Vyžádat bezplatné poradenství

Vzduchová tepelná čerpadla: Směrné hodnoty objemu a imisí

Vyžádejte si odbornou konzultaci
Viessmann Vitocal 100

Výroba tepla v tepelném čerpadle je založena na principu komprese, kdy se odpařené chladivo stlačuje a jeho teplota se zvyšuje na požadovanou úroveň. To může způsobovat hluk, který nad určitou úroveň může být některými lidmi vnímán jako obtěžující.

Technické pokyny pro ochranu proti hluku jako základ pro navrhování

U vzduchových tepelných čerpadel dochází také k aktivnímu zpětnému získávání tepla prostřednictvím ventilátorů, což je proces, který rovněž způsobuje hluk. Vzhledem k tomu, že vnímání hluku je velmi subjektivní, vyžaduje to podklad pro návrh. Ten poskytují technické pokyny pro ochranu před hlukem, které jsou zase upraveny jako správní předpis českým zákonem o imisích.

V souladu s tím existuje několik oblastí, ve kterých musí být dodrženy různé úrovně. Pokud se systém používá například v průmyslové oblasti, může být hladina hluku až 70 decibelů (A). Pokud je však tentýž systém určen pro provoz v nemocnici nebo domově důchodců, nesmí být trvale překročen limit 45 decibelů (A) ve dne a 35 decibelů (A) v noci.

Průvodní hodnoty imisí

V následující tabulce jsou uvedeny směrné hodnoty pro imisní místa vně budov podle Technických pokynů pro snižování hluku (TA Lärm).

Město Čas Limit v dB(A)
Průmyslový areál celý den 70
Obchodní areály Den
Noc
65
50
Městské oblasti Ve dne 63
Městské oblasti, vesnice a smíšené oblasti Den
Noc
60
45
Obecné obytné oblasti a malá sídliště Den
Noc
55
40
Čistě obytné oblasti Den
Noc
50
35
Lázeňské oblasti, nemocnice a pečovatelské domy Den
Noc
45
35

Jednotlivé krátkodobé hlukové špičky nesmí překročit směrné hodnoty imisí o více než 30 dB(A) ve dne a o více než 20 dB(A) v noci.

Imisní hodnoty pro imisní místa uvnitř budov nebo místností vyžadujících ochranu podle normy DIN 4109 jsou podstatně nižší a činí 35 decibelů (A) ve dne a 25 decibelů (A) v noci. Mezi místnosti vyžadující ochranu patří:

  • Obývací pokoje a ložnice
  • dětský pokoj
  • Pracovní místnosti/kanceláře
  • učebny/seminární místnosti

 

Nízkofrekvenční zvuky jsou považovány za nepříjemné.

Vedle dodržování zákonem předepsané hladiny hluku je důležitým cílem snížení nízkofrekvenčních zvuků. Mnoho lidí je považuje za obtěžující, přestože hladina zvuku, tj. hlasitost, je pod zákonným limitem. Nízkofrekvenční zvuk je termín používaný pro označení části hluku, která má frekvenci nižší než 90 Hz. Lidé začínají vnímat zvuky v rozsahu kolem 20 Hz.

Důvodem, proč jsou nízkofrekvenční zvuky přesto vnímány jako dráždivé, je částečně to, že tyto zvuky jsou vnímatelné pouze při vyšší hlasitosti. Kromě toho lidé nedokážou rozlišit zvuk v tomto rozsahu, proto se nízkofrekvenční zvuky běžně označují jako "hučení".

Díky rozdělení na venkovní a vnitřní jednotku je zvuk u vzduchových tepelných čerpadel sotva znatelný. (Vitocal-111-S)

Snížení hladiny hluku díky konstrukci samotného tepelného čerpadla Viessmann

Vzhledem k tomu, že obavy z hluku nabývají na významu, zavedla společnost Viessmann od roku 2009 řadu konstrukčních opatření, která minimalizují emise hluku nebo hlasitost tepelných čerpadel. Při vývoji našich tepelných čerpadel pracují ruku v ruce specialisté na hluk a vývojáři chladicích okruhů, aby vyvinuli vysoce účinná a tichá tepelná čerpadla. Výsledkem je kromě 3D zvukové koncepce také systém AAD (Advanced Acoustic Design), díky kterému jsou tepelná čerpadla Viessmann pravděpodobně nejtiššími tepelnými čerpadly na trhu.

Vzduchová tepelná čerpadla Viessmann patří k nejtišším zařízením na trhu.

Vzduchová tepelná čerpadla Viessmann patří k nejtišším spotřebičům na trhu. Čím jsou ještě výjimečná, se dozvíte v části věnované výhodám vzduchového tepelného čerpadla. Jak vysoká je hlučnost jednotlivých jednotek tepelných čerpadel, závisí mimo jiné na koeficientu výkonu a vzdálenosti od sousedních budov.

Vodítkem vám může být kalkulačka hluku Německého svazu tepelných čerpadel. S její pomocí mohou majitelé domů zjistit možnou hlučnost uvedených vzduchových tepelných čerpadel s topným výkonem do 35 kilowattů. Kromě údajů o emisích vypočítá zvuková kalkulačka také potřebnou vzdálenost od sousedních místností vyžadujících ochranu. Výsledky nenahradí individuální posouzení hlučnosti, nicméně poskytují velmi užitečný podklad pro plánování.

Užitečné odkazy