Parní kotle pro komerční provozy

Systémové řešení pro hospodárnou výrobu tepla

Energeticky úsporná výroba tepla, provozní spolehlivost a dostupnost zařízení s velmi nízkou tvorbou emisí jsou ty hlavní požadavky kladené na výrobní provozy. Správné dimenzování kotelny podle potřeb uživatelů vyžaduje správné určení nároků, aby podle nich bylo možné zrealizovat individuálně přizpůsobené systémové řešení. Základem je kvalitní poradenství, rozsáhlá nabídka služeb a kotlových systémů, které umožňují svojí konfigurací hospodárnou a perspektivní výrobu tepla.

Velké kotle Vitomax poskytují díky své konstrukci a vybavení nejlepší předpoklady pro splnění individuálních požadavků zákazníků v širokém spektru aplikačních oblastí. Celá řada konstrukčních detailů v provedení kotlů Vitomax a dlouholeté zkušenosti s konstrukcí velkých kotlů jsou zárukou vysoké provozní spolehlivosti a dlouhé životnosti.

Specialisté odboru techniky velkých kotlů na základě vašich projektů společně s vámi vypracují hospodárné a perspektivní řešení. Při realizaci projektů v souladu se směrnicí pro tlakové zařízení TRD, resp. s předpisy jednotlivých zemí, se respektují požadavky a bezpečností předpisy pro všechny součásti zařízení, a to od projektu až po provoz.

Sladěná systémová technika pro parní kotle firmy Viessmann

Sladěná systémová technika

Technologie velkých kotlů firmy Viessmann je synonymem dokonale sladěné systémové techniky. Patří sem:

●  řídicí a monitorovací systémy
●  měřicí a regulační technika
●  spalovací systémy s přísunem paliva
●  úprava vody
●  napájecí nádrže s termickým odplyněním
●  potrubní systémy a spalinová zařízení
●  systémy pro rekuperaci tepla
●  analýza vody

Parní kotel icons-gas-oel-25x25.png

Kompletní nabídka Viessmann zahrnuje nízkotlaké a vysokotlaké parní kotle. Plamencovo-kouřovodní konstrukce vynikají nízkou zátěží stěn spalovací komory. Vnitřní, vodou chlazená, zadní odchýlená komora, a vodou chlazené zavedení hořáků zajišťují bez nutnosti vybourávání zdiva nízkoemisní spalování oleje a plynu za použití všech běžných, na trhu dostupných moderních hořákových systémů. Pro vás vybraná konstrukce zahrnuje mnoho patentů a součástí s ochranou užitného vzoru nejvyšší efektivitu za jakýchkoliv podmínek.