je vodní kámen.

Jednotky tvrdosti vody

Nejčastěji se tvrdost vody měřila v tzv. německých stupních. Jeden německý stupeň odpovídá množství 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. V současnosti se tvrdost vody vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v jednotce milimol na litr (mmol/l). Jeden mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně. V minulosti se používaly i jiné jednotky – kromě německého stupně to byly anglický stupeň, francouzský stupeň, milival/ litr a další.

Meze tvrdosti vody

Ve všech článcích a knihách se uvádí vždy tvrdost pitné vody, nikoliv užitkové, provozní, výrobní apod. Tvrdost vody se vyjadřuje od velmi měkké po velmi tvrdou. Tabulka ukazuje pro různé stupně tvrdosti vody obsah milimol na litr, a ještě i německé stupně, které se v některých článcích a starší literatuře stále vyskytují.

Možnosti zjištění tvrdosti vody

Základní možnosti zjištění tvrdosti vody jsou dvě. Pro zjištění přesné hodnoty tvrdosti vody je třeba odebrat vodu a donést ji k rozboru a zjištění jejího složení a tvrdosti na některé z odborných pracovišť, které tyto rozbory provádí. Je třeba počítat s tím, že to bude stát nějaké peníze a na výsledek bude třeba čekat. Přibližnou tvrdost vody si každý může doma poměrně snadno a rychle zjistit sám tímto postupem:

 • do láhve se napustí voda, a to přibližně do 1/3 její výšky,
 • přidá se několik kapek čistého tekutého mýdla,
 • několik sekund se láhev s vodou a mýdlem intenzivně protřepe,
 • láhev se položí na stůl a po několika sekundách ustálení vody prohlédne její obsah.

Měkká voda bude ve spodní části láhve čistá a v horní části bude nahromaděná pěna. Tvrdá voda bude ve spodní části láhve neprůhledná a v horní části pěna nebude.


Zjištění přibližné tvrdosti vody doma (zdroj: cistavoda.cz)

 

Zjištění tvrdosti vody doma je možné i dalšími způsoby, například pomocí německých kapek, které se kapou do vody, nebo pomocí lakmusového papírku. Obě metody zjištění tvrdosti jsou jednoduché a levné.

Základní informace o tvrdosti vody v jednotlivých oblastech je možné zjistit pomocí mapy. Na internetových stránkách je možné vyhledat různé mapy tvrdosti vody v jednotlivých regionech. Některé mapy rozlišují 3 stupně tvrdosti vody, některé 5 stupňů tvrdosti.

Vždy je nutné rozlišit, zda se jedná o zdroj povrchové, nebo hloubkové vody (vrty). Informace o tvrdosti vody lze nalézt také na internetu nebo si je vyžádat od dodavatele pitné vody.


Mapa tvrdosti vody v České republice (zdroj: Viessmann)

Negativní důsledky tvrdé vody

Důsledků je celá řada, nejvýznamnější jsou:

 • snížená životnost různých elektrických a jiných spotřebičů,
 • zvýšená spotřeba pracích prostředků pro praní prádla, mytí nádobí a mýdla či šampónu pro umývání těla,
 • snížený výkon topných těles, a tím zvýšená spotřeba elektrické energie,
 • zarůstání (inkrustace) potrubí, vodovodních baterií a armatur.

Úprava studené pitné vody

Rozlišuje se úprava vody lokální (místní) u jednotlivých zařizovacích předmětů nebo výtoků a úprava celková, která se realizuje na hlavním přívodu do zásobovaného objektu. Úprava zahrnuje tyto body:

 • rozbor vody a zjištění stávajících vlastností,
 • navržení nejvhodnějšího zařízení pro úpravu vody na požadované vlastnosti vody,
 • montáž a zprovoznění vybraného zařízení,
 • poučení majitele nebo provozovatele objektu o správném používání daného zařízení a informace o podmínkách záruky na zařízení.

Pokud se provádí úprava vlastností vody na hlavním přívodu, používají se k tomu změkčovače vody, filtry nebo UV lampy. Úprava v místě použití zahrnuje některou z těchto metod: ionizace vody, filtrace nebo reverzní osmóza.


Úpravny vody (zdroj: Viessmann)

Úprava teplé vody pro užitkové účely a topné vody v otopných soustavách

Velkým problémem je tvorba vodního kamene a jeho důsledky; jeho základní složkou je uhličitan vápenatý. Ten se usazuje na vnitřních stěnách trubek, kterými se dopravuje teplá voda. Je to voda v otopných soustavách nebo teplá voda používaná pro užitkové účely.  Vodní kámen se z vody vylučuje ve větším množství, pokud je teplota vody nad 60 OC. V otopných soustavách se může zanášet rozvodné potrubí s topnou i vratnou vodou a tím zmenšovat jeho průřez, případně výměníky u kombinovaných kotlů nebo nabíjecích systémů přípravy teplé vody.

Stejně je to i s potrubím teplé vody, která teče z ohřívače nebo akumulační nádoby k jednotlivým zařizovacím předmětům nebo do míst spotřeby. Potrubím, které je „zarostlé“ vodním kamenem, proteče méně vody; otopná soustava pak málo topí a teplá voda pro umývání má velmi malý tlak.

Řešení této situace není složité. Pokud je to možné, neměla by se voda pro užitkové účely ohřívat na více než 55 stupňů Celsia. Otopné soustavy v zimě však mají vyšší teplotu vody. Je třeba v otopné soustavě mít vodu měkkou. Do otopných soustav se napouští voda z vodovodu, která může být tvrdá. V tomto případě se musí voda změkčit. K tomu slouží několik chemických přípravků, které lze bez problémů koupit ve specializovaných obchodech. Přípravky naplní do otopné soustavy odborný topenář podle návodu výrobce, tím se sníží tvrdost topné vody.

Shrnutí na závěr

Tvrdost vody (zejména teplé) může způsobovat řadu problémů jak při běžném používání, tak v otopných soustavách. Při podezření, že je používaná voda tvrdá, si může každý podle mapy předběžně zjistit, jak tvrdá voda by mohla v jeho regionu být. Přesnější údaje o tvrdosti si může snadným pokusem udělat každý sám. Pro zjištění zcela přesné hodnoty tvrdosti vody je třeba dát ji na rozbor do specializovaného pracoviště.

Jednoduché opatření pro snížení zarůstání potrubí tvrdou vodou může každý provádět sám tím, že v ohřívači vody nebude vodu ohřívat na více než 55 OC. Pro jiné negativní důsledky tvrdé vody je třeba udělat další opatření. Tvrdá voda je vhodná na pití. Obsahuje hořečnaté a vápenaté soli, což jsou minerální látky, které dávají vodě dobrou chuť. Měkká voda je vhodná na praní a další účely, není však dobrá na pití, říká se o ní, že je „mdlá“.

Kachel_Community_Image Text Tile.jpg
Individuálně, zdarma, nezávazně

Odborné poradenství